Men Stoltenberg skryter av norsk klimasatsing på Bali vedtok Stortinget å bygge ut Skarv-feltet.

(Dagbladet.no): - Å ignorere selve utfordringen global oppvarming kan være kriminelt, sier Jens Stoltenberg til en lydhør forsamling av verdens ledere på Bali, og siterer den sørafrikanske katolikken og nobelprisvinneren Desmond Tutu.
- POLITIKERNE MÅ GÅ FORAN: Leder i ZERO, Einar Håndlykken, ber regjeringen vedta at nye oljeplattformer og produksjonsskip må elektrifiseres med kraft fra land.

- POLITIKERNE MÅ GÅ FORAN: Leder i ZERO, Einar Håndlykken, ber regjeringen vedta at nye oljeplattformer og produksjonsskip må elektrifiseres med kraft fra land.
Foto: Rune Myhre / Dagbladet

GASSKRAFT OM BORD: Som størstedelen av norsk sokkel skal produksjonsskipet til Skarv-feltet drives av gasskraftverk.

GASSKRAFT OM BORD: Som størstedelen av norsk sokkel skal produksjonsskipet til Skarv-feltet drives av gasskraftverk.

Fakta om Norske CO2-utslipp og Skarv-feltet

Over 20 prosent av norske CO2-utslipp kommer fra olje- og gassindustrien. Mye skyldes manglende elektrifisering av norsk sokkel. Norge har økt sine klimagassutslipp med hele 8 prosent siden 1990, som er utgangspunktet for Kyotoprotokollen. I tillegg er det ventet store utslipp fra de nyåpnede og omstridte gasskraftverkene på Kårstø og Melkøya. Begge er uten rensing i oppstartsfasen.

Skarv
Utbyggingen av Skarv og Idun er lokalisert i Norskehavet, ca 200 km vest for Sandnessjøen, mellom Norne feltet (25 km nordover) og Heidrun feltet( 45 km sydover).
 
Vanndyp er på mellom 350 og 450 meter.

Feltene omfatter lisensene PL 212, 262 og 159. Utbyggingen av Skarv Idun består av olje og gassfeltet Skarv og gassfeltet Idun. Begge feltene inneholder hydrokarboner i tre reservoarlag, og de totale utvinnbare ressursene er estimert til 16,8 MScm3 olje og 48,3 GSM3 rikgass.

Det er identifisert ytterliggere ressurser og prospekt i Skarv Idun området. Disse kan tilknyttes Skarv Idun FPSO på et seinere tidspunkt.

Eierfordelingen i Skarv Idun enheten:

BP (operatør) 23,8350 %

Statoil 34,1100 %

Shell 28,0825 %

ExxonMobil 11,9175 %

Hydro 2,0550 %


- Fremtiden til vår skjøre, vakre planet er i våre hender, fortsetter han.

Mens Stoltenberg snakker seg varm om norske klimagasskutt hjemme og i utlandet, vedtar en samlet energi- og miljøkomite på Stortinget å øke Norges samlede klimagassutslipp med en prosent hjemme. Og å utvinne olje som tilsvarer tre ganger Norges årlige utslipp.

Skarv-feltet vil være i drift utenfor Nordland fra 2011. Kraften som driver produksjonsskipet kommer fra et gasskraftverk med to turbiner om bord. 


490 000 tonn
- Utslippene vil være rundt 400 000 tonn, bekrefter Olav Fjellså, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i British Petroleum Norge (BP) som har operatøransvar for Skarv-feltet.

Ifølge konsekvens-
utredningen som ligger til grunn
for Stortingets behandling vil CO2-utslippene være 490 000 tonn.


I dag er Fjellså på Sandnessjøen i Nordland, der feltet skal styres fra, sammen med flere ordførere for å markere dagen.

- Dette er en stor dag for lokalsamfunnet, understreker han og forteller om flere hundre arbeidsplasser og utbygging av infrastruktur i fylket.


Klimakvoter for julebesøk
De årlige utslippene fra Skarv-feltet tilsvarer halvparten av klimagassutslippene fra den norske flyparken.

I en tid der politikere og miljøbevegelsen oppfordrer folk til å kjøpe klimakvoter for å bedre samvittigheten når de drar på julebesøk til familien vedtar Stortinget på sin side å øke utslippene.

