Klimaet blir varmere i åra som kommer, og det er vår egen skyld.

(Dagbladet.no): Fredag legger FNs klimapanel frem sin fjerde hovedrapport om klimaendringene. I dag møtes ekspertene for et fire dager langt møte i Paris, for å finpusse på formuleringene om jordas klimafremtid.
GREENPEACE OPPFORDRER: It's not too late, er budskapet Greenpeace har hengt opp på Eiffeltårnet i Paris i anledning klimapanelets møte.

GREENPEACE OPPFORDRER: It's not too late, er budskapet Greenpeace har hengt opp på Eiffeltårnet i Paris i anledning klimapanelets møte.
Foto: AP/Scanpix

LEDER: FNs klimapanel er ledet av indiske Dr Rajendra K Pachauri.

LEDER: FNs klimapanel er ledet av indiske Dr Rajendra K Pachauri.
Foto: EPA/Scanpix

FNs klimapanel

* FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ble opprettet av FNs miljøprogram UNEP og FNs meteorologiorganisasjon WMO i 1988 for å oppsummere og sammenfatte kunnskapen og forskningen om klimasystemet.
* IPCCs rapporter bygger på bidrag fra et stort antall forskere, og presenterer konklusjoner det er stor grad av enighet om i forskermiljøene.
* IPCC la fram sin første hovedrapport i 1990. Den konkluderte forsiktig med at vi kunne vente oss menneskeskapte klimaendringer. De to neste hovedrapportene, i 1995 og 2001, var klarere når det gjelder sammenhengen mellom den globale oppvarmingen og CO2-utslipp fra brenning av kull, olje og gass.
* Utkast til konklusjoner i den fjerde hovedrapporten slår fast at den globale oppvarmingen vi har sett de siste tiårene «høyst sannsynlig» er menneskeskapt. Vi kan vente en temperaturøkning på 3 grader innen 2100. Det vil få omfattende konsekvenser for miljøet på jorda.
* IPCCs hovedrapport består av tre delrapporter. Den første, som går gjennom det vitenskapelige grunnlaget, legges fram i Paris fredag. To andre delrapporter, om konsekvenser av klimaendringene og tiltak for å begrense skadevirkningene, legges fram senere i vår. Til høsten kommer en oppsummerende såkalt synteserapport, som skal brukes som vitenskapelig grunnlag for de internasjonale klimaforhandlingene

Emneord

Rapporten, som er den fjerde i rekken fra panelet, er den første de utgir siden 2001. Allerede nå er det klart at rapporten fra 2007 blir mer pessimistisk enn 2001-utgaven.

Et av hovedpunktene som rapporten vil slå fast, er at det er svært sannsynlig at klimaendringene vi opplever i dag, er menneskeskapte. Vi kan sannsynligvis vente oss en temperaturøkning på mellom 2 og 4,5 grader Celsius dette århundret, men panelet kan ikke utelukke at temperaturøkningen blir så høy som 6 grader, kommer det fram i et utkast som den britiske avisa The Independent har fått tak i.

Mindre enn 5 prosent av temperaturøkningen kan tilskrives naturlige svingninger, oppsummerer forskerne. Både EU og Norge definerer en temperaturøkning på mer enn 2 grader som farlige.

Debatt om havnivået
2500 forskere fra over 130 land har bidratt til rapporten, som regnes som en svært betydningsfull sammenfatning av den siste tidas klimaforskning. Rapporten er derfor ikke den mest radikale når det gjelder alle prognosene, fordi den tar høyde for så mange ulike studier. Det er ventet at dette kan bli et diskusjonstema når forskerne i dag møtes på UNESCO-hovedkvarterene i Paris, skriver nyhetsbyrået AP.

Tidlige utkast til dokumentet er nemlig ikke fullt så negative som rapporten fra 2001 i forhold til hvor mye havnivået vil stige. Mange av forskerne er ikke enige i de nye beregningene, og tror havnivået vil stige mer, fordi prognosen ikke tar tilstrekkelig høyde for issmeltingen på to sentrale plasser - Grønland og Antarktis.

En ny forskningsrapport som nettopp ble publisert i tidsskriftet Science, antar at havnivået kan stige med mellom 51 og 140 cm fram til 2100. Dette er dramatisk mye i forhold til en 12 til 58 centimeters stigning, som IPCC foreløpig kommer til å regne med i rapporten.

Andre kritikere hevder derimot det motsatte; at rapporten slår for sterk alarm.

Innen fredag er de 400 hovedforfatterne nødt til å bli enige, for før dette skal hele rapporten gåes gjennom og godkjennes ord for ord. Rapporten, som nå blir basis for internasjonale klimaforhandlinger, må være enstemmig godtatt av 154 land - inkludert USA og oljerike land som Saudi-Arabia.


Kommende katastrofer
I rapporten fastslår klimapanelet at temperaturøkningen kommer til å skape store forandringer i jordas klimasystemer og økosystemer. Temperaturøkningen vil blant annet få store konsekvenser for mange arters muligheter til å overleve, den kan ramme tilgangen på ferskvann for mange millioner mennesker og gi økt hyppighet av ekstremt vær.

Da forskerne møttes i Paris i dag, uttalte Christian Brodhag, en representant for de franske vertene, at «kampen mot klimaforandringene» nå er en nøkkelsak innenfor europeisk politikk.

Brodhag fortalte at hetebølgen i Frankrike i 2003, som førte til at om lag 15 000 mennesker døde, har vekket landet til farene som lurer.

- Det er derfor våre innbyggere ikke lenger tviler på klimaforandringene, sier han.

Og noen av hovedpunktene i rapporten peker på at både folk i Frankrike og rundt om i verden ikke har sett det verste ennå:

• Det vil komme flere, mer intense og enda mer langvarige hetebølger enn den som rammet Frankrike og andre europeiske land i 2003.

• Tropiske sormer og orkaner vil bli sterkere, og føre med seg mer regn og større oversvømmelser langs kystlinjene.

• Isdekket i Arktis kan forsvinne helt i sommerhalvåret mot slutten av dette århundret. Isbreer og isflak i havet vil også fortsette å smelte. Men selv dette har altså ikke fått klimapanelet til å justere den forventede stigningen av havnivået, som faktisk var høyere i den forrige rapporten fra 2001, da de regnet med en stigning på 88 cm.

Alle disse forandringene mener klimapanelet er menneskeskapte i større eller mindre grad.'


Frykter sirkeleffekt
Samtidig innrømmer klimapanelet at det er vanskelig å ta høyde for alle faktorer som spiller inn. I utkastet som The Independent har sett, kommer det klart frem at klimaforandringene kan bli større enn forventet på grunn av effekten fra såkalte «positive feedbacks», skriver The Independent.

Den økte temperaturen kommer nemlig til å gjøre at mer vann fordamper fra havene, som i sin tur igjen kan øke drivhuseffekten. Rapporten konkludere iden 1970 har vannfordamningen økt med 4 prosent, og dette er den største kilden til positiv feedback som er identifisert i rapporten.

I rapporten uttrykker klimapanelet en stor usikkerhet rundt disse faktorene, og hvordan denne sirkeleffekten kan øke klimaforskjellene på svært kort tid.

Men til tross for dette, mener eksperter at bedre klimamodeller og mer omfattende forskning gjør at rapporten kan slå fast utviklingen sikrere enn før. Årets rapport er også kommet lenger i vurderingen av regionale forskjeller.