Frederic Hauge og miljøbevegelsen jubler over fredspristildelingen.

(Dagbladet.no): - Vi er veldig, veldig glade i Bellona i dag, sier Bellona-leder Frederic Hauge entusiastisk til Dagbladet.no umiddelbart etter at det ble kjent at Fredsprisen i år går til FNs klimapanel (IPPC) og Al Gore.
Video er ikke lenger tilgjengelig.

«EN UBEHAGELIG SANNHET»: Al Gore og FNs klimapanel mottar Nobels fredspris 2007. Se utdrag fra Gores film her.
Video:


- VELDIG BRA OG OPPLØFTENDE: Direktør Pål Prestrud ved CICERO senter for klimaforskning er glad for at prisen er delt. - IPCC og Gore utfyller hverandre, sier forskeren.

- VELDIG BRA OG OPPLØFTENDE: Direktør Pål Prestrud ved CICERO senter for klimaforskning er glad for at prisen er delt. - IPCC og Gore utfyller hverandre, sier forskeren.
Foto: CICERO

- IKKE SÅ MYE OM FRED: Fredsforsker Stein Tønnesson gratulerer prisvinnerne, men stiller seg tvilende til om Fredsprisen er så relevant for klimaforskningen. - Vi vet ikke om klimaendringer fører til krig, sier han.

- IKKE SÅ MYE OM FRED: Fredsforsker Stein Tønnesson gratulerer prisvinnerne, men stiller seg tvilende til om Fredsprisen er så relevant for klimaforskningen. - Vi vet ikke om klimaendringer fører til krig, sier han.
Foto: ARNE V. HOEM

PÅ LAG: Al Gore og Gro Harlem Brundtland har hatt mye med hverandre å gjøre opp igjennom åra, blant annet dro de i samme retning under miljøkonferansen i Rio i 1992.

PÅ LAG: Al Gore og Gro Harlem Brundtland har hatt mye med hverandre å gjøre opp igjennom åra, blant annet dro de i samme retning under miljøkonferansen i Rio i 1992.
Foto: SCANPIX

BEGEISTRET: - Al Gore er en veldig sterk og flott politiker - og menneske, sier statsminister Jens Stoltenberg, som har møtt den tidligere visepresidenten flere ganger.

BEGEISTRET: - Al Gore er en veldig sterk og flott politiker - og menneske, sier statsminister Jens Stoltenberg, som har møtt den tidligere visepresidenten flere ganger.
Foto: SCANPIXDen norske miljøbevegelsen og forskermiljøet er jevnt over svært begeistret over dagens fredspristildeling.

- Midt i hjertet
- Jeg traff Gore allerede i 1992, og hadde et godt samarbeid med ham mens han var visepresident, blant annet i Nikitin-saken. IPCC har vi arbeidet tett med i mange år, sier Hauge, som mener tildelingen er «midt i hjertet» av hva Nobelkomiteen skal arbeide med.

- Dette handler ikke om det utvidede fredsbegrep. Klimaproblematikken, med påfølgende matmangel og krigsfare, er den største trusselen mot verdensfreden i dag, sier Frederic Hauge i Bellona.

- Dette er veldig bra og oppløftende. Spesielt er det bra at IPCC og Gore får prisen sammen. Klimapanelet har stått for forskningen og utredningen, men har hatt problemer med å formidle arbeidet til massene, mens Gore har vært den store kommunikatoren, sier Pål Prestrud, direktør ved CICERO senter for klimaforskning, til Dagbladet.no.

Nordmenn har bidratt
Flere av CICEROs norske medarbeidere har bidratt til FNs klimarapporter, og Prestrud er stolt over utmerkelsen arbeidet nå får.

- Dette er en anerkjennelse av klimaforskningen, slår 
Prestrud fast.

- Kunnskapen Klimapanelet har presentert, har stått imot alle angrep, og ingenting av det panelet har skrevet gjennom 15 år, har vært fundamentalt galt. Prognosene de har framsatt, har faktisk vist seg å være forsiktige, sier Pål Prestrud i CICERO.

- Langsiktig fredsarbeid
Også Framtiden i våre hender er begeistret.

- En strålende fredspris og helt på sin plass! Kutt i klimagassene er også langsiktig fredsarbeid. Drivhuseffekten er en trussel mot sivilasjonen, fordi den kan sende mange millioner mennesker på flukt, sier daglig leder Arild Hermset i Framtiden i våre hender til Dagbladet.no.

