Forsvarets seks ubåter i Ula-klassen må gjennom omfattende oppgraderinger. Målet er at de skal være operative i 15 nye år.

Sjøforsvaret har i dag seks ubåter, hver med et mannskap på 20-25 personer. Disse ubåtene skal holdes i drift til 2020. Men da må de oppgraderes. Denne jobben starter allerede til neste år, skriver Forsvarsnett.

Bakgrunnen for at ubåtene må oppdateres er blant annet mangel på reservedeler. I tillegg stilles det nye krav i forbindelse med norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner.

Sonarer, periskop, radarvarsler og andre systemer er rett og slett i ferd med å gå ut på dato. Når ubåtene også skal operere i varmere farvann, trenger ubåtene også bedre kjølesystem og luftkondisjonering.

Det er satt av mellom 300 og 400 millioner kroner til oppgraderingen i perioden 2005-2008. (ANB)