Pilotene Niels Gomer og Tristan Loraine har begge opplevd giftgasser om bord. Les svarene nederst i saken!

•Les også «Opplevde flykapteinens verste mareritt»
Video er ikke lenger tilgjengelig.

GASSER I FLYET: Begge pilotene ble slått ut av giftig gass i flyet. Klipp fra dokumentarfilmen «Welcome Aboard Toxic Airlines», som vises på en konferanse i Sandnes denne uka.
Video: FACT NOT FICTION FILMS


Giftige gasser

•Dagbladet.no setter fokus på giftige gasser i fly som kan påvirke både mannskap og passasjerer.

•Hydraulikk- og turbinoljer i flyets motor inneholder giftige organofosfater. Ved lekkasje eller søl av disse oljene i flymotoren, kan nervegassliknende forbindelse oppstå når det blir varmt og finne veien til kabin- og cockpitlufta.

•Dagbladet.no har dokumentert mange hendelser med slike giftgasser i fly. Ved flere tilfeller har dramatiske situasjoner oppstått.

•Dagbladet.no har avdekket at minst 1500 flyansatte verden over mener de har fått varige skader på nervesystemet som følge av giftgasseksponering i fly.

•Industrien anerkjenner at forurenset pusteluft i fly kan være et sikkerhetsproblem. men hevder at langvarig, lav eksponering ikke er helseskadelig. Slike langtidseffekter er aldri blitt forsket på.

•SAS Braathens har overfor Dagbladet.no vedgått at de har rapporterte tilfeller av giftgasshendelser om bord. I år 2000 ble en norsk SAS-kaptein skadd for livet etter gass i cockpit.

•Luftfartstilsynet i Storbritannia (CAA) har overfor Dagbladet.no vedgått at gasser i pustelufta i fly er et alvorlig sikkerhetsproblem.

•Dagbladet.no har avdekket at amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) nå vil skjerpe rapporteringsrutinene for giftgasser i fly. FAA har analysert sin database og konkluderer med grov underrapportering.

•Etter at Dagbladet tok opp problemet i 2003, fikk Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) midler til å forske på giftige organofosfater. Prosjektet pågår fremdeles.

•Både amerikanske og britiske myndigheter gransker nå risikoen forbundet med giftige gasser i fly.

•Dagbladet.no har avslørt at flere arbeidere i en liten turbinavdeling på Statfjord A opplevde å få MS-diagnose eller andre nerveskader tidlig på 90-tallet.

•Dagbladet.no har avslørt hvordan Statoil stanset undersøkelsen som kunne gitt svar på hvorfor turbinarbeiderne blir syke.

•Turbin- og hydraulikkoljer inneholder giftige organofosfater som kan utvikle seg til nervegassliknende forbindelser under høy temperatur.

•På bakgrunn av Dagblad-avsløringer, skal Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) måle etter slike giftgasser i fly og i gassturbiner offshore.

•Statoil visste om flere MS-syke. Dagbladet.no har avslørt at turbinarbeider Charles Aase ble akutt syk på Statfjord C og fikk MS-diagnose i 1990, uten at han ble tatt med i undersøkelsen av syke turbinarbeidere i 1992.

•Dagbladet.no kan dokumentere at minst åtte personer i en liten turbinavdeling på Statfjord A opplevde symptomer på MS eller fikk MS-diagnose.


(Dagbladet.no:) I november 1999 opplevde den svenske flykapteinen Niels Gomer og hans andrepilot å bli fullstendig lammet av en giftig gass i cockpit.

- Hadde vi vært nærmere bakken da både annenpiloten og jeg ble dårlige, kunne det gått riktig ille. Flyet kunne ikke landet seg selv, sier Niels Gomer.

Det han opplevde som verst, var at de ikke visste hva som var i ferd med å skje med dem.

- En motorbrann, for eksempel, er noe konkret, og noe vi er trente for å mestre. Dette hadde vi aldri hørt om, og skjønte ikke at vi var påvirket før vi var skikkelig dårlige. Det første jeg tenkte var: Vi kommer til å dø her. 73 mennesker, sier flykapteinen.


