- forhnettmote.jpg -->Akkurat nå forhandler regjeringen og tamilene på Sri Lanka om fred i Oslo. UDs Vidar Helgesen følger forhandlingene tett. Les svarene fra nettmøtet!

FREDSFORHANDLERE: Statssekretær Vidar helgesen (t.v) og Erik Solheim har spilt nøkkelroller i fredsprosessen på Sri Lanka. Til høyre for Solheim sitter minister Milinda Moragoda, regjeringens sjefsforhandler G. L. Peiris og direktør for fredsprosessen Bernard Goonetilleke.

FREDSFORHANDLERE: Statssekretær Vidar helgesen (t.v) og Erik Solheim har spilt nøkkelroller i fredsprosessen på Sri Lanka. Til høyre for Solheim sitter minister Milinda Moragoda, regjeringens sjefsforhandler G. L. Peiris og direktør for fredsprosessen Bernard Goonetilleke.
Foto: Heiko Junge / SCANPIX

På et hotell i Oslo sitter representanter for Sri Lankas regjering og Tamiltigrene i fredsforhandlinger. Siden borgerkrigen brøt ut i 1983 har over 64 000 mennesker mistet livet i stridighetene.

Statssekretær Vidar Helgesen leder Norges innsats i fredsprosessen. Les svarene fra dagens nettmøte.

 
Publisert tirsdag 03.12.2002 kl. 19:16, oppdatert 11:45

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Nettmøtet er avsluttet. Les svarene fra Vidar Helgesen nedenfor.

Hva med dialog "nedenfra"

  50% av alle inngåtte fredsavtaler kollapser innen 5 år, viser forskning. Både gjennom Folk til Folk-programmet i Midt-Østen og gjennom dialogprosjektet på Balkan har norske myndigheter prøvd å styrke forsoningskreftene i det sivile samfunn. Slike initiativ bør helst være med allerede fra starten av i fredsforhandlingsprosesser og ikke bygges inn etterpå for å gi økt folkelig legitimitet når fredsviljen skal omsettes i praksis.

  Kan du si litt om hvilke tanker du og UD gjør dere om dette? Fredsforskningsinsituttet har hatt noe kontakt med ACS Hameed Foundation på Sri Lanka, men en grundigere studie av eventuell kompetanseoverføring, basert på norske erfaringer med fredsbygging på Balkan og Midt-Østen, er kanskje noe å vurdere?

  Vennlig hilsen
  Innsendt av: Ivar Evensmo

Dette er veldig viktige betraktninger som vi fullt ut deler!

Vidar Helgesen
 

Pris ?

  Hva koster det totale norske engasjementet i prosessen pr.år ?
  Og hvor mye har det kostet siden starten ?
  Innsendt av: Tommy Backer

Kostnadene ved dette er helt ubetydelige hvis du sammenligner med det Norge samlet bruker på internasjonale engasjementer av forskjellig art. Ser man på hva som så langt er oppnådd, kan vi slå fast at dette er en "kostnadseffektiv" prosess.

Vidar Helgesen
 

Hvorfor Norge ?

  Hvorfor er det naturlig for Norge å mekle fred i Sri Lanka ? Hva er det utenrikspolitiske resonementet bak dette engasjementet for Norges del ?
  Kan du forstå at det hele kan se ut som en rikmannshobby for filantropiske og oppmerksomhetsøkende politikere ?
  Innsendt av: Tommy Backer
Norge har et mangeårig bistandsengasjement i Sri Lanka, både i regi av frivillige organisasjoner og myndigheter. Dette var kanskje en grunn til at nettopp Norge ble spurt om å bidra. Vi tror det er viktig å bidra til å løse konflikter også i det som for oss er fjerne strøk av kloden. Noe av det vi lærte av 11. september 2001 er at konflikter langt unna kan få betydning også i vår del av verden. Nettopp fordi vi er et lite land som ligger langt mot nord, har vi ingen strategiske interesser i Sri Lanka - og nettopp derfor kan vi også spille en nøytral rolle. De utenrikspolitiske resonnementene forøvrig bak engasjementet kan du finne noen betraktninger om i enkelte taler som er lagt ut på UDs website.
Jeg kan forstå at noen lurer på hva norske politikere har å gjøre i slike prosesser langt unna våre nærområder, men jeg mener vi har gode argumenter for å engasjere oss! Personlig synes jeg det er givende å få arbeide med noe som gir så konkrete resultater som dette. Ikke alt politisk arbeid gjør det...


