Anne Hege Grung svarer på dine spørsmål nå.

(Dagbladet.no): - Det er veldig vanskelig å forstå hvorfor syriske myndigheter ikke stoppet dette angrepet, som er helt uakseptabelt, sier Anne Hege Grung til Dagbladet.no.
STRENGT REGIME: Syria-ekspert Anne Hege Grung mener det er vanskelig å se at syriske myndigheter ikke hadde mulighet til å hindre en direkte konfrontasjon mellom disse ekstreme gruppene og de danske og norske ambassadene.

STRENGT REGIME: Syria-ekspert Anne Hege Grung mener det er vanskelig å se at syriske myndigheter ikke hadde mulighet til å hindre en direkte konfrontasjon mellom disse ekstreme gruppene og de danske og norske ambassadene.

ANGREP AMBASSADEN: Illsinte demonstranter tente på den norske ambassaden i Damaskus lørdag.

ANGREP AMBASSADEN: Illsinte demonstranter tente på den norske ambassaden i Damaskus lørdag.
Foto: Scanpix/AFPGrung er teolog og stipendiat ved programmet «Kulturell kompleksitet i det nye Norge», Culcom, ved Universitetet i Oslo, og har arbeidet med kristen-muslimsk dialog i åtte år. Grung har reist mye i Syria og fulgt landet tett.

- Syriske myndigheter har svært streng kontroll på befolkningen, og spesielt ekstreme grupper. Det er vanskelig å se at myndighetene ikke hadde mulighet til å hindre en direkte konfrontasjon mellom disse ekstreme gruppene og de danske og norske ambassadene. Det er mulig de tenker at det er bedre at sinnet rettes mot Danmark og Norge, og blir kansalisert ut på den måten, enn at de rammer egne myndigheter.

Hun sier at Syria er langt fra noe demokrati, og at myndighetene har et svært omfattende etterretningsapparat. Deler av befolkningen har svært liten tillit til myndighetene, som ikke tillater regimekritikk eller opposisjon, men enda mindre tillit til Vesten.


- Sammensatt

Demonstranter stormet, plyndret og tente på den norske ambassaden i Damaskus i dag. Angrepet kom få timer etter at demonstranter tente på den danske ambassaden.

Grung mener det sannsynligvis er ekstreme grupper i Syria som ledet an i angrepet i dag.

- Jeg tror bildet bak dette angrepet er sammensatt. Det ligger nok et sinne mot Vesten i det, men jeg har også en klar oppfatning av at det i tillegg må ses som aggresjon mot egne myndigheter, sier Grung.

Hun forklarer at forholdet mellom statene i Midtøsten, ikke minst Syria, og Vesten, fikk seg en knekk etter Irak-krigen.

- Syrerne oppfattet ikke denne krigen som et prosjekt for å innføre demokrati, men som et prosjekt for å tiltvinge seg oljereserver og få mer kontroll i Midtøsten. Dette har gjort folk engstelig over lengre tid. Syria er Iraks naboland, og folk er redde for at Syria er neste mål, det er mitt inntrykk, sier Grung.

Dette kan være noe av bakteppet for de voldsomme reaksjonene som kom til syne i dag. Krenkelsen kommer på toppen av det som oppleves som tidligere ydmykelser.


Ulike omstendigheter

Grung mener reaksjonene i Midtøsten på publiseringen av Muhammed-bildene må sees i sammenheng med politiske omstendigheter.

- Noen steder kommer reaksjonene de fra veldig ekstreme grupper. Langt flere kan nok føle seg krenket av at disse bildene kom på trykk, uten å true med vold.

- Men de som truer med vold, er nok ofte de som har et bestemt politisk markeringsbehov, sier Grung til Dagbladet.no.

 
Publisert lørdag 04.02.2006 kl. 21:39, oppdatert 12:03

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Akkurat nå sitter Anne Hege Grung og svarer på spørsmål.
Tittel:
Spørsmål:
Navn:
Epost:

Hvorfor i Syria?
  Hvorfor disse angrepene i Syria. Selv om landet har vært en stormakt i Midtøsten, så har man aldri tidligere sett slike scener fra Syria. Normalt må man vel si at den syriske presidenten har hatt ganske god kontroll over borgerne med ulike midler.

  Kan det være at den nåværende syriske presidenten ønsker å vise seg frem overfor den arabiske og den muslimske verden etter den politiske "fadesen" i Libanon? For meg virker det noe rart at syriske etterretningstjeneste, sikkerhetstjeneste og opprørspoliti ikke klarte å stanse mobben før de slo til mot den norske og den danske ambassaden.
  Innsendt av: Ove A
Hei Ove A,

Jeg er enig i det du skriver, det er ikke enkelt å forstå, men det virker sannsynlig at det inneholder politiske elementer av det slaget du skriver. Jeg har alltid, også mens Irak-krigen har pågått, følt meg meget trygg og velkommen i Syria som norsk, men vet naturligvis at frustrasjonen over "vestens" politikk overfor Palestinere, mangel på menneskerettigheter for de muslimske fangene på Guantanamo, trusler og press mot Syria fra særlig USA har skapt frykt, sinne og frustrasjon. De syriske muslimske ledere jeg har møtt, har vært svært opptatt av dialog både i Syria og mellom Syria og "Vesten", og tatt avstant fra alle former for vold. Jeg vil tro de er svært fortvilet over det som nå har skjedd.

