Tross advarsler fra både leger og advokater tviholder trygdemyndighetene på en psykiatrisk sakkyndig som til stadighet frarøver psykisk syke uføretrygd.

 SENDT PÅ SOSIALEN: Ifølge Rikstrygdeverkets samarbeidende spesialist i psykiatri er denne psykisk syke mannen (56) arbeidsfør. Advokat Anders Andersen og advokatfullmektig Anders H. Rosenberg mener Trygdeetaten oppfører seg som et forsikringsselskap ved å tviholde på en kontroversiell sakkyndig.

SENDT PÅ SOSIALEN: Ifølge Rikstrygdeverkets samarbeidende spesialist i psykiatri er denne psykisk syke mannen (56) arbeidsfør. Advokat Anders Andersen og advokatfullmektig Anders H. Rosenberg mener Trygdeetaten oppfører seg som et forsikringsselskap ved å tviholde på en kontroversiell sakkyndig.
Foto: Bjørn Langsem

- Følger vanlige kriterier
Vurderer granskningI likhet med svært mange andre, har den anonyme mannen på bildet fått avslag fra trygdemyndighetene på søknad om uførepensjon etter utredning hos Rikstrygdeverkets samarbeidende spesialist.

-  Psykiateren viser ikke hensyn til pasientene i det hele tatt, men dømmer deg før du kommer inn døra. Denne personen har nesten ødelagt livet mitt, sier han.

Psykiateren mente han er arbeidsfør. Derfor ble den psykisk syke mannen, hans kone og tre barn under 18 år tvunget til å leve på sosialhjelp i over ett år.

Dagbladet kan dokumentere et 30-tall enkeltsaker hvor denne psykiateren konkluderer med at pasientene er fullt arbeidsføre.

Andre leger og psykiatere har konkludert med at disse pasientene har til dels alvorlige psykiske lidelser.


Ydmykende
-  Under intervjuet var psykiateren bare ute etter mine sosiale problemer. Vedkommende ønsker å sette deg i ei felle. Finner denne psykiateren ut at du har problemer hjemme, er intervjuet slutt.

56-åringen, som tidligere arbeidet i vaskeriet på et sykehus, beskriver møtet med psykiateren som svært ydmykende.

-  Hvis jeg ikke oppfattet spørsmålene som ble stilt, ble psykiateren sint. Da jeg spurte om å få et glass vann, sa vedkommende «ja, men da må du ikke tisse i glasset», forteller han.

Etter lang og hard kamp mot systemet fikk den depressive mannen endelig gjennomslag for at han skal ha uførepensjon, for fire uker siden.


-  Som forsikringsselskap
Advokat Anders Andersen har fulgt den omstridte spesialisten over mange år og har samlet et stort materiale som viser vedkommendes opptreden som sakkyndig psykiater.

-  Av flere hundre erklæringer jeg har sett fra denne psykiateren, er det bare unntaksvis at vedkommendes vurderinger går i favør av den syke. Dette er en problemstilling Trygdeetaten er blitt gjort oppmerksom på gjentatte ganger, sier Andersen.

Advokaten har på vegne av klienter bedt Rikstrygdeverket om at de skal slippe å møte til konsultasjon hos denne psykiateren. Dette har Rikstrygdeverket stilt seg konsekvent avvisende til.

-  Trygdeetaten opptrer som et forsikringsselskap. De foreslår spesialister de langt på vei vet hva de får fra.

-  Dette er en ukultur i etaten som har pågått i en årrekke. Min teori er at det ligger politiske føringer bak. Det gjelder å begrense antallet uførepensjonister for enhver pris, sier Andersen.

Advokaten har selv jobbet på Fylkestrygdekontoret i Oslo.

Der opplevde han at saksbehandlere lot trynefaktoren avgjøre hvilken psykiater de sendte pasienten til. Likte de ikke vedkommende, ble han sendt til den omstridte psykiateren.

-  Jeg tok dette opp med ledelsen uten å vinne gehør. Dette er en av årsakene til at jeg sluttet der, sier Anders Andersen.

-  Resultatet blir at ressurssvake og psykisk syke blir sendt på sosialkontoret. Trygdeetaten gir dem pålegg om å møte hos denne psykiateren. Da kan de enten møte opp, med risiko for å bli stemplet som simulanter. Eller de kan nekte å møte, noe som blir brukt som grunnlag for å avslå trygdeytelser, skyter advokatfullmektig Anders H. Rosenberg inn.


Kritiske leger
Doktor Khalid Khawar på Grønland Helsesenter har på vegne av pasienter anmodet trygdemyndighetene om at de skal slippe å bli utredet av den omstridte psykiateren.

-  Mitt bestemte inntrykk er at dersom en saksbehandler på trygdekontoret ønsker at pasienten skal få avslag, blir vedkommende sendt til denne psykiateren, sier doktor Khawar.

Blant Khawars pasienter er det fire- fem som hvert år blir sendt til denne psykiateren.

-  Til dags dato har jeg ikke sett en eneste erklæring fra denne psykiateren som har gått i pasientens favør.

-  Psykiaterens erklæringer bærer preg av å være standardiserte. Det er stor tekstlikhet i mange av dem, påpeker allmennlegen.

Professor Berthold Grünfeld er selv en av Rikstrygdeverkets samarbeidende spesialister i psykiatri.

-  Jeg kjenner ikke denne psykiaterens praksis så godt, men ut ifra de erklæringer jeg har sett, vil jeg si at vedkommende er på den restriktive siden. Men hvis det gjennomgående er sprik mellom denne psykiaterens og andre fagfolks diagnoser, bør man gå inn og se på hvorfor det er slik, sier Grünfeld.


-  Skal ikke presse
Psykiater Sverre Varvin har gjennom åra sett at det ofte har kommet gale konklusjoner fra denne psykiateren.

Han mener dette tyder på lite grundige undersøkelser av pasientene.

-  Vi må erkjenne og akseptere at det finnes en gruppe som ikke klarer seg i arbeidslivet. Vi skal ikke presse folk i arbeid for enhver pris, sier Varvin, som ikke påtar seg sakkyndigoppdrag hvis den omstridte psykiateren er involvert i saken.


- Følger vanlige kriterier
 • Vurderer granskning