Vidar Helgesen
 

forsoning

  Dersom fredsforhandlingene blir kronet med suksess, har man noen tanker om hvordan en ønsker å legge opp en forsoningsprosess/rettsoppgjør? Spesielt med tanke på at både LTTEs leder og Sri Lankas president begge er anklages for å være ansvarlige for alvorlige menneskerettighetsovergrep
  Innsendt av: bente

Dette er et komplekst spørsmål som det er opp til partene å finne svar på. Dette har ikke vært noe tema i forhandlingene så langt. Sri Lankas statsminister har imidlertid understreket betydningen av å legge krigen bak seg. Det første og viktigste for å bedre menneskerettighetssituasjonen, er utvilsomt å få slutt på krigen.

Vidar Helgesen
 

norske investeringer

  Har norske investorer fulgt etter de norske fredsforhandlerne? I så fall, hva slags investeringer går norske bedrifter inn i på Sri Lanka?
  Innsendt av: Arild M-A

Dette vet jeg ingenting om! Jeg vil jo håpe at norsk næringsliv har "næringsvett" nok til å se mulighetene - men sikker er jeg ikke...

Vidar Helgesen
 

Industriutvikling og fred

  Dersom det blir varig fred i Sri Lanka vil investeringer i landet øke betraktelig.

  Hvilke industrier ansees som viktigst å utvikle for å underbygge fred i Sri Lanka? Og hvorfor?
  Innsendt av: Harald Bredesen

Økt næringsvirksomhet i sin alminnelighet vil styrke fredsprosessen. Sri Lanka har en lovende IT-industri og selvsagt fantastiske muligheter for turisme. Med et høyt utdanningsnivå i befolkningen, en viktig strategisk beliggenhet, fabelaktig natur og en imponerende kulturarv, har Sri Lanka de beste muligheter for å få en blomstrende økonomi etterhvert som freden konsolideres.

Vidar Helgesen
 

Tillit

  Hei.
  Hvor mye legges det vekt på tillitsbygging mellom partene før slike samtaler? Jobbes det noe med personlig tillitsbygging på et så høyt nivå? I så fall hvordan?

  (Jeg er medarrangør i et dialogprosjekt i regi av ISFiT, hvor vi vil invitere deltakere fra bl.a. Kashmir og gi dem en plass å snakke sammen. Her vil tillitsbygging og felles mål og drømmer for fremtiden stå i fokus. Det ville vært motiverende for deltakerne å få vite hvordan den menneskelige prosessen føres på et så høyt nivå som f.eks. disse forhandlingene, som du følger. Det ofte slike ting folket, som disse er ledere for, er opptatt av og føler på.)

  Lykke til!
  Innsendt av: Fredrik Arnesen
Tillitsbygging er viktig, også på det personlige planet. Vi legger vekt på at omgivelsene for forhandlingene skal være egnet for uformell kontakt og til og med "hyggeprat". Men det aller viktigste er at partene gjennom konkrete handlinger "på bakken" viser at de mener alvor. Da bygges tilliten ikke bare mellom forhandlerne, men mellom folk flest. Fred kan ikke skapes bare rundt et forhandlingsbord, men må bygges nedenfra - mellom enkeltmennesker, etniske grupper og lokalsamfunn.


Vidar Helgesen
 

Tamil i Norge


  Hva anbefaler du til en tamil som har lyst til å flytte tilbake(til Jaffna) men usikker på at det er lurt?
  Innsendt av: S.Pakeerathan

Jeg anbefaler deg å gjøre som du føler - og starte å planlegge flytting. Det er stort behov for innsats fra dere som har bodd i utlandet og har kompetanse å bidra med i å bygge opp samfunnet. Jaffna er forøvrig en flott by, men vil bli enda flottere når gjenoppbyggingen kommer i gang for alvor!

Vidar Helgesen
 

Kan det bli løsningen som Kosovo?

