Har beordret nye rapporteringsrutiner for gasser i kabin og cockpit. English version

•Har du informasjon om giftige gasser i fly? TIPS OSS
BOEING 757:Denne flytypen er svært utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.

BOEING 757:Denne flytypen er svært utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.
Foto: Scanpix

BAe 146: Denne flytypen er svært utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.

BAe 146: Denne flytypen er svært utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.
Foto: Scanpix(Dagbladet.no:) I motsetning til luftfartstilsynet i Storbritannia (CAA), mener amerikanske Federal Aviation Administration (FAA) at underrapportering av giftgasshendelser er et stort problem. Dette gjorde FAA krystallklart under U.S/Europe International Aviation Safety Conference så sent som 8. juni i år.


- FAA er i økende grad bekymret over tallrike rapporter om røyk eller gasser i cockpit eller kabin. Våre dataanalyser indikerer at svært mange slike hendelser ikke blir rapportert, meldte Flight Standards Service-direktør i FAA, Jim Ballough, på konferansen.


Skal tvinge flyselskapene
29. mars i år sendte FAA ut en såkalt FSAW (Flight Standards Information Bulletin for Airworthiness), hvor industrien ble beordret til å innføre nye rapporteringsrutiner når det gjelder hendelser med røyk eller gasser i kabin og cockpit:

•Vedlikeholdspersonell skal undersøke om flyselskapene har tilfredsstillende prosedyrer for å rapportere, etterforske og følge opp slike hendelser.

•Hver eneste gasshendelse skal følges opp overfor selskapene for å avgjøre om deres rutiner er effektive.

•En hver slik hendelse skal loggføres, slik at komplett og nøyaktig datamateriale blir gjort tilgjengelig for analysering og overvåking av utviklingstrekk.

- De nye retningslinjene skal gjelde alle rapporterte hendelser av røyk eller gasser i cockpit eller kabin som har oppstått mens flymaskinen har vært i drift, understreker FAA.


Piloter truet til taushet
Allerede i oktober 2000 konkluderte en senatshøring i Australia med at mange gasshendelser i fly ikke blir rapportert til myndighetene.

Undersøkelseskomitéen «Senate Rural and Regional Affairs and Transport References Committee» fant bevis for at piloter og mannskap unnlater å rapportere giftgasshendelser av følgende årsaker:

•Piloter og mannskap ville sette karrieren på spill dersom de rapporterer slike hendelser til flyselskap eller myndigheter.

•Mange piloter og mannskap er blitt fortalt av flyselskapet at gassene ikke er helsefarlige.

Amerikanske og australske myndigheter mener altså at underrapportering er et stort problem for flysikkerheten. Dette står i grell kontrast med holdningen til CAA i Storbritannia. Forrige uke sa CAA til Dagbladet.no at de ikke har grunn til å tro at omfattende underrapportering foregår i Storbritannia. Britene opprettholder sitt syn, til tross for at amerikanske luftfartsmyndigheter nå har slått alarm.


- Mange hundre hendelser er rapportert
- Bare fordi andre land mener de har underrapportering, betyr ikke det at vi har omfattende problemer av slik art. USA og Australia har andre typer rapporteringsskjemaer enn det vi bruker. Som jeg har sagt til deg før: Vårt rapporteringssystem går for å være verdensledende, sier talsmann Jonathan Nicholson i CAA til Dagbladet.no.

- Også USA og Australia har lovpålagt rapporteringsplikt når det gjelder giftgasser i kabin og cockpit. Hvordan kan CAA føle seg sikre på at flyselskapene i Storbritannia er flinkere til å overholde bestemmelsene?

- Ulike land har ulike rapporteringskulturer. Men det er jo selvfølgelig slik, at dersom et selskap ikke rapporterer en gasshendelse videre til oss, så vil ikke vi kjenne til hendelsen, sier Nicholson.

- Som dere er kjent med, har amerikanske FAA nå beordret nye rapporteringsrutiner og krever at samtlige hendelser med gass eller røyk i kabin og cockpit . Vil dette bli aktuelt også i Storbritannia?

- Ikke per nå. Vi har mange hundre hendelser med røyk eller gass i kabin eller cockpit registrert i vår database. De aller fleste av disse er å betegne som mindre alvorlige hendelser. I følge vårt lovverk er det ikke krav til rapportering dersom mannskap ikke har merket ubehag og det ikke er oppdaget noe galt med flyet, påpeker Nicholson.