NETTMØTE: Leserne grillet statsministeren.

(Dagbladet.no): Etter at Arbeiderpartiet vant skolevalget med 21,4 prosent har optimismen foran valget mandag 10. september spredd seg.

- Dette er veldig bra. Det er første gang på lenge vi er størst og skolevalget pleier å gi en god pekepinn for hvordan det går i det nasjonale valget etterpå, sier Stoltenberg til Dagbladet.no.

I både Oslo og Bergen er resultatet uavklart - bare få dager før valget. Mange velgere har fremdeles ikke bestemt seg. I begge byene står kampen mellom to blokker, der Arbeiderpartiet leder an på venstresida.

Vil du lese mer om Stoltenbergs yndlingsepisode i Sopranos? Se hos HBO og Wikipedia.
 
Publisert torsdag 06.09.2007 kl. 08:17, oppdatert 13:15

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Nettmøtet er avsluttet. Les svarene fra Jens Stoltenberg nedenfor.

Sopranos
  Hei, jeg har fått med meg at du også er stor fan av Sopranos. Har du en yndlingsepisode i serien?
  Innsendt av: Nysgjerrig
Hei

Min yndlingsepisode er åpenbart "Pine Barrens."

Det var dessverre alt jeg rakk å svare på, takk for alle spørsmålene som kom inn!

Med hilsen

Jens Stoltenberg
 

Jernbane
  Hei Jens!
  Når kommer den tunge jernbanesatsingen?
  Hvorfor skal jeg velge å stemme på deg om jeg ønsker et skikkelig jernbaneløft?
  Innsendt av: Lars
Hei Lars

Mer miljøvennlig transport er helt sentralt for å løse klimaproblemene. Denne regjeringen har satset mer på jernbane enn noen før oss har gjort. Vi har økt investeringene i jernbane med 50 prosent. Vi ønsker både at flere velger tog framfor bil til persontransport, men også at mer gods skal over på jernbane framfor frakt med tungtransport på veiene. Derfor har vi inngått en avtale med NSB som skal gi 15 prosent vekst i togtilbudet, vi har gjenopprettet togtilbudet mellom Stockholm og Oslo og vi har lagt til rette for overgang av mer godstransport på jernbane gjennom blant annet fjerning av el-avgiften, økning av fritaksgrensen for kjørevegsavgift og økt utbygging av terminaler og krysningsspor.

Med hilsen

Jens Stoltenberg
 

Demokrati
  Statsminister Stoltenberg,

  er et statssystem fortsatt å regne som et demokrati når partiet ditt, SP, og SV danner en koalisjonsregjering. Flere velger stemte på FRP enn SP og SV, allikevel er ikke et eneste regjeringsmedlem representert av dette partiet. Er ikke dette et hån mot de velgerne, da de ikke får den makten de samlede stemmesedlene representerte? Videre; så lurer jeg på hvilket partiprogram man stemmer på hvis man stemmer AP, er det AP sitt eller en "reciprocal concession" mellom SP, SV, og AP. Regner egentlig ikke med at du svarer på mailen, men jeg gjør et forsøk igjen på nok et nettmøte.
  Innsendt av: Tor Arild Nestebru
Hei Tor Arild

Vi er den første flertallsregjeringen i Norge på 20 år, og det er lenge siden Norge har hatt en regjering med så mange velgere bak seg. Slik sett representerer flertallsregeringen snarere en styrking av demokratiet i Norge.

Med hilsen
Jens Stoltenberg
 

Møt Jens.
  Va vil regjeringen brukke oljepengene til?
  Innsendt av: Arne Alsaker.
Hei Arne

Vil vil bruke oljeinntektene til å fortsette å bygge ut verdens beste velferdsamfunn, med sterke og gode fellesskapsløsninger innenfor skole, barnehager, sykehus, eldreomsorg samt å sikre et trygt og godt offentlig pensjonssystem til alle i årene som kommer.

Med hilsen

Jens Stoltenberg
 

Trondheim
  Hei Jens,

  hvorfor har AP så stor oppslutning i Trondheim (alle meningsmålinger viser dette), mens i Bergen og Oslo er det høyst uklart hvem som går av med seieren?
  Innsendt av: Jan K
Hei Jan!