- Zombie-liknende
Det var på den siste av tre flyginger mellom Stockholm og Malmö fredag 12. november 1999 at kaptein Niels Gomer og hans annenpilot plutselig ble så syke at de ikke hadde kontroll over BAe 146-flyet.

Med sekunders mellomrom ble begge slått ut av sterk svimmelhet og kvalme. Til tross for at begge fikk på seg oksygenmasker, vedvarte symptomene hos kapteinen. Heldigvis kviknet annenpiloten til i tide, slik at han fikk flyet, med 73 mennesker om bord, trygt ned på bakken. 

Både kabinpersonalet og de 68 passasjerene om bord var sterkt påvirket av den ukjente giftgassen etter landing. Alle passasjerene var merkelig stille, flere sov.

- Flere var trøtte og ønsket å bli klødd på ryggen. Andre sov og var vanskelige å vekke, sier kaptein Niels Gomer.

Den nå pensjonerte havariinspektøren Olle Lundström etterforsket hendelsen sammen med kollega Henrik Elinder.

- Klart situasjonen er alvorlig når begge pilotene blir slått ut samtidig. Det utgjør en sikkerhetsrisiko, sier havariinspektør Elinder, som ledet de tekniske undersøkelsene av flyet, til Dagbladet.

- Ifølge besetningen skal flere av passasjerene ha vært i en zombie-liknende tilstand, forteller havariinspektør Olle Lundström.


Forurenset kabinluft
I den grundige ettersøkelsen av flyet etter nestenulykken, fant Havarikommisjonen verken maskinelle feil eller spor etter giftige kjemikalier.

Like fullt konkluderer den svenske havarikommisjonen med at forurenset kabinluft trolig var årsaken til nestenulykken.

Kommisjonen peker på at en ukjent, giftig gass etter all sannsynlighet har oppstått etter en oljelekkasje i motoren, og funnet veien til kabinlufta.
 
Denne uka kommer kaptein Gomer til Sandnes hvor fagforeningen SAFE og Norsk Flygerforbund arrangerer en konferanse som tar opp giftgass-problemene.

Den tidligere britiske flykapteinen Tristan Loraine kommer også til konferansen for å vise fram og snakke om sin dokumentarfilm «Welcome Aboard Toxic Airlines», hvor han blant annet har intervjuet kaptein Gomer.

Loraine har selv opplevd en rekke hendelser med giftgasser om bord som pilot i British Airways i en årrekke.
 
Publisert mandag 05.05.2008 kl. 22:44, oppdatert 12:09

Send inn spørsmål til nettmøtet her!

Nettmøtet er avsluttet. Les svarene fra Niels Gomer og Tristan Loraine nedenfor.

just want to say thank you
  thank you for giving me this info, i will stay updated and try to do my best , even though i am only 17 i am going to try to stay alert of such problems , i am very interested in aviation and is thinking about taking the PPL sometime

  Kindly Regards

  Raymond Christoffer Berg
  Innsendt av: Raymond Berg
Good luck with your flying...If you get a chance fly a Mooney 201...real fun.

Tristan Loraine
 

Heisan.
  Jeg har et spørsmål som går på at jeg har mange ganger blitt meget svimel når flyet går i en høyde på 11 000 til 12 000 meter.

  Det virker ¨på meg som jo høyere flyene går vere blir. Dette skjer bare noen ganger?
  Innsendt av: Steinar Edvardsen
Your ability to deal with altitude depends on many things and the importnat thing to remember is that IF there is a contaminated air event at high altitude the effects will be ALOT more significant that at sea level.

The effects of exposure at altitude has never been researched and yet the airlines continue to tell the passengers nothing. never tell passengers when they have been exposed.

If you telephone the airline you plan to fly with, ask them to send you a letter stating that if you fly and you are pregant (or your wife) and there is an exposure to contaminated air it will have no adverse efefcts on either you or your child....

They will not give you that letter because they don't want to accept any responsibility, they only want you to pay for the ticket. this is a breach of human rights.

For more information please visit:

www.welcomeaboardtoxicairlines.com
www.gcaqe.org
www.aerotoxic.org
www.aopis.org
www.susanmichaelis.com

Tristan Loraine
 

Is there anything i can do ?
  thanks for answering my other questions , its there anyone i could contact or anything i could do to help pilots and passengers around the world and thanks for putting such an effort into making flying safer, you are doing a great job , thanks.


