Fredsprisvinneren svarte leserne.

Video er ikke lenger tilgjengelig.

Se fredsprisvinner Pachauris foredrag fra Stavanger.
Video: Dagbladet TV/ Øistein Norum Monsen


Fredsprisvinneren Dr. Rajendra K. Pachauri har i ettermiddag deltatt i nettmøte på Dagbladet.no. Se spørsmålene og svarene hans nederst i denne saken.

- DU MÅ KUTTE HJEMME: Norge må kutte både hjemme og utelandands, er beskjeden fredsprisvinneren har til Norge og statsminister Stoltenberg.

- DU MÅ KUTTE HJEMME: Norge må kutte både hjemme og utelandands, er beskjeden fredsprisvinneren har til Norge og statsminister Stoltenberg.
Foto: Scanpix

DET KAN VÆRE ENDA VERRE: Cicero-direktør Pål Prestrud mener FNs klimapanel er moderate i spådommene og at både utslippene og issmeltingen på polene er kraftigere enn det de legger til grunn.
Foto: Håkon Eikesdal / Dagbladet

DET KAN VÆRE ENDA VERRE: Cicero-direktør Pål Prestrud mener FNs klimapanel er moderate i spådommene og at både utslippene og issmeltingen på polene er kraftigere enn det de legger til grunn. Foto: Håkon Eikesdal / Dagbladet
Foto: Foto: Håkon Eikesdal / Dagbladet

LITE VINTER I FRAMTIDA: Er spådommene rett, og klimapanelet mener det er mer enn 90 prosent sansynlighet for at de stemmer, blir Norge et snøfattig sted i framtida.

LITE VINTER I FRAMTIDA: Er spådommene rett, og klimapanelet mener det er mer enn 90 prosent sansynlighet for at de stemmer, blir Norge et snøfattig sted i framtida.
Faksimile: NVE/MET

Global oppvarming:

Les BBCs gjennomgang av ti argumenter for og mot at menneskeskapt global oppvarming finner sted.

Disse stedene rammes hardest:
* Arktis, på grunn av den virkningen den forventede sterke oppvarmingen vil få på natursystemer og samfunn.

Afrika, på grunn av lav tilpasningsevne og den forventede effekten av klimaendringene.

Små øyer, hvor befolkning og infrastruktur er svært sårbar for den forventede effekten av klimaendringene.

* Megadeltaer i Asia og Afrika, på grunn av store befolkningsgrupper og sårbarhet for stigninger i havnivået, stormbølger og elveoversvømmelser.

Dette er noen av konsekvensene:
* Flere dødsfall ved hetebølger, oversvømmelser, stormer, branner og tørke i blant annet Sør-Europa.

* Permafrosten tiner.

* Allerede i 2020 vil mellom 75 og 200 millioner afrikanere ha økte problemer med tilgang på vann.

* Generelt vil landområder i Afrika som egner seg for jordbruk bli redusert samtidig som vekstsesongen blir kortere. I 2020 kan avlinger i noen land bli redusert med så mye som 50 prosent. Varmere vann gjør samtidig at tilgangen på mat fra innsjøer og andre lokale kilder blir forverret.

* Økosystemene i begge polområder vil bli krafig rammet på grunn av redusert istykkelse og færre isflak.

* Deler av Nord-Europa og Nord-Amerika kan få økt jordbruksproduksjon på grunn av lengre vekstsesong. Men denne positive virkningen kan bli forbigående, fordi klimaet blir mer ustabilt.

Kilde: SFT


De ti varmeste årene globalt:
Tallene viser temperaturavviket beregnet ut i fra gjennomsnittet i perioden 1971-2000.

1998: 0,52 grader
2005: 0,48 grader
2003: 0,46 grader
2002: 0,46 grader
2004: 0,43 grader
2006: 0,42 grader
2007: 0,41 grader
2001: 0,40 grader
1997: 0,36 grader
1995: 0,28 grader

Kilde: LiveScience

Emneord
STAVANGER (Dagbladet.no): Det er en opplagt leder for FNs klimapanel som møter studenter, journalister og konferansedeltakere på Universitetet i Stavanger. Frokosten ble tilbrakt i selskap med StatoilHydro-direktør Helge Lund.

- Det var trivelig. Det er behov for handling i denne bransjen. Vi må jobbe med slike selskaper for å gi dem ideer slik at de kan bidra til å skape ny teknologi, sier Pachauri på pressekonferansen.