  Jeg lurer på om Løsningen i Srilanka blir som Kosovo. F.eks med internasjonal militærstyrker og trene politi og det viktigste av alle er "INGEN SINGALESISKE MILITÆR,jeg mener srilankas militær, I MIN LANDSBYEN" JEG VIL IKKE AT SINGALESISKE MILITÆR SKAL TERRORISERE OMRÅDE HVOR JEG,MIN MOR OG BESTE MOR VOKSTE OPP. osv. Eller skal dere se på Srilanka som ligger i asia annerledes enn Kosovo som ligger i Europa. Fordi dere sender jo humanitær hjelp med engang til Kosovo,men glemmer "Tamilske"flytninger.
  Innsendt av: Somasundaram

Vi legger stor vekt på å mobilisere internasjonal støtte til hjemvending av internfordrevne og flyktninger. Hvilke løsninger som vil bli funnet for politi og militære styrker vil partene måtte ta stilling til når tiden er moden for det.

Vidar Helgesen
 

Du vs. Solheim

  Hei,

  Hvorfor har du overtatt Erik Solheims frontfigurrolle for Norges meklerrolle i denne konflikten?

  frida
  Innsendt av: Frida Markussen

Det har vært et ønske fra partene om at Norges rolle skulle håndteres aktivt på politisk nivå. Derfor leder jeg Norges innsats på vegne av utenriksministeren. Erik er embedsmann i UD, og har gjort og gjør en formidabel innsats i det norske teamet. Nevnes bør også vår ambassadør i Sri Lanka, Jon Westborg, som i enda flere år enn oss andre har arbeidet hardt for det vi nå ser skje.

Vidar Helgesen
 

Erfaringer fra Midt-Østen

  Hva skal til for å sikre at fredsprosessen på Sri Lanka blir varig, og ikke etter noen år går over i en voldsspiral som i Israel/Palestina?
  Innsendt av: Bjørn
Dette er et veldig godt spørsmål! Jeg vet ikke om svaret er like godt, men: Vi legger stor vekt på at det er åpenhet rundt prosessen, slik at alle som har noe å si, blir hørt. Det bidrar til at partene kan korrigere kursen underveis. Dessuten er det viktig å involvere det internasjonale samfunn, og det har partene gjort på et tidlig stadium i prosessen - slik som under møtet i Oslo i forrige uke hvor 21 regjeringer var til stede. Dette forplikter partene på en annen måte enn om de holdt forhandlinger uten å få innspill fra flere hold.
Det vil også være helt avgjørende at forholdene for sivilbefolkningen forbedres, slik at folk flest ser at fred "lønner seg".

Vidar Helgesen
 

Fredssamtaler

  HEI!!
  Jeg lurer på om det er virkelig er noe fremskritt i forhandlingen??
  Er det bare den ene parten som er interessert i å finne en løsning som passer for begge folkegruppene eller blir det noe likestilling når det gjelder fred i landet?
  Hvordan blir støtteordingen deres fordelt mellom partene??

  Innsendt av: Sulaksana

Ja, det er fremskritt - selv om det er små skritt. Dette vil ta tid, men så lenge det går fremover er partene på rett vei. Og den dagen det kommer tilbakeslag, vil det være avgjørende at partene håndterer situasjonen på fredelig vis.

Vidar Helgesen
 

menneskerettigheter

  Hei
  Hva gjør norge for at partene behandler sine egne befolkning og mindretall i selstyrt områder i henhold til FNs menneskerettighetskonvenjon?
  Innsendt av: Jon
Det er partene som har ansvaret for at menneskerettighetene blir respektert, og dette er et viktig tema i forhandlingene. Den gruppen som overvåker våpenhvilen, har også betydning for å følge opp at partene overholder menneskerettighetene. Her er problemene mange, men det er vilje til å gå løs på dem.

Vidar Helgesen
 

selvstyre

  Hei
  Jeg er opprinnelig fra Sri Lanka og har vært lei av krigen på mange år.
  Hvorfor tok det så langtid for partene til erkjenne at de må komme til enighet om en indre selvstyre for tamiler?Befolkning på begge sider har vært lei av denne krigen. Hva gjør norge hvis de ikke klarer å komme til enighet om en eventult tilbakketrekking av soldater fra tamilskeområder i nordøst skal skje før eller etter en eventult fredsavtale på plass? Vil norge gi råd om en fredstyrke?
  Innsendt av: Ravi
Det er ikke Norge, men partene, som må ta stilling til slike vanskelige spørsmål. Det erfarer vi at de har vilje til å gjøre, men de må ta en ting av gangen. Hvilke råd Norge gir holder vi innenfor forhandlingsrommet. Vår rolle er å tilrettelegge for at partene skal skape fred; det er ikke Norge som kan skape fred på Sri Lanka. Det er viktig å huske at de nordiske landene alle har bidratt til en observatørgruppe som overvåker partenes iverksettelse av våpenhvilen.


