Oslo-biskop Ole Christian Kvarme vil ikke vigsle homofile prester selv om Kirkemøtet går inn for det.

(Dagbladet.no): I dag ble det klart at bispemøtets flertall går inn for å ansette og vigsle homofile prester som lever i partnerskap.
FOR: Hamar-biskop Solveig Fiske er for homofile prester, og går også inn for at homofile skal kunne inngå ekteskap.

FOR: Hamar-biskop Solveig Fiske er for homofile prester, og går også inn for at homofile skal kunne inngå ekteskap.
Foto: SCANPIX

EmneordFem av 11 biskoper gikk mot en endring av Kirkemøtets vedtak fra 1997 om at homofile i partnerskap ikke kan ha vigslede stillinger.

De fem er biskop Odd Bondevik i Møre, biskop Ernst Oddvar Baasland i Stavanger, Ole D. Hagesæther i Bjørgvin, Ole Christian Kvarme i Oslo og biskop Olav Skjevesland i Agder og Telemark.


Endrer ikke mening
I november skal Kirkemøtet ta stilling til spørsmålet på ny, og et flertall i bispemøtet betyr sannsynligvis at Kirken åpner opp for homofile prester. Dette liker ikke Oslo-biskop Ole Christian Kvarme.

- Jeg opplever skrifter i Bibelen og den etiske veiledningen i Det Nye Testamentet slik at jeg har valgt denne linjen, sier Kvarme til Dagbladet.no.

Han innrømmer likevel at det er et problem at Kirken fortsatt er delt i spørsmålet om homofile prester. Flere biskoper har tidligere trosset Kirkemøtets vedtak og likevel vigslet homofile prester som lever i partnerskap.

- Hva vil du gjøre dersom Kirkemøtet endrer sitt vedtak, og åpner for homofile prester?

- Jeg vil fortsette med min linje, svarer Kvarme.

I fjor fikk Oslo-biskopen voldsom kritikk fordi han nektet den homofile presten Svein G. Josefsen å fortsette i jobben som vikarprest i Bryn kirke fordi han hadde inngått partnerskap.

De fire andre biskopene som stemte mot flertallet vil heller ikke begynne å ansette homofile prester, selv om Kirkemøtet skulle gå inn for det. Sannsynligvis vil Kirkemøtet åpne for at det er lov å si nei.

Historisk vedtak
At et flertall av biskopene går inn for å ansette homofile prester er et historisk vedtak.

- Dette er et langt skritt videre, sier biskop Tor Berger Jørgensen i Sør-Hålogaland til Dagbladet.no.

Sammen med Hamar-biskop Solveig Fiske var han den eneste som også stemte for en ny ekteskapslov som innebærer at homofile kan inngå ekteskap på lik linje med heterofile.

Fiske mener også at et flertall for å vigsle homofile prester er et stort framskritt.
- Selvsagt er det ønskelig at vi ikke var delt i dette spørsmålet, og vi vil ikke pålegge noen å være vigslere. Men dette er mulig å håndtere med gjensidig respekt, sier Fiske.

- Men denne uenigheten innebærer at en prest som lever i homofilt partnerskap kanskje ikke får lov å jobbe i hjembygda si hvis det var for eksempel i Møre?

- Det kan det bety. Og jeg sier ikke at det er tilfredsstillende for homofile. Men hittil har vi ikke hatt en felles kirkelig legitimitet på dette, så det er uansett et framskritt, sier Fiske.


Går framover
Hun mener Kirken har mye å beklage når det gjelder hvordan de har behandlet de homofile.

- Ekteskapet har endret seg. For mange år siden var det vanlig med flerkoneri, og tidligere mente man at hustruen var mannens eiendom, sier Solveig Fiske.

Hun peker på at for ikke veldig mange år siden var Kirken like skeptisk til kvinnelige prester som de i dag er til homofile.

- For meg var det å komme til Hamar som å komme til frihetens land. Det var herlig, sier hun og ler.


Nei til homofilt ekteskap
Om splittelsen er stor når det gjelder homofile prester i kirken, er den om mulig enda større når det gjelder spørsmålet om homofilt ekteskap.

Kun Solveig Fiske og Tor Berger Jørgensen går inn for dette. Flertallet mener at ekteskapet som institusjon skal være mellom mann og kvinne. Mindretallet mener at ekteskap handler mer om relasjoner mellom mennesker.

- Vi mener at det viktigste er at ekteskapet som institusjon gir de beste rammer rundt kjærligheten. Og kjærligheten trenger rammer. Da mener vi ekteskap er best, sier Solveig Fiske.

- Og vi mener det er problematisk å ha to forskjellige lover, slik vi i dag har med partnerskapsloven, sier Fiske.

- En annen ting er å ha fokus på barn som vokser opp med homofile foreldre. De bør få de samme rettighetene som barn i et ekteskap, sier Tor Berger Jørgensen.


Homofil adopsjon
Barne- og likestillingsdepartementet foreslår at homofilt ekteskap også må gi homofile par anledning til å adoptere. Både Fiske og Jørgensen støtter et slikt forhold, mens fire av biskopene ikke ønsker å ta stilling til spørsmålet før det er bedre utredet.

Fem biskoper mener spørsmålet om adopsjon må utredes ved en gjennomgang av adopsjonsloven, ikke ekteskapsloven.