Forskjellen

Treimporten fra Burma har økt med 67 prosent på ett år. Boikott-Israel-partiet SV tar ikke på vei for det. Forskjellen på Burma og Israel er at i Burma sitter opposisjonen i fengsel, i Israel sitter den i parlamentet.