HISTORIENS DOM: - Hvor var medmenneskeligheten for de mennesker som var på flukt? Jeg er redd historien vil dømme oss hardt, sier Tor B. Jørgensen, biskop i Sør-Hålogaland. Dette bildet ble tatt på Veumaléen asylmottak i Fredrikstad i 2006. Foto: JOHN TERJE PEDERSEN
HISTORIENS DOM: - Hvor var medmenneskeligheten for de mennesker som var på flukt? Jeg er redd historien vil dømme oss hardt, sier Tor B. Jørgensen, biskop i Sør-Hålogaland. Dette bildet ble tatt på Veumaléen asylmottak i Fredrikstad i 2006. Foto: JOHN TERJE PEDERSENVis mer

Biskop tror historien vil dømme Norge hardt

Nå vil biskop Tor B. Jørgensen at Kirken gransker regjeringens asylpolitikk.

|||(Dagbladet): - Hvor var medmenneskeligheten for de mennesker som var på flukt? Jeg er redd historien vil dømme oss hardt, sier Tor B. Jørgensen, biskop i Sør-Hålogaland.

Det var i dagens Vårt Land at han kalte regjeringens avgjørelse om å droppe ambisjonen om å gi enslige asylbarn samme rettigheter som foreldreløse norske barn som «ualminnelig tragisk».

- SVIKTER ASYLBARNA: - Hvorfor fortjener ikke disse barna den samme omsorgen som andre. Det må begrunnes, sier Randi Reese til Dagbladet. Dette bildet ble tatt på Veumaléen asylmottak i Fredrikstad i 2006. Foto: JOHN TERJE PEDERSEN Vis mer

Vil granske politikken
Nå sier Jørgensen til Dagbladet at han vil ta initiativ til at biskopene samlet går gjennom Soria Moria II-erklæringen.

- Man bør sette seg ned og vurdere denne erklæringen både når det gjelder asyl- og klimapolitikken. Dette bør i sin tid føre til uttalelse, sier Jørgensen.

Tidligere i dag gikk leder for Fellesorganisasjonen (FO) ut i Dagbladet og slaktet regjeringens asylpolitikk.

- Dette er en skandale. Regjeringens behandling av mindreårige asylsøkere er forskrekkelig, sa FO-leder, Randi Reese, til Dagbladet. FO organiserer over 24.000 barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

PARADOKS: - Det er et paradoks i lys av den velferden og rikdommen vi har som et land at vi ikke er villig til å gi mennesker i nød en skikkelig behandling, sier biskop Tor B. Jørgensen til Dagbladet. Foto: KIRKEN Vis mer

- Folket bærer hovedansvaret
Biskopen mener hovedansvaret for den strammere asylpolitikken ligger på den norske befolkningen, og ikke den rødgrønne regjeringen.

- Hvis det hadde vært støtte for å gi folk i nød den hjelpen de trenger, ville politikerne mest sannsynligvis gjort det sammen. Jeg tror vi som nasjon, folk og gruppe står ansvarlig for den politikken vi nå driver. I et større historisk perspektiv vil det moralske regnskapet falle ut negativt, sier Jørgensen.

STRAMMER INN: Regjeringen har vedtatt å stramme inn asylpolitikken. Foto: BJØRN LANGSEM Vis mer

Biskopen mener det er Kirkens oppgave å tale de som er på flukt og er i nød sin sak.

- Det har vært tendenser til at Kirkens røst taler en annen retning enn flertallet av folket, sier Jørgensen.

- Spiller på fremmedfrykt

Biskopen mener mye av den politiske debatten i større og større grad spiller på fremmedfrykt.

- Dette handler dypest sett om nestekjærlighet. I dag er det manglende vilje til å gi nødvendig støtte til de som trenger det, men Kirken har fått påbud om ta seg av fremmede i nød og gi mennesker i nød trygghet og støtte, sier Jørgensen. Han mener nordmenn bør tenke igjennom sin egen situasjon.

SKANDALE:- Dette er en skandale. Regjeringens behandling av mindreårige asylsøkere er forskrekkelig, sier leder for Fellesorganisasjonen (FO), Randi Reese, til Dagbladet. Foto: HÅKON EIKESDAL Vis mer

 - Det er et paradoks i lys av den velferden og rikdommen vi har som et land at vi ikke er villig til å gi mennesker i nød en skikkelig behandling, sier Jørgensen.

HANDLER OM NESTEKJÆRLIGHET: - Dette handler dypest sett om nestekjærlighet. I dag er det manglende vilje til å gi nødvendig støtte til de som trenger det, men Kirken har fått påbud om ta seg av fremmede i nød og gi mennesker i nød trygghet og støtte, sier Tor B. Jørgensen. Her fra Lier asylomottak. Foto: JOHN TERJE PEDERSEN Vis mer