Høyesterett har opphevet fengselsdommen.

(Dagbladet.no): Høyesterett har opphevet dommen mot John Waagaard som ble dømt til fengsel for å ha kastet en kake på finansminister Kristin Halvorsen, melder NTB.
TRUFFET: Finansminister Kristin Halvorsen fikk en marsipankake i hodet første dagen på jobb som minister.

TRUFFET: Finansminister Kristin Halvorsen fikk en marsipankake i hodet første dagen på jobb som minister.
Foto: Håkon Eikesdal

EmneordHøyesterett skriver i sin kjennelse at det er anledning å dømme noen etter denne bestemmelsen selv om de bare kaster kake i hodet på noen. I denne konkrete saken er det ifølge kjennelsen imidlertid tvil om Waagaard har innsett konsekvensen av handlingen han utførte.

- I tingrettens dom konkluderes det med at Waagaard forsettlig har overtrådt straffelovens paragraf 99, men det er ikke angitt hva retten har funnet bevist når det gjelder Waagaards forhåndsoppfatning av handlingens følge, skriver førstvoterende dommer Hilde Indreberg.


30 dagers fengsel
Waagaard ble dømt til 30 dager ubetinget fengsel etter å ha kastet en marsipankake i bakhodet til finansiminster Kristin Halvorsen. Han ble dømt både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett etter straffelovens § 99 og for legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter. I dommen het det:

«Domstolene må verne den verdien det har at politikerne kan bevege seg fritt og være i kontakt med folk uten å være beskyttet av livvakter», som også legger vekt på de økte kostnadene de nye sikkerhetstiltakene rundt Halvorsen har medført.

- Jeg trodde jeg i verste fall skulle få et forenkletforelegg. Jeg hadde aldri ventet at denne saken skulle havne iHøyesterett, sa John Waagaard den gang.


Misnøye over valget
Da saken kom opp for behandling i Høyesterett 2. november, møtte ikke Waagaard selv i retten.

18. oktober 2005, etter at Kristin Halvorsen var blitt utnevnttil finansminister, utstyrte den provoserte BI-studenten segmed bløtkake som politisk våpen for å markere sin misnøye medvalgresultatet og utnevnelsen. Etter innsettelsen av SV-lederKristin Halvorsen som finansminister ventet han på utsida avdepartementet med en kake han hadde kjøpt på konditoriet tversover gata.