  Innsendt av: Raymond Berg
Yes. you must read,learn, stay informed & spread the word that this is a major problem. Always report fume events no matter how minor. the minor smell of burnt oil or dirty socks as some call it is NOT normal & not OK. www.susanmichaelis.com
www.ohrca.org
www.welcomeaboardtoxicairlines.com
www.toxicairlines.com
www.aopis.org
www.aerotoxic.org
www.gcaqe.org

SPREAD THE WORD & do not accept this as satisfactory.

niels
 

flyturbiner - ordinær fuel eller syntetisk olje?
  Hei, leser av artikkelen at det sannsynligvis er en oljelekkasje i turbinene som forårsaker en slik giftgassdannelse. Er det en blanding av vanlig drivstoff (fuel) og lekkasje av syntetiske oljer i turbin og hydraulikk som er antatt å være kilde til "organofosfatene"? Dette høres ut til å være av interesse ikke bare for flybesetning og passasjerer, men allment for spørsmål knyttet til HMS, sikkerhet og vern av arbeidstakere i alle bransjer som benytter slike motorer/turbiner.
  Innsendt av: Williams
You may be right. this is a problem of synthetic jet engine oils and hydraulic fluids that contain a mixture chemicals including the organophosphates, TCP & TBP.... The problem is that these contaminants including the organophosphates, TCP are leaking from the engine into the air supply. This a problem of design, the way bleed air systems work. this is a known problem & just accepted as OK.< Research now shows it is NOT. Studies have NEVER been done looking at the effects of breathing this chemical mixture.

niels
 

Heisan.

  Innsendt av:
Hi...

Tristan Loraine
 

Small airplanes and PPL
  Hi Niels and Tristan.

  I'm currently getting a PPL for small airplanes. I'm generally flying piston single engines (small Pipers, Cessna's etc.). The toxic gas issue that affects some larger airplanes is not an issue in smaller planes, is it? I'm under the impression that this is only an issue in turbine airplanes with pressurized hulls, but I'd like to know if it might affect smaller airplanes as they don't usually have an oxygen system.
  Innsendt av: RJB
These issues are related to 'blææed air' used on pressurised aircraft as you correctly state.

Piston aircraft pilots should always fly with CO detectors.

For more info on contaminated air please look at:

www.susanmichaelis.com
www.gcaqe.org
www.aerotoxic.org
www.aopis.org
www.welcomeaboardtoxicairlines.com

Good luck with the flying :)

Tristan Loraine
 

Til Tristan/ Niels
  Hvorfor designer ikke flyfabrikantene flyene bedre, når en vet at dette er en helserisiko?
  Innsendt av: Tromsø John
its called putting profits ahead od health & safety. Pure & simple.

niels
 

Cost...
  How much would a safety system cost for the airline and the manufacturer and how long would such a system take to install, and is there any airframe which is worst than others ?
  Innsendt av: Raymond Berg
Every aircraft type flying is known to have experienced a contaminated air event. Only the Boeing 787 is designed so this cannot happen.

The design used by all current aircraft is a bad design and the industry knows it.

The cost for filters is estimated at US dollars 25,000 which is nothing when you think the aircraft cost millions!

The technology exists, what is lacking is the will to do it.

For more info look at:

www.susanmichaelis.com
www.gcaqe.org
www.aerotoxic.org
www.aopis.org
www.welcomeaboardtoxicairlines.com

Tristan Loraine
 

elektromagnetisk smog
  Jeg tror ikke på giftgass. Kan det ikke i stedet tenkes, at dere ble utsatt for elektromagnetisk smog fra en ukjent kilde? Denne kilden befannt seg sannsynligvis ombord på fly blant passasjerer. Det var en terrorhandling.
  Innsendt av: Maarit M.Hanssen
You may not want to believe it, however the engine oil additive, TCP the organophosphate has been found over & over in swab tests of the cabin walls around the world, in air monitoring studies by airlines, Government studies.... & even in pilots blood after fume events. The data is all published and is real. refer www.gcaqe.org
www.susanmichaelis.com
www.aopis.org
www.welcomeaboardtoxicairlines.com
www.ohrca.org
www.aerotoxic.org
Australian Senate Inquiry & many more sources.