- Enormt ansvar
- Du er nå i det som omtales som Norges oljehovedstad, Stavanger. Hva tenker du om industriens ansvar for å lage løsninger for framtida?

- Petroleumsindustrien har et ansvar for dette. De må utvikle teknologier som skal overta etter petroleumsalderen. Det skjer ikke over natta, men det er et enormt ansvar, sier han til Dagbladet.no

Ufin jul
- Har du lagt merke til noen utvikling som er positiv siden klima-
konferansen på Bali?

- Nei, jeg har ikke lagt merke til noe. Vi har handlet masse julegaver.

- Julen blir for kommersiell, jeg liker det ikke. Faktisk hater jeg shopping. Jeg hater det virkelig. Vi er overøst av reklame. Og vi går etter glamour. Vi kan ikke fortsette med dette i framtida, sier fredsprisvinneren.

Svarer deg i dag
I november la lederen av FNs klimapanel, Dr. Rajendra K. Pachauri, fram rapporten som konkluderer med at tilbakegangen for verdens isbreer, mindre snø i fjellet og tynnere is i Arktis om sommeren «viser at klimaendringene allerede skjer».

10. desember mottok han Nobels Fredspris sammen med Al Gore. I kveld lander han i Norge.

Send inn ditt spørsmål til Dr. Pachauri nederst i saken.

- Tenker som Hitler
Pachauri har merkert seg som en frittalende leder.

I 2004 svarte han den danske miljøforskeren Bjørn Lomborg med å sammenlikne ham med Hitler. 

Da Lomborg mente at man i stedet for å bekymre seg for global oppvarming og utryddelsen av folkegruppers livsgrunnlag, bare bør hjelpe de som dør av tuberkulose, aids eller malaria, eller de 800 millionene som ikke får nok mat, var ikke Pachauri nådig.

Klimasjefen mente Lomborgs argumentasjon totalt manglet respekt for menneskers rettigheter.

- Hvis man skal følge Lomborgs tankegang, var det kanskje riktig det Hitler gjorde, sier Pachauri.

Les alt om klimaet: db.no/klima.

- Rent vann, mat og trygghet
Pachauri legger ikke skjul på at forskningsresultatene - som viser at menneskene på jorda skaper økt global oppvarming som følge av levemåten vår - vil få samfunnsmessige betydninger.

- Klimaendringer (…) forventes å ha en rekke negative følger for enkelte befolkningsgrupper når det gjelder tilgang til rent vann, tilgang til nok mat, stabile helseforhold, økosystem-ressurser, trygghet for bosettinger, sa Pachauri i sitt Nobel-foredrag.

Og han setter Norges nærområder Arktis og Grønnland på kartet, områder der forandringene skal foregå raskest - og vil ha størst konsekvenser.

Mandag kommer klimasjefen til Norge for å holde foredrag både ved Universitet i Stavanger, på en konferanse om samfunns- sikkerhet, og for Rotary i Oslo. Db.no dekker konferansen og vil publisere foredraget på Dagbladet TV.

Norge øker
Bare dager etter utdelingen av Nobels Fredspris vedtok norske politikere å øke Norges CO2-utslipp med 490 000 tonn, og regjeringen regner med at vi vil fortsette å øke klimagassutslippene i årene som kommer.

Ettersom opphopningen av CO2 i atmosfæren har en forsinkelse på flere tiår opplever nå verden konsekvensene av utslippene på 1960-tallet. Pachauri frykter at miljøet vil lide langt mer når de seneste tiårene og dagens forurensing gjør seg gjeldende.

Atomkraft-tilhenger 
Pachauri er omstridt i miljøbevegelsen fordi han mener at storstilt utbygging av kjernekraft er en løsning på global oppvarming.

Han er energipolitisk rådgiver for den indiske regjeringen, som i 2007 inngikk en avtale om kjernefysisk samarbeid med USA.

En samlet norsk miljøbevegelse er kritiske til forslaget, men innad i partiene og i fagmiljøet er ikke debatten avsluttet.

En allianse, der Statkraft inngår, står bak planer som kan lede fram til bygging av et kjernekraftverk basert på thorium.

Ingen løsning på 80 prosent kutt?
Alternative energikilder til olje, kull og gass lanseres stadig - og konkurrerer om forbrukernes, media og politikernes oppmerksomhet. Men klimapanelet mener vi må kutte CO-utslippene med over 80 prosent for å unngå irreversible klimaendringer innen 2050. 

Ingen vinneroppskrift er lansert.

Det norske Senter for klimaforskning (CICERO) mener virkeligheten er verre enn det Pachauri tør si, for ikke å svekke panelets troverdighet.


