Selv om pasientene aldri ser regningen, opererer helsevesenet med priser på sine tjenester. Operasjoner ved norske sykehus er dyre: En hofteoperasjon koster gjennomsnittlig 105000 kroner. I tillegg kommer antall liggedøgn.

Hjertetransplantasjon: 872716 kroner.

Bypassoperasjoner: Fra 116834 kroner til 165490 kroner.

Utblokking av tette hjerteårer: 46676 kroner.

Nyretransplantasjon: 315140 kroner.

Utskifting av hofte: 105518 kroner.

Grå stær: 9052 kroner.

Skiveprolaps: 60822 kroner.

Menisk: 60822 kroner.

Sterilisering: 11598 kroner.Kostnadene er et gjennomsnitt av det sykehusene tar for operasjonene. Selve sykehusoppholdet regnes med i vår oversikt.

Kilde: Norsk institutt for sykehusforskning (NIS).

Gjøres bare på Rikshospitalet.