niels
 

What Can Be Done ?
  Hi, i am wondering what can be done to prevent such accidents from happening again, would it be a solution to have a separate air supply for the cockpit ? and holding it in an overpressure to prevent fumes and gasses to enter ? i dont know so much about it so this is something have never thought about .
  (sorry for my bad english grammar)


  Innsendt av: Raymond Berg
The only real solution is what the Boeing 787 has...Air supplied which cannot by its design be contaminated by oils. Only the Boeing 787 offers what the industry calls 'bleed free' enegines (i.e air not taken from the engines).

I hope that Embraer and Airbus will follow the Boeing 787.

In the meantime I hope airlines will start to tell passengers when they are exposed, fit filters and detection systems as soon as possible. Surely passengers pay for a ticket and deserve to always be provided with clean air to breathe.

Tristan Loraine
 

Tatt lærdom?
  Hva av tiltak har man gjort sikkehetsmessig for at liknenede situasjon skal oppstå i etterti? Jeg følger med på National geographics serie om flyulykker og ser at man tar lærdom hver gang noe skjer. Kan du bekrefte hva slags tiltak denne nesten katastofen har ført til i ettertid.
  Innsendt av: Jon Oftedal Roli
The industry looks at a tiny fraction of the fume events but fails to deal with the facts. The authorities are the same too. Therefore the problem is SERIOUSLY underestimated. the data is all there in the documentary welcome aboard toxic airlines & the aviation contaminated air reference manual & on the GCAQE website...... They seem to not want to listen, learn & fix.

niels
 

utdanning
  Heisann

  Tiltross for at dere har opplevd en rekke hendelser med giftgasser på arbeidsplassen deres, ønsker jeg å bli pilot.

  Er det forseint å starte trafikkflyverutdanningen når man er 29 år gammel?
  Innsendt av: Roger
Its never too late to become a pilot. If you have a dream make it happen.

The best flying i ever did was not commercial flying but private flying, especially the day I first flew solo when i was 17.

Good luck with your flying.

Tristan Loraine
 

Dette er beklagelig velkjent!
  Dette er ikke et spørsmål, men opplysning.
  Jeg er ex. flymekaniker, senere maskin og elektroingeniør men nå pensjonert. Det dere har opplevd har jeg tatt opp med Arbeidstilsyn og ikke minst leger som skal være "eksperter" på slikt. Beklageligvis ofres ikke "usynlige miljøpåvirkninger" nevneverdig oppmerksomhet. Det er mange i både fly og annen virksomhet som er sterkt påvirket av dårlig arbeidsmiljø. Jeg har hjulpet flere med rettssaker, men myndighetene ønsker ikke at det registreres og reageres på noe som man ikke ser eller kan ta i. En kniv er konkret. Gass som skader og som også over tid gir permanent hjerneskade er noe som det ikke skal snakkes om.

  Tusen takk for at dere tar dette opp!
  Vi tok opp samme problemet med hydraulikkolje som kom inn i J47 motorene. Cockpitten på jagerflyene var rene gassbomber. Heldigvis brukte de fleste flygerne oksygenmasker, og slapp relativt lett fra problemet, men dette er et gammelt problem som man "ikke skal snakke om"!
  Innsendt av: Ludvig Næss
You are correct. This has been a known problem for decades. its been know about since the 1950s and the first reported case of pilot incapacitation is documented as occurintg in 1977. 31 years ago & still so little
niels
 

Eftervirkninger av olje gass i cabin/cocpit
  Har opplevd olje gass fra motor via bleed og lurer på om symtomer som vondt i hode som kommer og går kan være en eftervirkning. Har ikke vært plaget med dette før men ender opp med migrene? lignene dager

  Innsendt av: Anne
Your symptoms are classic 'Aerotoxic Syndrome' effects and you should remember that your symptoms are simply your bodies 'early warning' that the body is being exposed.

