Brakte for mange detaljer fra voldtektsdom, mener Pressens Faglige Utvalg.

(Dagbladet.no): Fredag 3. februar i år omtalte Dagbladet.no en dom i en voldtektssak fra Borgarting lagmannsrett. Saken omhandlet en 15-åring som ble dømt for voldtekt.


Offeret i saken, en 16 år gammel jente, klaget artikkelen inn for PFU. Hun mener artikkelen ga så mange opplysninger at omgangskretsen hennes forsto hvem det dreide seg om. Detaljopplysninger fra selve voldtektshandlingen, særlig i nettutgaven, har ifølge klagen påført henne store belastninger ved at de er blitt kjent i omgangskretsen.

Dagbladet uttrykte i sitt tilsvar til klagen forståelse for den smerte klageren ble påført på grunn av publiseringen, men avviste at den innebærer noe presseetisk brudd. I tilsvaret skrev Dagbladet at forholdet var kjent i jentas omgangskrets før publiseringen, og at de påklagede detaljopplysningene var relevante og nødvendige for å forklare premissene i den avsagte dommen.

I dag fikk klageren medhold i Pressens Faglige Utvalg, som mener det var brudd på god presseskikk å publisere enkelte av detaljene i dommen. Utvalget uttaler at publiseringen er et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.6: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.».
 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

«Klageren, en 16 år gammel jente via advokat, mener avisen Dagbladet og Dagbladet.no har brutt god presseskikk. Klagen gjelder en omtale av en avsagt dom i lagmannsretten, der klageren var den fornærmede i en voldtektssak. Hun mener artiklene ga så mange opplysninger at omgangskretsen hennes forsto hvem det dreide seg om. Detaljopplysninger fra selve voldtektshandlingen, særlig i nettutgaven, har ifølge klagen påført henne store belastninger ved at de er blitt kjent i omgangskretsen.Dagbladet uttrykker forståelse for den smerte klageren er påført på grunn av publiseringen, men avviser at den innebærer noe presseetisk brudd. Avisen anfører at forholdet var kjent i jentas omgangskrets før publiseringen, og at de påklagede detaljopplysningene var relevante og nødvendige for å forklare premissene i den avsagte dommen.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis peke på det viktige prinsippet om åpenhet i rettssystemet, noe som skal bidra til å trygge rettssikkerheten i vårt samfunn. Samtidig setter Vær Varsom-plakaten noen rammer for omtale av rettssaker og avsagte dommer.En av de mange viktige oppgavene pressen har, er å viderebringe avgjørelser i rettsapparatet. Slik sett var Dagbladet i sin fulle rett da avisen omtalte voldtektsdommen der klageren var den fornærmede.Utvalget vil imidlertid understreke at denne informasjonsoppgaven naturligvis ikke gir pressen noen presseetisk fribillett til å gjengi for eksempel detaljer fra en domsslutning. I det påklagede tilfellet legger utvalget til grunn at mange i klagerens omgangskrets var kjent med at det nylig hadde falt dom i saken. Dagbladets nettutgave burde tatt dette med i sin vurdering og unngått å viderebringe detaljene fra overgrepet mot klageren, og dermed unngått å gjøre disse kjent for hennes omgangskrets. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, der det blant annet heter: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.» Derimot finner utvalget at den påklagede artikkelen i Dagbladets avisutgave var presseetisk akseptabel.Dagbladet.no har brutt god presseskikk.Oslo, 30. mai 2006

Odd Isungset,

Sigrun Slapgard,

Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Henrik Syse»

Hele kjennelsen

Les også