Britiske luftfartsmyndigheter bekrefter at farlige situasjoner oppstår på grunn av giftige gasser i kabin og cockpit. English version

Video er ikke lenger tilgjengelig.

Britiske luftfartsmyndigheter bekrefter at farlige situasjoner oppstår på grunn av giftige gasser i kabin og cockpit.
Video: AOPIS


BAe 146

BAe 146
Foto: Scanpix

HERCULES

HERCULES
Foto: Scanpix

DASH 8

DASH 8
Foto: Scanpix

AIRBUS 320

AIRBUS 320
Foto: Scanpix

AIRBUS 319

AIRBUS 319
Foto: Scanpix

BOEING 757

BOEING 757
Foto: Scanpix

FAKTA

, altså opphav. Det burde vi ha med
 • Har du informasjon om saken. Kontakt meg på epost [email protected].


  (Dagbladet.no:) Dagbladet.no setter fokus på giftige organofosfater i turbin- og hydraulikkoljer som ved lekkasje i flymotoren kan komme inn i kabinlufta. Pressetalsmann Jonathan Nicholson i Civil Aviation Authority (CAA) i Storbritannia mener det er all grunn til å ta problemene knyttet til forurenset pusteluft i fly på alvor.

  - Flysikkerheten er alltid vår første prioritet. Vi har sett flere tilfeller av at flygende personell har blitt delvis slått ut av giftige gasser under flygning, og tar dette meget alvorlig, sier Nicholson til Dagbladet.no.


  CAA-rapport
  I 2002 startet CAA et forskningsprogram for luftkvalitet i fly, etter at de hadde fått rapporter om hendelser hvor mannskap plutselig ble dårlige og delvis ute av stand til å gjøre jobben sin under flygning. Rapportene pekte i retning av at de farlige hendelsene skyldtes oljegasser fra motoren som lekket inn i pustelufta i kabin og cockpit. CAA etterforsket dette, og fant ingen grunn til å tro at hendelsene hadde noen annen årsak.

  I CAA-rapporten 'Cabin Air Quality' fra 2004 heter det:

  'Ved oljelekkasjer er det derfor en mulighet for at oljeprodukter kommer inn i luftforsyningen på flyet og påfører toksisk (giftig red. anm.) effekt på både passasjerer og mannskap.'

  - Det er akseptert kunnskap at slike giftige gasser kan påføre korttidseffekt på mannskap og passasjerer, sier Jonathan Nicholson.


  Anbefaler mer forskning
  Dagbladet.no har i en flere artikler omtalt piloter og kabinansatte som mener de har pådratt seg varige skader på nervesystemet etter langtidseksponering for giftige organofosfater under flygning. Interesseorganisasjonen AOPIS har rundt 1500 skadde registrerte i sin organisasjon.

  CAA anerkjenner at en rekke mannskaper har helseproblemer av diffus art, men har foreløpig ikke funnet noen årsakssammenheng mellom langtidseksponering for giftige gasser i pustelufta og disse helseproblemene.

  - Derfor har vi anbefalt at det iverksettes studier som tar sikte på å avdekke om slike langtidseffekter gjør seg gjeldende, sier Nicholson til Dagbladet.no. Britiske myndigheter har beordret gransking av flyansattes arbeidsforhold, omtalt på Dagbladet.no i forrige uke.

  Det knyttes derfor stor spenning til en rapport som en myndighetsnedsatt arbeidsgruppe vil legge fram på en konferanse i London seinere i sommer.

  Les også:

  Her er flyene hvor du er mest utsatt for gass

 • Susan er pilot, men kan aldri mer fly

 • Du blir gasset når du flyr

 •