If you are a crew member get your union to contact the GCAQE (www.gcaqe.org) who are developing a blood test to confirm exposure to one of the toxic chemicals in contaminated air. they may be able to arrange for you to have a blood test to confirm exposure. It is hoped the blood test will be available for the public next year. When the blood test comes out the airlines will no longer be able to deny the problem.

keep a diary with your symptoms and make sure you report these to specialised doctors as most general doctors do not have expertise with chemical exposures.

For mor information visit:

www.susanmichaelis.com
www.aerotoxic.org
www.aopis.org
www.welcomeaboardtoxicairlines.comTristan Loraine
 

Hvor er...
  Jeg har enorm flyskrekk! Hvor er det tryggest å sitte i et fly som passasjer?
  Innsendt av: Reddharen
The air on the plane is the same for all crews & passengers. Therefore you need to call for the manufacturers to install filters.

niels
 

The gas
  Hei,

  Fant de ut hva som forårsaket ulykken? Eller kan dette hende igjen når som helst hvor som helst? Å ble det noen gang påvist hvilken gass det var?


  Innsendt av: Mike
The SHK stated the incident was due to the exposure of the crew to contaminated air. The problem continues today with incidents occuring every day.

It must be remembered that when the air is contaminated you and the crew will be breathing a complex mixture of chemicals. The effects of which on humans has never been tested by the oil manufacturers, the airlines know this as do the governments but they still allow this to happen. This is a breach of peoples human rights and yet the problem could be fixed IF there was a will to do so.

If you experience an event make sure you tell everyone you can...only by complaining will the public always get clean air to breath.

Tristan Loraine
 

Flytype
  Er det en spesiell flytype som er værre enn andre her? Tenker f.eks propellfly vs jetfly?

  Har flydd veldig mye Fokker 50 på strekningen BGO-KRS, men jeg har jo aldri merket noe.
  Innsendt av: Dan
All current aircraft should be using filters as the air comes off the engine. No airline is using bleed air filters eventhough they could if they wanted to. The filters are on the market. The new B787 ihas a different system & will no longer use bleed air, so oil cannot leak. This is good, but all current aircraft are stuck with using bleed air & therefore filters for the bleed air must be used from now on. Airbus will not follow the boeing development.

niels
 

clandestine
  Hi. This is really a shocking topic. Why then, is Dagbladet.no more or less the only newsorganisation writing about it? It seams allmost too strange that this topic has not made more global headlines?
  Innsendt av: Mike
Dagbladet.no is not the only paper to cover this story but they have done extensive research and should be applauded for it.

BBC TV did a 30 minute piece last week.

This is a major international problem which can occur on any aircraft type except the Boeing 787.

Other articles can be found at:

www.aopis.org/PressArticles.html

Tristan Loraine
 

flysikkerhet
  Er disse gassene noe som er tilstede hver gang jeg er ute og flyr, eller er det bare en risiko for at det kan skje ? Hvis dette var akutt farlig, ville vel alle ansatte i flyselskapene legge ned arbeidet umiddelbart ?
  Innsendt av: Agnete
Its really a different issue. We are dealing with aircraft using bleed air for pressurisation.

niels
 

Er noen flytyper mer utsatt enn andre?
  Hei!
  Er det mulig å si noe om noen flytyper eller produsenter er mer utsatt for dette enn andre?

  Og er det kommet frem noe i undersøkelsene enda som kan gi crew'et noen symptoner eller annet å se etter dersom man skulle komme utfor dette?
  Innsendt av: Torhild
Yes. Some aircraft are known to be worse than others. Research shows the BAe 146, B757, MD 80, A319,320 family..... are more of a problem. There are many published papers showing what symptoms people are getting. Refer to WWW.gcaqe.org & the major research at: www.susanmichaelis.com The information is all there as well as www.aerotoxic.org The documentary www.welcomeaboardtoxicairlines tells the real story of how long this problemk has been going on.

niels
 

giftgass
  finnes det ikke målere eller "gift-fangere" ala radoninnsamlings enheter som kunne brukes i fly slik at man etter endt flytur hadde et analyse produkt? kan det være mulig å produsere et filter for oppsamling av kabinluft som kan analyseres ettersom dette er et gjentagende problem?
  Innsendt av: kjell
Commercial aircraft do not have any form of detection system. Aircraft are worth millions of dollars and have numerous back up systems but its crazy that no form of detection system is fitted. Detection systems do exist on submarines, in mines, space craft and other enclosed work places but not on aircraft...but if there was a will to fit them...they could be fitted.