Vidar Helgesen
 

Hva skjer dersom denne regjeringen på Sri Lanka blir kastet ut av statsministeren. Overalt er det militære

  Takker for at Norge har bidratt for forhandlinger. Jeg har noen spørsmål til dere som tilrettlegger forholdene til rette for at forhandlingen.

  1)
  Hva skjer dersom denne regjeringen på Sri Lanka blir kastet ut av statsministeren. 05.12.02 får jo den Sri lankesisk statsministeren lov til å bestemme over regjeringens liv. Dersom hun vil, kan hun kaste den regjeringen når som helst etter torsdagen. Så hvordan kan en regjering som lever ustabil forhandle? Og hvordan kan vanlig folk tror at det blir en løsning på krigen da?


  2)
  Har regjeringen gitt noen signal om at de vil gi tamilene et internt selvstyre? Hva slags løsninger er det de kommer til å tilby. Dersom tamilene ikke får leve fred i sitt område så blir det vel igjen varig løsning på krigen. Vi er blitt lurt i forhandling hver gang fra 1930 til nå. Hvorfor skal denne forhandling bli vellykket ?

  3) Jeg var i Jaffna i sommeren. Det har ennå ikke skjedd mye forandring på hverdagen der. Overalt er det militære som kommer til syn (40000 soldater i en liten by). Hvordan kan dere si at fred prosessen går fram så langt det vanlige folket(tamiler) ikke har merket noe endring? Det som blir snakket på bordet må komme det vanlige folk tilgode slik at de merker endringer. Det er dette som teller i stedet for mye pene ord på papiret. I følge MOU skulle militære være flyttet ut av sivile områder og eiendom (skoler, templer, og hus). Hvordan skal dere forholde dere til dette problemet?

  4)
  Uhellig vis bruker massemedia og enkelte politiske grupper muslimer som et ball for å forhindre freden. Tamiler og muslimsk tamiler har levd side om side sammen. Så det er veldig trist at de ble brukt som en ball. På langt sikt vil dette føre til hatt mellom tamiler og muslimer tror jeg. Hvorfor skal man fokusere mye på problemer som muslimer har? Jeg kunne også lese på en norsk avis at de skrev veldig mye om muslimer og bosetting. Det var ikke snakk om tamiler og bosetting. Dersom militære trekker seg fra de sivile områder så kan folk få husene sine. Da kan de bosette seg tilbake til sin opprinnelige plass. Jeg synes at det er håpløst å snakke om muslimer og tamiler. Det ser ut som regjering hæren er redd for å trekke fra tamilsk hus og sivile områder. Partnere bør gi folk normale livet. Hva vil regjeringen gjøre for at tamiler i nord og sør kommer fort til normale liv ?

  5)
  Vil de pengene som kommer fra verdens givere til gode for folket i nord og sør eller bruker regjering tamiler som et salgsobjekt ? Og de beholder pengene i statskassen og bruker den til andre ting?

  Innsendt av: Snirmalan
1. Som tilrettelegger svarer vi ikke på spørsmål om de partipolitiske forholdene i Sri Lanka.
2. Hvilke løsninger som vil være aktuelle, vil partene kunne gi svar på først når de har forhandlet lengre. Jeg tror dette kan lykkes fordi partene nå er enige om tilnærmingen: de bygger tillit skrittvis, og bygger løsninger gradvis.
3/4. Det er helt riktig at folk må oppleve forbedringer i hverdagen hvis de virkelig skal tro på freden. Dette arbeider partene hardt for å få til, med støtte fra det internasjonale samfunn. Dette vil også ta tid, men det skjer gradvise forbedringer allerede. Det er mange flere varer i omløp i de krigsrammede områdene enn for et år siden, og folk begynner å vende hjem. Sist uke var det et stort møte i Oslo hvor 21 regjeringer lovet støtte til humanitære tiltak og gjenoppbyggingstiltak.
5. Regjeringen og LTTE samarbeider nært om hva midlene skal brukes til, så vi er trygge på at pengene vil gå til dem som trenger dem mest.

Vidar Helgesen
 

terorister???

  Hei!

  Jeg er glad at det er vaapenhvile paa Sri lanka og mange liv og lidelser er spart for en stund. Hvis det er paa grunn av Norges innsats saa takker jeg dere for det av hele mitt hjerte.