I Trondheim har de rødgrønne partiene styrt i fire år, med Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet som ordfører. Jeg tror den store oppslutningen på målingene nå skyldes at folk i Trondheim ser at det nye styret i byen har gjennomføringsevne og leverer resultater. De lovte at alle barn skulle få barnehageplass. Det har de klart gjennom en imponerende dugnad der politikerne har jobbet godt sammen med dyktige folk i kommunen for å få opp tempoet i barnehageutbyggingen. De har brukt 1 million kroner om dagen på å pusse opp skolene og de har gitt idretten i byen mye bedre vilkår ved å sørge for gratis hall og baneleie. Nå lover de at det neste store løftet skal komme innen eldreomsorgen, der alle skal sikres sykehjemsplass. Folk ser at de rødgrønne holder det de lover og ønsker derfor å beholde byens ledelse.

I Oslo og Bergen er det veldig tett løp, så jeg er selvsagt spent. Jeg håper innbyggerne i disse byene også velger fellesskapsløsninger framfor privatisering og markedstenkning når de går til valgurnene, slik at også disse byene kan lykkes med å løse de store velferdsoppgavene, slik Trondheim har.

Med hilsen
Jens Stoltenberg
 

Høyre?
  Hvis du ikke kunne vært med i Arbeiderpartiet, hvilket parti ville du da jobbet for?
  Innsendt av: Knut
Hei Knut

Hvis jeg ikke kunne vært med i Arbeiderpartiet ville jeg jobbet for vårt svenske søsterparti Socialdemokraterna ;-)

Med hilsen

Jens Stoltenberg
 

Svenskar
  Jag kommer urspringligen ifrån Sverrig og jag tycker at det kommer for många svensker inn hit till Norge. Vil AP hindre vidare svenskeinnvandring?
  Innsendt av: ÅKE
Hei Åke

Jeg synes ikke det er for mange svensker i Norge, vi har mangel på arbeidskraft i flere sektorer og dere gjør en kjempeinnsats.

Med hilsen
Jens Stoltenberg
 

klima
  Hvorfor er ikke klimaspørsmålet noe du som partileder og statsminister har sørget for å ta opp i kommunevalget?


  Innsendt av: Andreas KK
Hei Andreas

Jeg er helt enig med deg i at klima burde fått mye mer oppmerksomhet i valgkampen. Det er en av vår tids aller viktigste saker og den hører hjemme i en lokal valgkamp fordi det også er mye vi kan gjøre i den enkelte kommune for å bidra til å redusere utslippene av klimagasser.

Arbeiderpartiet har klima som en av våre fire viktigste saker i denne valgkampen og jeg har selv tatt opp temaet i alle taler jeg har holdt på valgkamparrangementer rundt i landet. For noen uker siden holdt jeg en forelesning på Universitetet i Oslo om klima og Arbeiderpartiet lanserte forrige fredag en egen klimakontrakt for kommunene som alle våre kandidater vil følge opp i sine kommuner. Den kan du lese mer om her: http://www.dna.no/index.gan?id=74053&subid=0

Med hilsen

Jens Stoltenberg
 

Basseng
  Hva har skjedd med alle bassengene dere lovte å fylle opp i forrige valgkamp? Hvorfor har ikke det skjedd?
  Innsendt av: stine
Hei Stine!

Mange bassenger er allerede fylt opp etter de to første årene, men det er fortsatt en del igjen. Jeg har stor tro på at flere kommuner vil prioritere dette når de nå får mer langt mer penger ennn fra den forrige Regjeringen.

Med hilsen

Jens Stoltenberg
 

2 år igjen
  Ja nå er det bare to år igjen til dere må klare å gjennomføre det dere har lovet. Hvis ikke blir dere stemt ut. Hvis dere ikke klarer å gjennomføre vil de borgerlige partiene med Høyre-radikale FRP i spissen ta over og da får Rimi Hagen det som han vil: frp ved makten og enorme skattelettelser til millionærene.Da får Rimi hagen mye igjen for sine 2 000 000 kr som han gav til FRP i valgkampen.Laughing all the way to the bank...MAO skjrp dere og begynn å gjør det dere sier dere skal gjøre
  Innsendt av: løk
Hei Løk!