Filters could be installed but again the problems is that the industry and governments are not telling airlines to fit them.

If passengers complain and become aware of these problems, I believe that change can come.

The next Boeing aircraft, the Boeing 787 is designed to NO LONGER use engine air so the air you breath cannot be contaminated. I hope one day all aircraft will be designed in the same way.

Tristan Loraine
 

Alarm i cockpit
  Hei,


  Har hørt om lignende tilfeller. Bør ikke flyprodusentene nå vite om faren og kunne installere en alarm som varsler om slike ting?
  Innsendt av: jørn
This problem can & does effect all aircraft using bleed air. some are known to be worse than others.Not all the oil contaminants have odours, so just because you do not smell, does not mean all is OK.

niels
 

Tiltak på gang? Og oksygen til passasjer.
  Flott at det blir satt mer og mer fokus på dette alvorlige problemet.
  Men tar flyselskaper og myndigheter (evt andre) dette problemet alvorlig nå? Eller får de flyene det gjelder, bare fortsette uten at noen gjør noe?
  Er det noen tiltak på gang?

  Et annet spørsmål:
  Er det tillatt og mulig for besetningen ombord å gi oksygen til en passasjer som blir syk på reisen?

  Dette er viktig for meg å vite, da jeg ikke kan fly mer før det er avklart.

  Jeg har hatt årlige nasjonale og internasjonale flyreiser i de siste 35 årene. Som regel har alt gått fint, men ved 4-5 tilfeller er jeg blitt slått ut og halvt bevisstløs.
  Jeg rører ikke alkohol. Drikker mye vann. Beveger meg. Likevel har det noen få ganger hendt at jeg har blitt så sløv at kabinpersonalet eller andre ikke har fått helt kontakt med meg. Faller sammen i setet, kan ikke snakke eller åpne øynene. Ønsker bare å få oksygen. Føler sterk trang til det. Ved et tilfelle til USA (jumbojet), samlet det seg 6-7 av besetningen rundt meg, fikk meg plassert på annet sted, og de insisterte på å varsle sykehus. Men ettersom jeg hadde opplevd liknende et par ganger før uten at noen ville gi oksygen el.a., så tenkte jeg at det går nok over (selv om det ikke føles sånn da). Som tidligere, ble jeg betraktelig bedre i lavere "innenlands"-høyde.

  Nå, når jeg har fått hjerte/karsykdom (i tillegg til astma/allergi fra før, samt problemer med energi til muskler), så ser jeg nøyaktig samme reaksjon om jeg prøver å gå opp noen få trappetrinn. Det er vel den beste måten å beskrive følelsen ombord de få gangene det gjaldt. Veldig tungpustet, vond i hele kroppen, behov for å legge seg, og etterhvert sløv og umulig å være klar og våken.
  Kan dette bare rett og slett være oksygenmangel av en eller annen grunn? (Det må vel en lege svare på). Men i så fall, har kabinpersonal lov og mulighet for å gi litt oksygen??
  Håper på svar.
  Innsendt av: Christine
The aviation industry is not taking the problem of contaminated air seriously and continues to risk crew and passenger health as well as flight safety.

Airlines should inform passengers when they are exposed but they do not do so. the public assume the air they breath is always safe to breath but this is not the case. When the air is contaminated, its human rights to tell the public.

I suggest if you travel as a passenger and notice smells you ALWAYS tell the captain. Its only by reporting the problem that change can come....commercial pressure.

Kind regards

TristanTristan Loraine
 

Safety of BAe-146 / Avro RJ
  I noticed that it was an BAe-146 in the news again, and I'm wondering if this aircraft is really safe? It came to my attention with the accident at Stord, and according to Wikipedia, this relatively new aircraft has been involved in seven hull-loss accidents, even the newest RJ-100. And now this... Is this a plane one should steer clear of?
  Innsendt av: Kjetil
yes, the BAe 146 is a well known big probelm aircraft in terms of contaminated air. Stay well clear of it. It is well documented that this aircraft is a major problem in terms of safety & people are getting sick. passengers & crews.