- Vi er varmere enn modellene, isen smelter raskere enn vi trodde og klimagassutslippene er høyere enn det vi har tatt høyde for tidligere, selv i de verst tenkelige scenarioene, sa direktør Pål Prestrud til Dagbladet.no i november da panelet lanserte sin fjerde delrapport.

NB! ALLE SPØRSMÅL TIL NETTMØTET MÅ STILLES PÅ ENGELSK. Red.


 
Publisert mandag 07.01.2008 kl. 19:05, oppdatert 13:29

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Nettmøtet er avsluttet. Les svarene fra Dr. Rajendra K. Pachauri nedenfor.

The North Pole is melting.
  I've heard that while the North Pole is melting, the South Pole is increasing (the ice is thicker than 5 years ago). Is this correct, and if so, is the North Pole declining faster than the South Pole is increasing? And what does this do to the total ice masse on the planet?
  Innsendt av: Geir S
This is a little more complicated than I can explain in such a short space. Please read the Working Group 1 report of the IPCC.

R K Pachauri
 

Where are the blocks to progress?
  what are the major areas of difficulties/resistance within the governments of countries to take action?
  And where has Norway to act in their own country to improve their right now extreme contribution to polluting?
  Innsendt av: hilde
The blocks to progress are in the human mind, based on ignorance,inertia in attitudes and habits and the influence of some vested interests. I am responding within a global context. Cannot say anything about Norway

R K Pachauri
 

life lost because of clima
  Hey!

  is there there any hard facts (documented) that the "clima change" we see now has somthing to do with all the terrible weather episodes we have had the last years?

  (Thinking about the "Kathrina" in USA, the big wave that stroke Indonesia etc.)


  Innsendt av: Kim furseh
Extreme events are on the increase, a trend that will continue. Please read the Synthesis Report of the IPCC

R K Pachauri
 

The SUN is the answer
  Why is there so little will to mass produce solar technology? The sun is the biggest accessible nuclear-factory we know of. How anyone can suggest the entire world should go man-made nuclear is beyond me considering how many countries do not practice the best of security standards. Every Chernobyl makes our planet a little less habitable.

  And scientists/engineers already discovered ways to produce solar energy cheaper than coal. It ought to be possible to produce it for even less than that. How come nobody talks about a final, safe, lasting energy-solution to the benefit of everyone? Is it because solar power isn't as profitable as nuclear?
  Innsendt av: Line
We need a price on carbon to spur a move towards a low carbon, renewable energy based future

R K Pachauri
 

Thank you!
  For the warm weather here in Norway! Less snow and cold sounds like a great idea. Looking forward to hot summers and a nice tan. Thank you all, China, India, and the US for warming the globe for us up here in the north.
  Innsendt av: Lene Larsen
Don't bank on this because there are more negatives from climate change than what you see as blessings.

R K Pachauri
 

Thorium
  In Norway, the environmentalists destroy any debate about nuclear power. They are still trapped in a cold-war way of thinking about nuclear power, and have not discovered that the technology today is near 100% safe for meltdown.

  Norway (as India) has vast amounts of Thorium whose halflife is radically smaller than that of other nuclear fuels.

  Would you recommend to the norwegian politicans that they put some of the profits from oil into thorium based nuclear-power research?
  Innsendt av: Trond
I would recommend several renewable energy options first as more attractive and with lower gestation periods

R K Pachauri
 

Carbondioxide
  Hello, why do the UN say CO2 has historicly pushed global warming, when its infact the other way around?

  does not CO2 usually peak 300-500 years AFTER the heating has started?

  Wonder why this intresting fact isnt mentioned in media.
  Innsendt av: Global Warming Swindle
Please read the Synthesis Report of the IPCC. You would get the answer there.

R K Pachauri
 

Nuclear
  I agree we need to deploy nuclear energy energy.

  But we have a long way to go. We need safer uranium reactors, we need less reprocessing. And we need to look thoroughly at other designs like the thorium ones, or even Buzzard's research; who knows, it may even work.

  But how to turn the tide, to make an opinion for safe nuclear energy, and consistently choose the better alternatives ?
  Innsendt av: Mortne Reistad
I think we need a massive effort at educating the public and political leaders, and of course we need some proof of concept models of success.

R K Pachauri
 

Solar cycles
  What is your prediction for the new 11- year solar cycle we are entering, do you believe it will have an effect on our climate?
  Innsendt av: Ole
I regret I do not have a precise answer for this.

R K Pachauri