Dette setter sinnet i kok hos miljøorganisasjonen Zero.
Er det riktig av Norge å øke våre CO2-utslipp når vi ber resten av verden senke dem?
Ja, vi kan jo kanskje kjøpe flere kvoter av andre land.
Nei, vi er nesten verdensmestere i utslipp. Nå må vi også ta ansvar og redusere.
Irrelevant problemstilling. Menneskeskapt global oppvarming eksisterer ikke.
» les resultatet


- Dette viser at hovedansvaret for klimaet vårt ligger i Stortinget, ikke hos i forbruksmønstere til folk flest eller reisevanene deres. Det er politikerne som må ta de største kuttene, sier leder Einar Håndlykken til Dagbladet.no.


Gasskraftverk til havs
Valget av driftsløsning for Skarv ble tatt i 2004. Det sto blant annet mellom en undervannsløsning som kunne elektrifiseres og dagens løsning, et produksjonsskip som skal ligge over brønnen.

Skipet kan ikke få strøm fra land, fordi en kabel kan ligge i veien når skipet driver i sirkel rundt brønnen.

I stedet for kraft fra land skal det drives av gassturbiner om bord skipet. Det flytende gasskraftverket vil slippe ut 490 000 tonn CO2, tilsvarende 180 000 personbiler - nesten en prosent av Norges årlige CO2-utslipp.

- Hvor mye mer ville en undersjøisk elektrifisert løsning kostet? Ville prosjektet bli ulønnsomt?

- Noen milliarder mer. Jeg vet ikke om det ville gjort prosjektet ulønnsomt, men avgjørelsen om dagens løsning ble tatt av samtlige selskaper som er involvert i prosjektet og er godkjent av myndighetene, sier Fjellså.


- Regjeringen vil senke CO2-utslippene
Olje- og energidepartementet la fram forslaget som tillater BP å utvinne olje fra Skarv i sommer, men statssekretær Guri Størvold mener at de høye CO2-utslippene er den forrige regjeringens skyld.

- Vi jobber hver dag for å få ned CO2-utslippene, så vi er ikke så glade for at de øker, sier Størvold til Dagbladet.no .

- Hvorfor stopper dere ikke da prosjektet og ber om det brukes en annen teknologi?
- Godkjenningen av produksjonsskipløsningen ble tatt under statsrådene Einar Steensnæs (KrF) og Thorhild Widvey (H) i den forrige regjeringen. Vi har tatt grep ved å pålegge BP å komme opp med et program for teknologiutvikling der man skal finne ut av hvordan skipet kan elektrifiseres.

Norge har så langt økt CO2-utslippene langt over forpliktelsene i henhold til Kyoto-avtalen.


BP vil ikke elektrifisere
Pålegget bekreftes av BP, men de mener det avviser at teknologien blir tatt i bruk på Skarv-feltet.

- Vil gasskraftverk på Skarv-feltet erstattes av kraft fra land?

Nei, det er lite trolig. Skarv skal være i produksjon allerede fra 2011. Da måtte vi visst om nødvendige tilpasninger da vi bygget skipet. Dette er mer for framtidige utbygginger, sier seniorrådgiver Jan Erik Geirmo i BP til Dagbladet.no.


159 millioner tonn CO2
I mellomtiden, og kanskje under anleggets hele 20 år beregnede levetid, vil Skarv-feltet øke Norges samlede utslipp med en prosent. Feltet inneholder rundt 17 millioner kubikkmeter olje og 65 milliarder kubikkmeter gass.

BP har ingen tall for hvor store CO2-utslipp feltet vil gi i sin helhet, men beregninger miljøorganisasjonen Zero har gjort viser at de totale utslippene fra feltet, medregnet forbrenning av petroleumen, vil være 159 millioner tonn CO2. Dette er tre ganger så mye som Norges årlige CO2-utslipp.

- Fokuset på hva du og jeg kan gjøre privat er viktig, men regjeringen må bestemme seg for hvilken politikk den vil føre. De har enda ikke sagt de vil kreve at alle nye oljeinstallasjoner skal elektrifiseres med kraft fra land. Dette må fastsettes som norsk politikk, sier Håndlykken.