Anne Hege Grung
 

Hei Anne.

  Ettersom jeg har fulgt med på dette over den siste uken blir det såvidt jeg ser bare verre og verre for hver dag som går. Vold, boikotter, flaggbrenninger og kidnappinger er dagligdags i nyhetsbildet nå, og jeg kjenner mange, og er faktisk også en av de som begynner å bli engstelige for fremtiden. Hvorfor blir dette så til den grad fordømt av muslimer? ..Jeg har forstått såpass at det er tabu å tegne Profeten, men tegningene i seg selv fremstiller han jo ikke negativt såvidt jeg ser. Hvorfor generaliserer demonstrantene det hele, og lar syndebukken være alle som er norsk/dansk statsborger istedenfor de som er ansvarlige for at bildene kom på trykk? Jeg er forsåvidt enig i at man ikke skal unskylde seg med tanke på ytringsfriheten vi har, men det å "trosse" religioner på en slik måte når det er kjent at for eksempel muslimer ikke godtar at Muhammed tegnes. Ytringsfriheten bør bestå, men bør ha noen grenser mht. religion, siden det som oftest er et veldig sårbart tema.. Nå ser jeg at ambassader står i flammer også.. Er det en ny verdenskrig rundt hjørnet?
  Innsendt av: thomas.
Hei Thomas,

Det er skremmende det som skjer, det er jeg helt enig i. Det virker også som om det kan ta tid før dette roer seg mer ned. Å gjøre mennesker kollektivt ansvarlige fører avsted på meget deskruktive veier, uansett hvem som gjør det.
Jeg vil framheve at muslimske ledere i Norge har tatt sterk avstand fra bruk av vold i denne situasjonen og bedt norske muslimer om å reagere rasjonelt. I Norge har vi et forhold mellom kristne og muslimer som er preget av dialog og tillit gjennom arbeid sammen i mange år.
Vi kan alle gjøre vårt i forhold til å skaffe oss kunnskap og være med på å skape fellesskap mellom ulike grupper i Norge og slik drive fredsarbeid. Det er viktig å ikke bli handlingslammet av frykt eller miste framtidshåpet.

Anne Hege Grung
 

En i rekken?

  Tror du denne hendelsen vil være starten på en rekke andre ambassadeangrep, eller er den underliggende hensikten å protestere mot sitt eget regime?

  Innsendt av: BF
Hei BF,

Det er vanskelig å si om det er starten på flere angrep, det vil tida vise. Jeg tror hensikten med ambassadeangrepet i Damaskus er sammensatt hvor en del av grunnen er det du nevner, men også at det er en protest mot en opplevelse av å bli respektløst behandlet av "Vesten" som muslimer og som syrere, en protest som tok helt uakseptable former.

Anne Hege Grung
 

Terrorfare

  Vil du si at faren for terror i Norge har økt med dette angrepet?
  Innsendt av: Andreas
Hei Andreas,

PST er ekspertene på dette - de sier at terrorfaren ikke har økt i Norge.

Anne Hege Grung
 

Krig?

  Tror du dette blir begynnelsen på en ny storkrig?
  Innsendt av: Jens
Hei Jens,

Det er ingen som kan spå om framtida - men jeg vet at veldig mange mennesker, organisasjoner og diplomater nå arbeider så hardt de kan for å begrense skadene av denne konflikten mest mulig.
De aller fleste mennesker i et hvilket som helst land i verden ønsker bare å få leve et godt liv i fred. La oss arbeide for en "storfred".

Anne Hege Grung
 

helt uakseptabelt

  Jeg er selv en syrisk jente som bor i Norge og er veldig glad i Norge i samme grad som Syria. Jeg beklager til alle nordmenn for det som har skjedd og er veldig irritert over det.
  mitt spørsmål er:
  synes du Anne at det hele er planlagt, altså at sånne reaksjoner kommer i en tid der SV.partiet planlegger å boiktte Israel``?? ble ikke tegningene trykket for at vesten skal slutte å hjelpe til, i midtøsten, altså palestina og Irak`?
  Jeg er mot vold på alle slags måter,
  Jeg er lei for det mine folk her gjort mot ambassadene, men når respekten er borte er freden også borte.


  Innsendt av: Nora
Hei,

Jeg tror ikke dette er planlagt for at vesten skal slutte å støtte folk i Midt-Østen. Men vestlige myndigheter har et ansvar for å holde de rette vedkommende ansvarlige for det som skjer, og ikke la det ramme uskyldige. Det er meget viktig.
Jeg er også mot vold på alle slags måter. Jeg er også veldig glad i Syria, som i Norge - og husker det syrere sier til turister og gjester når vi kommer: Alle har to hjemland, sitt eget - og Syria.