- Kan vi dempe utslagene av drivhusgassene, vil vi også unngå store menneskelige lidelser. Al Gore har hatt en viktig rolle i å få gjort dette kjent. At FNs klimapanel også får sin del i prisen, er en viktig anerkjennelse av det grundige arbeidet de har gjort, sier Hermset.

- Fred og sikkerhetspolitikk
- Dette er en av de viktigste fredsprisene som har vært utdelt. Klimaendringene handler om fred og sikkerhetspolitikk. Klimaendringer påvirker menneskers tilgang på mat, vann og naturressurser og kan slik føre til store konflikter og flyktningsstrømmer. Dette skjer allerede. Vi er glade for at prisen deles mellom FNs klimapanel og Al Gore, sier generalsekretær Jon Thomas Odegard i Naturvernforbundet.

- Internasjonalt er Al Gore utvilsomt den som betydd mest for klimaspørsmålet. Han lærte om klimaproblematikken på Harvard på 60-tallet, han var den første som nevnte problematikken i en høringsuttalelse til Kongressen i 1978, og han var den personen som lærte Bill Clinton om miljø, sier seniorforsker Steinar Andresen ved Fridtjof Nansen Institutt til Dagbladet.no.

- Nå i det siste har han reist verden rundt med en Oscar-vinnende film og et road show og blitt megastjerne. Hele tida har han vært konsistent og brennende opptatt av miljøet, sier Andresen. 

- Ikke så mye om fred
Stein Tønnesson, direktør ved fredforskningsinstituttet PRIO, stiller seg i rekka av gratulanter.

- Jeg er glad for denne avgjørelsen. Jeg har veldig sans for Al Gores kampanje og ble påvirket av hans fantasiske film. Og FNs klimapanel har gjort en flott jobb - begge har vært flinke til å få fram sine budskap i media, sier Tønnesson til Dagbladet.no, men presiserer:

- Prisen handler ikke så mye om fred, og PRIO har advart mot myter om at klimeendringer kan føre til krig. Dette vet vi ikke noe om, sier fredsforskeren og fortsetter:

- Felles trussel
- Klimaendringer kan like godt være en spore til mer samarbeid blant grupper og folk. Her står man overfor en felles trussel som gjør at man må komme fram til praktiske løsninger, noe som igjen kan føre til samarbeid. Det viktigste ved denne fredsprisen er at den vil føre til økt oppmerkomhet om klimapolitikk og at den kommer på et riktig tidspunkt, sier Tønnesson.

- Den 8. desember starter nye internasjonale klimaforhandlinger på Bali, dette er to dager før fredsprisutdelingen i Oslo. Samfallet av disse tidspunktene gjør at klimaforhandlingene får ekstra oppmerksomhet, og det er veldig bra.

- Jeg ser også på denne fredsprisen som et håndslag til EUs klimapolitikk, der tyske Angela Merkel har bidratt sterkt. EU har et stort behov for å få USA og Kina med på en avtale om å redusere utslipp, og jeg tror denne prisen slik sett vil øke presset på disse stormaktene, avslutter fredsforsker Stein Tønnesson.

Gro: - En milepæl
- Fredsprisen til IPCC og Al Gore er en milepæl i historien, sier Gro Harlem Brundtland i en pressemelding.

Gro, som i en årrekke har jobbet tett sammen med Al Gore, mottok nyheten i går med stor glede. Begge var aktive i å løfte klimasaken på den internasjonale dagsordenen på nittitallet. Blant annet møtte de hverande under den store miljøkonferansen i Rio de Janeiro i 1992, da det konkrete arbeidet med en internasjonal avtale for å kutte utslippene av klimagasser ble født.

- Nobelkomiteen har gjort et meget godt valg. Jeg vil gratulere IPCC og Al Gore, sier Gro Harlem Brundtland i en pressemelding.

- Stor anerkjennelse
I det politiske miljøet er det stort sett begeistring over tildelingen. Statsminister Jens Stoltenberg beskriver Nobels fredspris som en ekstremt viktig pris. Han er også en av dem som flere ganger har møtt Al Gore.

- Han er en veldig sterk og flott politiker - og menneske. Han har store kunnskaper, og svært gode evner til å kommunisere, sier Stoltenberg til NRK.

Lars Sponheim er også glad.

- Dette er en flott dag. Prisen er en stor anerkjennelse av FNs klimapanels grundige, faglige arbeid og slit over mange år for å bruinge ut kunnskap om miljøet. Det er bra, sier Sponheim til NRK.

KrF-leder Dagfinn Høybråten beskriver årets tildeling som politisk utfordrende.

- Særlig for land som står utenfor Kyoto, sier Høybråten til NRK.