Kåre Willoch frykter franske tilstander hvis man ikke får begrenset innvandringen.

(Dagbladet.no): «Det er grunn til å frykte at en fortsatt innvandring av asylsøkere av det omfang som man har hatt i de senere år, vil føre til alvorlige motsetninger mellom folkegrupper i Norge. Det kan ikke være umoralsk å mene at man bør ta hensyn til reaksjoner mot denne innvandringen - for å forebygge konflikter. Det kan heller ikke være umoralsk å mene at man bør forebygge for raske forandringer av det helhetspreg som vår befolkning har. »Det skrev Kåre Willoch i Aftenposten 1988 under overskriften «Innvandringens følger». 19 år senere mener Willoch det fortsatt var godt tenkt.

- Det er en utmerket kronikk. Jeg mener det samme i dag, sier Willoch til Dagbladet.no. Han mener man må bli flinkere til å se faremomentene med innvandring.

- For tiden argumenterer næringslivet for å åpne for mer arbeidsinnvandring. Det er helt feil og vil ikke hjelpe til å løse problemet med mangel på arbeidskraft. Innvandring skaper behov for mer arbeid og absorberingsevnen i det norske samfunnet er begrenset, sier Willoch, som frykter «franske tilstander» hvis man ikke lykkes.

- Det er utrolig viktig at vi mestrer å heve vilkårene for de som allerede er her. Ellers kan man få en farlig situasjon. Det mest notable eksemplet på hva som kan bli konsekvensene av et motsetningssamfunn er vel Frankrike, sier Willoch.

- Vi må begrense innvandringen så mye vi kan - samtidig som vi må respektere de internasjonale forpliktelsene, sier Willoch, som ikke tror det er mulig å begrense innvandringen fra EU-land.

- De som kommer fra EØS-området har vi ingen styring på. Jeg tror heller ikke denne arbeidsinnvandringen vil skape så integrasjonsproblemer. Kanskje på kort sikt - men ikke på lang sikt. Det er ikke-vestlig arbeidsinnvandring vi må unngå, sier Willoch.

Han mener det er viktig å skille mellom to spørsmål når det gjelder innvandringsspørsmålet:

- På den ene siden må vi jobbe for å begrense innvandringen. Samtidig må vi ta vare på de som allerede bor her på en bra måte - slik at vi ikke skaper et motsetningssamfunn, sier Willoch.

«Historiebøkene gjør det nærliggende å oppfatte begrepet folkevandring som noe som hører til overgangen mellom oldtiden og middelalderen. Men historien er jo full av folkevandringer. Også vår egen tid er preget av dem. Og det er dessverre lite som tyder på at de går mot slutten.»

Willoch er uenig i at man har vært naiv i innvandringsspørsmålet.

- Vi prøvde å begrense innvandringen, men det var ingen enkel sak. Store konflikter har ført til store flyktningstrømmer og vi har ikke ønsket å bryte våre internasjonale forpliktelser, sier Willoch, som sier at antallet innvandere i Norge i dag er som forventet.

- Vi ble forelagg slike scenarier allerede for 19 år - så vi visste hvor det bar hen, sier den tidligere norske statsministeren.

Les også Frp's kommentar: «Enda mer relevant i dag.»