Anne Hege Grung
 

norge-syria krig?

  Hva kan vi gjøre for at det ikke blir krig nå? Er det noe bestemt vi kan gjøre for å hjelpe situasjonen til å bli normal?

  Innsendt av: Charlotte
Hei Charlotte,

Jeg tror det beste vi kan gjøre er å møte alle mennesker med respekt, uansett nasjonalitet, kultur eller tro. Vi kan også støtte arbeid mot vold og fordommer av alle slag.

Anne Hege Grung
 

Kulturkollisjon

  Kan du ut fra siste dagers hendelser si noe om det går mot oppfyllelse av Samuel Huntingtons teori om et framtidig sammenstøt mellom kulturer, eller om det er rent innenrikspolitiske frustrasjoner bl.a. Syria tar brodden av ved å tillate den slags mishagsytringer (som å brenne ned vestlige ambassader)?
  Innsendt av: Bengt Kristiansen
Hei Bengt Kristiansen,

Det som skjedde i Damaskus i går kom overraskende på svært mange, og forklaringene på dette tidspunktet kan bare bli foreløpige fordi vi ikke har full klarhet i hvem som står bak, heller ikke har vi klarhet i de syriske myndighetes reaksjonr. Men at det finnes sterke innerikspolitiske frustrasjoner i Syria er hevet over tvil, og det kan som du sier være en måte å få kanalisert frustrasjonen over til vestlige institusjoner å tillate at det skjer. Det kan også være at dette faktisk kom overraskende også på syriske myndigheter selv om det er litt vanskelig å tenke seg, og at de valgte å ikke f.eks. skyte med skarpt mot demonstrantene.
Huntingtons teori kan virke sannsynlig og mulig å ty til i en slik situasjon, men jeg tror likevel den ikke er brukbar totalt sett. Grunnen er at skillet mellom "sivilisasjoner" ikke er rent og skarpt på noen måte, men uklart, og at de ulike "sivilisajonene" er meget komplekse og langt fra entydige i seg selv. Tenk på hvor mange ulike meninger, religioner,politiske syn og kulturer f.eks den "europeiske sivilisasjon" rommer! Det samme gjelder naturligvis for Midt-Østen. Ved å forenkle vårt verdensbilde oppnår vi lettere en destruktiv polarisering der vi skiller mellom "oss selv" og "de andre". Dette bør vi virkelig arbeide for å unngå!

Anne Hege Grung
 

D-dag

  Når slike grupperinger brenner norsk eiendom, og brenner norske flagg, og tramper på det norske riksvåpenet, hvorfor opptrer da våre styresmakter som hjelpesløse individer ? Hvorfor kan ikke Norge svare på slike ting ved å utvise muslimer som et svar på dette ? Vi kan vel si at vi ikke forhandler og legger oss i støvet for terrorister ? Dette er med på å bygge opp rasistiske holdninger.
  Innsendt av: Leif G Eikeland
Hei Leif G. Eikeland,

Det er meget viktig i denne situasjonen at vi ikke lar sinne og frustrasjon gå ut over uskyldige.Muslimer i Norge er norske statsborgere, og blir like rammet som andre nordmenn av de uakseptable voldshandlingene som nå har rammet den norske ambassaden i Damaskus.Muslimske ledere i Norge har hele tiden i denne saken tatt skarp avstand fra bruk av vold og oppfordret til dialog. Å straffe grupper av mennesker kollektivt er jo nettopp noe vi må ta avstand fra, vi som kjemper mot vold og terror.
Jeg må si at jeg ikke deler din oppfatning av at norske myndigheter har opptrådt som "hjelpeløse individer", etter min oppfatning har de handlet både våkent og klokt så langt.

Anne Hege Grung
 

Diplomatisk brudd

  Utenriksministeren sier han ikke utelukker diplomatisk brudd. Så langt støtter jeg displomatisk brudd 100%. Har du noen kommentar til det?
  Innsendt av: Frode
Hei Frode,

Det som har skjedd er totalt uakseptabelt og syriske myndigheter er ansvarlige for utenlandske ambassaders sikkerhet. Diplomatisk brudd er et sterkt virkemiddel som kan brukes i en slik situasjon, men jeg er enig med utenriksministeren når han sier at det siste vi nå trenger er brudd i kontakten med for eksempel Syria, og at vi trenger mer diplomati og ikke mindre. Norge kan markere alvoret i det som har skjedd på andre måter. Det er ennå ikke full klarhet i hvem som står bak disse voldelige uttrykkene, vi kjenner ennå ikke syriske myndigheters analyse av det som har skjedd.Alt dette bør komme mer tydelig fram uansett før man fra norsk side vurderer et eventuelt diplomatisk brudd.

Anne Hege Grung