Luftfartstilsynet vurderer å skjerpe rutinene for rapportering. English version

(Dagbladet.no:) Dagbladet.no kan dokumentere at flyselskap rundt om i verden unnlater å rapportere om giftgasshendelser om bord. At luftfartsmyndighetene ikke mottar slik informasjon undergraver flysikkerheten.

Tidligere denne uka skrev Dagbladet.no at amerikanske Federal Aviation Administration (FAA) nå slår fast at underrapportering av giftgasshendelser er et stort problem. Derfor har amerikanerne nå beordret nye og sikrere rapporteringsrutiner. Luftfartstilsynet i Norge vurderer å følge etter.


- Lytter til verdens største flynasjon
- For all del, vi lytter til hva verdens største flynasjon har å si, sier avdelingsdirektør Gudmund Taraldsen i Luftfartstilsynets operative avdeling til Dagbladet.no.

Luftfartstilsynet vil nå la et ekspertpanel gå nøye gjennom de nye rutinene FAA skisserer:

- Vi vil vurdere FAA-bulletinen opp mot det regelverket vi har i dag. Deretter vil vi vurdere om vi skal gjøre noe med vårt rapporteringssystem, sier Taraldsen.

Han understreker at tilsynet per i dag ikke har mistanke til at norske flyselskap unnlater å rapportere giftgasshendelser.

- De fleste giftgasshendelsene i fly i Norge blir rapportert som «driftsforstyrrelser» og blir derfor ikke synlige i Luftfartstilsynets database. Betyr ikke dette at tilsynet ikke kjenner omfanget av problemet i Norge?

- Rapporteringssystemet vårt er under revisjon. Det er mulig at det nye systemet vårt også vil fange opp hendelser som blir meldt inn som «driftsforstyrrelser». Men vi har, som sagt, inntrykk av at norske flybesetninger er lojale mot forskriftene, sier Taraldsen.

Flygesjef Håvard Vestgren i SAS Braathens sier selskapet vil føye seg etter en hver bestemmelse som måtte komme fra Luftfartstilsynet.

- Vi vil forholde oss til det myndighetene kommer opp med i denne saken, sier Vestgren til Dagbladet.no


FAA-bulletinen
Under konferansen U.S/Europe International Aviation Safety Conference så sent som 8. juni i år, gjorde FAA det krystallklart at flyselskap unnlater å rapportere giftgasshendelser.

- FAA er i økende grad bekymret over tallrike rapporter om røyk eller gasser i cockpit eller kabin. Våre dataanalyser indikerer at svært mange slike hendelser ikke blir rapportert, meldte Flight Standards Service-direktør i FAA, Jim Ballough.

29. mars i år sendte FAA ut en såkalt FSAW (Flight Standards Information Bulletin for Airworthiness), hvor industrien ble beordret til å innføre nye rapporteringsrutiner når det gjelder hendelser med røyk eller gasser i kabin og cockpit:

  • Vedlikeholdspersonell skal undersøke om flyselskapene har tilfredsstillende prosedyrer for å rapportere, etterforske og følge opp slike hendelser.

  • Hver eneste gasshendelse skal følges opp overfor selskapene for å avgjøre om deres rutiner er effektive.

  • En hver slik hendelse skal loggføres, slik at komplett og nøyaktig datamateriale blir gjort tilgjengelig for analysering og overvåking av utviklingstrekk.

- De nye retningslinjene skal gjelde alle rapporterte hendelser av røyk eller gasser i cockpit eller kabin som har oppstått mens flymaskinen har vært i drift, understreker FAA.

 

Giftige gasser i fly

•Dagbladet.no setter fokus på giftige gasser i fly som kan påvirke både mannskap og passasjerer.
•Hydraulikk- og turbinoljer i flyets motor inneholder giftige organofosfater. Ved lekkasje eller søl av disse oljene i flymotoren,  kan nervegassliknende forbindelse oppstå når det blir varmt og finne veien til kabin- og cockpitlufta.
•Dagbladet.no har dokumentert mange hendelser med slike giftgasser i fly. Ved flere tilfeller har dramatiske situasjoner oppstått.
•Dagbladet.no har avdekket at minst 1500 flyansatte verden over mener de har fått varige skader på nervesystemet som følge av giftgasseksponering i fly.
•SAS Braathens har overfor Dagbladet.no vedgått at de har rapporterte tilfeller av giftgasshendelser om bord. I år 2000 ble en norsk SAS-kaptein skadd for livet etter gass i cockpit.
•Luftfartstilsynet i Storbritannia (CAA) har overfor Dagbladet.no vedgått at gasser i pustelufta i fly er et alvorlig sikkerhetsproblem.
•Dagbladet.no har avdekket at amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) nå vil skjerpe rapporteringsrutinene for giftgasser i fly. FAA har analysert sin database og konkluderer med grov underrapportering.
•Etter at Dagbladet tok opp problemet i 2003, fikk Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) midler til å forske på giftige organofosfater. I disse dager gjør STAMI målinger i norske fly.
•Både amerikanske og britiske myndigheter gransker nå risikoen forbundet med giftige gasser i fly.