Denne Regjeringen kjennetegnes ved at vi gjør det vi sa vi skulle gjøre. For to år siden sa vi at vi ville bruke de store pengene på de store oppgavene framfor skattelette, og vi ville løse samfunnets utfordringer i fellesskap. Det har vi visst gjennom mange store og små vedtak, fra mer penger til kommunene til nasjonal dugnad for å få på plass full barnehagedekning. Allerede synes resultatene, gjennom flere lærere i skolen, flere hender i eldreomsorgen, et solid løft for kultur og frivillighet og tidenes høyeste sysselsetting i Norge. Vi har fortsatt mye igjen, men vi er godt i gang.

Med hilsen
Jens Stoltenberg

 

Deltid i helsesektoren
  Er det virkelig meningen at man utdanner seg i 3 år på høgskole for å bli tilbydd en 6,12% stilling? Eller vist man er heldig 12,56%?
  Innsendt av: Knaste
Hei Knaste!

Arbeiderpartiet mener at deltid skal være en mulighet, heltid en rettighet. Derfor lover vi at Arbeiderpartiets kandidater vil jobbe for dette i alle de kommunene der vi får makt. Regjeringen har allerede sørget for en endring i arbeidsmiljøloven som sier at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett i en søkerprosess dersom stillingen gjøres om til heltid. Denne problematikken gjelder særlig i omsorgssektoren hvor vi mangler folk, derfor er det viktig å få på plass løsninger som sikrer at vi får brukt folks arbeidsvilje.

Med hilsen
Jens Stoltenberg
 

skolevalg
  Hei Jens. Gratulerer med skolevalget. Hvorfor tror du at dere vant? Her på Skien Videregående som jeg går, stemte også veldig mange på Ap. Bra at 2.klassingene får gratis skolebøker, men kommer alle til å få det?
  Innsendt av: Peter N
Hei Peter

Takk for hyggelige ord. Jeg tror at Arbeiderpartiet vant skolevalget fordi elevene er enig med oss i at det er viktigere å bygge ut gode fellesskapsløsninger på f.eks skole og eldreomsorg, framfor å bruke pengene på skattelette. Jeg tror også mange unge er opptatt av jordas framtid, og er fornøyd med at vi har fått gjennom verdens mest ambisiøse klimamålsettinger.

Med hilsen
Jens Stoltenberg
 

Oslo by
  Hei!
  Jeg synes det er ubehagelig å gå i byn om kvelden pga alle de prostituerte, narkomane og innpåslitne tiggere fra øst-europa. Skal dere gjøre noe tiltak for å få bort disse?
  Innsendt av:
Hei

Det er viktig at folk skal føle seg trygge når de er ute i Oslo, også på kveldstid. Arbeiderpartiet har blant annet sørget for mer penger til politiet. Vi har også økt innsatsen mot organisert kriminalitet. Når det gjelder situasjonen i Oslo er det likevel sånn at den ikke kan løses med politi-innsats alene. Det aller viktigste er at kommunen tar et forebyggende ansvar for å hindre at folk får gå til grunne i byen og at de som sliter får hjelp. Å rydde gatene vil ikke løse verken rusproblematikken eller at kvinner prostituerer seg. Vi må derfor finne løsninger som både tar vare på de som har falt utenfor og som sørger for at folk føler seg trygge.

Med hilsen
Jens Stoltenberg
 

Statsbudsjettet
  Hei. Kva synes du om det nye statsbudsjettet?
  Innsendt av: Sigurd Slettbø
Hei Sigurd

Regjeringen har akkurat lagt siste hånd på forslaget til statsbudsjett, og jeg kan avsløre at det blir et gripende godt budsjett som følger opp valgløftene våre om å prioritere felleskapsløsninger som sykehus, eldreomsorg og skole fremfor skattelette.

Med hilsen
Jens Stoltenberg
 

Barn og gamle
  Hvorfor er det greit med private barnehager, men ikke greit at private bedrifter driver sykehjem og gamlehjem? Både gamlehjem og barnehager er en oppholdsplass for mennesker, bare i ulik alder.
  Innsendt av: Anders
Arbeiderpartiet mener vi må ha en god og sterk kommunal eldreomsorg som en grunnmur. Oppe på den er vi åpne for private tilbud. I mange Arbeiderpartistyrte kommuner er det lang tradisjon for at kommunen samarbeider med private innen eldreomsorgen. Det vi er mot er at markedstekningen skal bli styrende for eldreomsorgen. Det viktigst er at vi får flere plasser og mer tilbud. Det er det som gir trygghet og valgfrihet.

Jens Stoltenberg