  Men hvorfor kan dere ikke prove aa faa bort teror stemplet tigerene har blitt tildelt?? Det at jeg onsker dette er ikke samme som Karl Ivar Hagen's onske om ikke aa bli kalt for en rasit. Tigerene er ikke terorister. De er akkurat som da dere var under andre verdenskrig og forte geriljakrig mot tyskere i Norge.

  Du som har vaert paa Sri lanka og har sett alt maa jo forstaa at dette dreier seg om helt andre ting enn terorisme!! Det andre er at Norge til og med paastaar at tamilene ikke har problem paa Sri lanka og dermed nekter dem i aa vaere her saa de sitter i kirkeasyl i mange aar. Er Norge virkelig noytral?? Aksepterer Norge at tamilene har et problem paa Sri lanka?? Jeg tigger ikke om asyl for tamilene her!

  Prover Norge aa bruke penger som vaapen til aa fikse dette problemet?? Det vil selvfolgelig kjope Norge et godt navn men vil det lose problemet helt??

  Jeg er overbevist om at Sri lanka selv prover aa lose konflikten fordi folk der er inteligente, men jeg onsker at Norge spiller en upatisk rolle der. Kan du love det??

  Og vaer venlig og ikke toff dere paa tamilske omraader paa Sri lanka... Dere kan kanskje virke som "guder paa besok"
  for menneskene som har levd under kirg saa lenge. Gjor en ordentlig jobb og vis respekt til dem og ikke behandle de som "de svarte" i Norge.

  Helt til slutt, tror du at det blir fred paa Sri lanka??


  Beklager spraaket. Det er pga. engelsk keyboard. Svar meg! :)
  Innsendt av: Vimalan
Vi gjør vårt beste for å være nøytrale. For hver av partene vil det da lett fremstå som om vi er nærmere den andre parten, men det er fordi vi må prøve å forstå begge sider. I en slik prosess har begge parter noe rett og noe galt, og begge parter må gi og ta. Vår rolle er å legge til rette for dette.

Vidar Helgesen
 

Norges rolle i fredsskaping

  Hvilke forskjeller og likheter er det mellom disse fredsforhandlinger, Oslo-avtalen og fredsforhandlingene for Guatemala? Naar det gjelder Norges rolle, strategi og fremtidsutsikter i forhandlingene.
  Innsendt av: Magne Zander Karlsen
Dette kunne vært tema for en doktorgrad! (Noen sitter kanskje og skriver på en slik for tiden, hvem vet?) Det er mange forskjeller. Oslo-avtalen ble fremforhandlet i hemmelighet, mens Sri Lanka-prosessen er en nokså åpen prosess, med konstant mediesøkelys på partene. Midt-Østen-konflikten er en regional konflikt med betydelige stormaktsinteresser - blant annet fordi store deler av verdens oljereserver befinner seg i regionen. Slike elementer er det ikke i Sri Lanka-konflikten. Norges rolle blir også annerledes fordi prosessen er åpen; vi arbeider mer aktivt overfor andre regjeringer for å mobilisere politisk og økonomisk støtte til Sri Lanka, og vi må naturlig nok forholde oss til mediene på en helt annen måte.
Noe av det som er felles, er behovet for å bygge tillit mellom partene. Det er en tidkrevende oppgave, men partene har da også gjort det klart at de er villige til å bruke tid for å "sementere" freden.


Vidar Helgesen
 

Fred en jobb for normenn

  Er det håp for fred?
  Hvor langt er den kommet?
  Blir det egen stat for tamilene etter hvert?

  Innsendt av: Line
Ja, det er bedre håp for fred i Sri Lanka enn på veldig lenge. Men det er fortsatt langt frem til en endelig avtale. Partene er opptatt av å bygge freden "på bakken" og ikke bare rundt forhandlingsbordet. Dermed vil det ta tid. Tamiltigrene har gjort det klart at de ikke lenger søker en separat stat hvis de kan oppnå en intern selvstyreløsning gjennom forhandlinger.

Vidar Helgesen
 

Utdannelse

  Hei. Hvilken utdannelse har du? Hvordan har det seg at du har blitt "fredsforhandler"?
  Innsendt av: Anders Narvestad
Jeg er jurist av utdannelse, med folkerett som spesialfelt. Det er i rollen som statssekretær i UD at jeg leder den norske fredsinnsatsen i Sri Lanka. Så jeg har ingen "fredsforhandlerutdannelse" forsåvidt.

Vidar Helgesen