Iran godtar overvåking av Det internasjonale atomenergibyrået.

Diskusjonen og kontroversen rundt det iranske atomprogrammet er avsluttet. Programmet skal nå på vanlig måte overvåkes av Det internasjonale atomenergibyrået, sa Irans president i sin tale i FN tirsdag.

Emneord

- All vår kjernefysiske aktivitet er fullstendig fredelig og fullstendig åpen, sa president Mahmoud Ahmadinejad og beskyldte vestlige land for å prøve å nekte Iran landets rett til atomenergi.

Til tross for militære trusler og det Ahmadinejad kalte ulovlige sanksjoner mot landet, har «Iran klart å bevege seg fremover steg for steg».

- Nå blir vi anerkjent som et land som har kapasitet til produksjon av industrielt kjernefysisk brensel til fredelige formål. Jeg erklærer offisielt at saken om Irans atomprogram etter vår mening nå er avsluttet og er blitt til en normal sak for atomenergibyrået, fremholdt han.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad gikk også til det som virket å være et frontalangrep på USA da han holdt sitt innlegg til FNs hovedforsamling i New York tirsdag.

- Dessverre blir menneskerettighetene brutt i stor utstrekning av visse stater, spesielt av dem som gir seg ut for å være de eneste som fremmer disse rettighetene, sa Ahmadinejad uten å nevne USA spesifikt.

- Det å lage hemmelige fengsler, bortføre folk, føre hemmelige rettssaker og ilegge hemmelige straffer uten ordentlig rettergang, det å drive omfattende avlytting av telefonsamtaler og lese private brev er blitt vanlig og alminnelig, fremholdt den iranske presidenten.

(NTB)