En giftig gass i passasjerkabinen snudde livet på hodet for Robin Montmayeur. English version

>B>OPPROP: 17 eksperter på forurenset pusteluft i fly har skrevet under på dette oppropet for å få myndigheter og industri til å våkne.

>B>OPPROP: 17 eksperter på forurenset pusteluft i fly har skrevet under på dette oppropet for å få myndigheter og industri til å våkne.

• Har du informasjon om giftige gasser i fly? TIPS OSS
BAe 146: Denne flytypen er meget utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.

BAe 146: Denne flytypen er meget utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.
Foto: Scanpix

BOEING 757: Denne flytypen er meget utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.

BOEING 757: Denne flytypen er meget utsatt for giftgasser i kabin og cockpit.
Foto: Scanpix

Giftgasser i fly

•Dagbladet.no setter fokus på giftige gasser i fly som kan påvirke både mannskap og passasjerer.
•Hydraulikk- og turbinoljer i flyets motor inneholder giftige organofosfater. Ved lekkasje eller søl av disse oljene i flymotoren, kan nervegassliknende forbindelse oppstå når det blir varmt og finne veien til kabin- og cockpitlufta.
•Dagbladet.no har dokumentert mange hendelser med slike giftgasser i fly. Ved flere tilfeller har dramatiske situasjoner oppstått.
•Dagbladet.no har avdekket at minst 1500 flyansatte verden over mener de har fått varige skader på nervesystemet som følge av giftgasseksponering i fly.
•SAS Braathens har overfor Dagbladet.no vedgått at de har rapporterte tilfeller av giftgasshendelser om bord. I år 2000 ble en norsk SAS-kaptein skadd for livet etter gass i cockpit.
•Luftfartstilsynet i Storbritannia (CAA) har overfor Dagbladet.no vedgått at gasser i pustelufta i fly er et alvorlig sikkerhetsproblem.
•Dagbladet.no har avdekket at amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) nå vil skjerpe rapporteringsrutinene for giftgasser i fly. FAA har analysert sin database og konkluderer med grov underrapportering.
•Etter at Dagbladet tok opp problemet i 2003, fikk Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) midler til å forske på giftige organofosfater. I disse dager gjør STAMI målinger i norske fly.
•Både amerikanske og britiske myndigheter gransker nå risikoen forbundet med giftige gasser i fly.


(Dagbladet.no:) 13. desember år 2000 fløy amerikanske Robin Montmayeur fra Washington til San Diego med United Airlines. Lite visste hun at den tre timer lange flygningen skulle ødelegge helsa hennes og gjøre det umulig for henne å være i jobb.

- Rett etter take off ble kabinen fylt av en sterk, kvalmende lukt. Dagen etter flyturen våknet jeg opp så dårlig at jeg ringte United Airlines. De ba meg om å skrive brev. To måneder senere fikk jeg til svar at jeg hadde vært utsatt for en giftig gass etter oljelekkasje i flymotoren, sier Robin Montmayeur på en dokumentar-DVD laget av interesseorganisasjonen AOPIS.


Skadd for livet
Den unge kvinnen står fram med sin historie for å fortelle omverdenen at giftgasser i kabin og cockpit ikke bare er et problem som går ut over flymannskap.

- I dag har jeg kronisk trøtthetssyndrom, søvnvansker, hukommelsesproblemer og kognitiv svikt. Slik vil jeg trolig komme til å ha det resten av livet. Giftgassen i flyet har gjort det umulig for meg å jobbe som før, sier Robin.

Mangelen på informasjon fra flyselskap og myndigheter har gjort det vanskelig for henne å oppnå sine rettigheter i forhold til trygdeordninger og helsevesen.

- Jeg har skrevet brev til 31 kongressmedlemmer. Ikke én av dem har svart på min henvendelse, sier Robin og legger til:

- Jeg var eksponert for den giftige gassen i tre timer og fikk livet snudd på hodet for alltid.

Dagbladet.no har vært i kontakt med flere nordmenn som mener de har vært utsatt for giftgasshendelser i fly, og gjør nå undersøkelser rundt dette.


Eksperter bønnfaller industri og myndigheter
I London 20. og 21. april 2005 holdt den britiske pilotorganisasjonen BALPA konferansen «The International Aero Industry Conference on Contaminated Air Protection Air Safety & Cabin Air Quality».

Dagbladet.no har fått tilgang til materialet som ble lagt fram på konferansen om helserisiko og sikkerhetsrisiko knyttet til giftige gasser om bord i fly. Under konferansen undertegnet 17 ledende eksperter på området et et opprop, med bønn om at flyindustrien og myndighetene nå må ta problemene med forurenset pusteluft i fly på alvor:

«Vi ønsker at myndigheter, luftfartsmyndigheter, flyselskap og flyindustrien skal merke seg følgende konklusjoner som ble trukket på konferansen:»

* Det er et arbeidsmiljøproblem som resulterer i kroniske og akutte sykdomstilfeller blant flymannskap, både blant kabinansatte og piloter.

* Uakseptable helseeffekter blant flyansatte er et betydelig flysikkerhetsproblem.

* Vi er også bekymret for at flypassasjerer lider av tilsvarende symptomer som er funnet i flymannskap.

«Derfor henvender vi oss til myndigheter, industrien og luftfartstilsyn med et sterkt ønske om at de vil samarbeide med medisinske eksperter og flyansattes fagforeninger for å analysere, kvantifisere og finne en løsning på kabinluftproblemene vi har identifisert som eksisterende», heter det i oppropet.


- Industrien toner ned farene
Blant ekspertene som underskrev oppropet, er blant andre forsker Chris van Netten som er involvert i det pågående forskningsprogrammet om luftforurensning i fly i regi av luftfartsmyndighetene i USA (FAA).

Den australske medisineren Jonathan Burdon er også blant de mange medisinske ekspertene som undertegnet oppropet på BALPA-konferansen. Burdon, tidligere president for lungelegene i Australia, mener at både luftfartsmyndigheter og flyindustrien ser seg tjent med å tone ned farene knyttet til giftige gasser om bord i fly.

-Ja, jeg har merket meg at de medisinske ekspertene myndigheter og industrien benytter seg av ser ut til å være bundet av en interessekonflikt ved at de er ansatt av enten flyselskap eller flyindiustrien. Under senatshøringen i Australia i år 2000, var det nesten ingen, om noen lege som var uavhengig av industrien, sier doktor Jonathan Burdon til Dagbladet.no.