Innhold A-Å
Om Dagbladet.no
Sentralbord: 24 00 10 00

Redaksjonen nett: 22 30 09 59
Redaksjonen papir: 24 00 10 00

Korreksjoner: les mer
Tips oss
Telefon: 24 00 00 00
SMS/MMS: 2400
E-post: 2400@dagbladet.no

Annonseinfo nett/papir

Berner Gruppen:
Årsrapport 2007
 
Sist oppdatert: Onsdag 29.06.2016, 05:38  Du er her: Dagbladet.no » Nyheter »
Emneord:POLITIKK ABORT HOMOFILI
Dato:31. august 2002
Tittel:Rått parti
Ingress:KRISTELIG FOLKEPARTI
Da Kristin Aase mente noe annet enn KrF-ledelsen om kvinners
rett til abort, ble hun skviset ut. Hun er langt fra alene.
Hvorfor har ikke KrF plass for avvikere?
Byline:Alexandra Beverfjord, Per Arne Solend og Tore Gjerstad
Brødtekst:- DU FÅR SETTE deg på en slik måte at jeg slipper å se deg,
sier Kristin Aase (40) til statssekretær Gunnar Husan idet de
går inn på statsministerens kontor.
Aase vil ikke at statssekretæren og statsminister Kjell Magne
Bondevik skal utveksle blikk under intervjuet.
Den nåværende daglige lederen i Fretex Elevator AS og
tidligere KrFU-lederen vet mye om maktkamp i KrF. Da Kristin
Aase i 1989 sto fram med et avvikende abortsyn, brøt helvete
løs. Aase, som da satt i sentralstyret, ville at kvinnen
skulle få rett til selvbestemt abort etter tvungen rådgivning.
Nåværende helseminister Dagfinn Høybråten krevde at 27-åringen
skulle ekskluderes.
Arbeidsutvalget i KrF vedtok følgende uttalelse:
«Arbeidsutvalget finner det ikke aktuelt i den nåværende
situasjon å foreslå henne til sentrale verv i partiet.»
Uttalelsen ble velsignet av partiformann Kjell Magne Bondevik.
Aase, som var spådd en lysende karriere i KrF, kom aldri
tilbake til politikken igjen.
13 ÅR SEINERE mener Kristin Aase at Kristelig Folkeparti har
blitt enda smalere enn det var den gangen hun ble skviset ut.
I sommer fikk Kristelig Folkepartis Ungdom et nytt,
verdikonservativt styre, noe som har satt sinnene i kok.
Kritikerne hevder at mørkemennene dominerer både i moder- og
ungdomspartiet og at det ikke er rom for avvikende syn på
fanesakene abort, homofili og Israel.
Aase og Bondevik har holdt kontakten. Men de har aldri
diskutert det som skjedde offentlig. Denne dagen er Aase og
Bondevik samlet i Magasinets regi.
- Jeg sto for en verdiliberal politikk og vi hadde fått stor
innflytelse på partiets politikk. Abortsaken ble en beleilig
sak som de konservative kreftene i partiet kunne bruke til å
bli kvitt meg, sier Aase.
Bondevik, som da satt som partileder, sier han ville taklet
saken annerledes i dag.
- Abortsaken hadde lenge vært sentral i partiet. Da Kristin
gikk offentlig ut med sine synspunkt, ble det vanskelig for
oss å takle. Det var nesten vanskeligere for oss enn om et
sentralstyremedlem i Senterpartiet skulle gått ut og vært for
EU-medlemskap. Men vi overreagerte og vi handlet litt
febrilsk. Jeg sier dette som forklaring, ikke som noe forsvar,
sier Bondevik, men legger til at det var de som mente han
burde reagert enda sterkere.
- Kristin Aase var en av de unge jeg mente KrF burde satse på.
Derfor ble den turbulente saken ekstra vanskelig for meg. Jeg
følte at hennes utspill ble brukt mot meg av andre i partiet,
sier Bondevik.
Aase synes ikke det har blitt mer åpenhet i KrF etter at hun
forlot partiet.
- Innenfor KrF i dag er det mange som ikke tør si hva de
egentlig mener om sakene abort, homofili og Israel. Også det
nye KrFU-styret gjør partiet en bjørnetjeneste ved at de
legger seg helt på moderpartiets linje.
DET VAR I JUNI I ÅR, på Solstrand Camping, at Kristelig
Folkepartis Ungdom holdt sitt landsmøte for å velge nytt
sentralstyre. «Bibelbeltet» og Vestlandet var sterkt
representert. Iherdig medlemsverving i forkant hadde gitt
Hordaland KrFU hele 14 delegater.
Måpende så ungdomspartiets verdiliberale fløy hvordan den ene
plassen i sentralstyret etter den andre forsvant etter
benkeforslag fra de verdikonservative. Av sentralstyrets ti
plasser var det bare to som ikke kom fra Sørvestlandet.
Få dager seinere uttalte den nyvalgte KrFU-lederen Per Steinar
Osmundnes til Dagbladet at han trodde homofile kunne endre
legning. Styret varslet også styrket kamp mot fri abort.
Da rant det over for tre av rådgiverne i KrFs stortingsgruppe
- og de meldte seg ut av ungdomspartiet i protest.
Statsminister Kjell Magne Bondevik ønsker ikke å kommentere
Osmundnes' utspill utover det at han selv ikke definerer
homofili som en sykdom.
- Men tror du homofile kan helbredes ved bønn?
- Nei, det sier jeg ikke noe mer om. Jeg har også møtt
mennesker som har slitt med sin legning og som har forandret
den. Men jeg sier at den begrepsbruken leder tanken hen på at
homofili er en sykdom. Det er den etter mitt syn ikke.
- Nei, men ...
- Og derfor har jeg ikke noe mer kommentar til det. Ferdig med
det nå.
- Men hvis man stiller spørsmålet «endre legning» i stedet for
«helbrede»?
- Jeg har opplevd mennesker som har gjort det. Det er jo et
faktum som til og med Dagbladet må gi seg for.
- Ved hjelp av bønn?
- Det går jeg ikke noe mer inn på. Jeg har bare møtt mennesker
som sier at de har gjort det. Andre har ikke gjort det og
ønsker ikke det. Det respekterer jeg. Og det er min kommentar
til det. Og homofili er ingen sykdom.
BERIT AALBORG er en annen tidligere KrFU-leder som har fått
merke konsekvensene av å være uenig i partiets hjertesaker.
Hun har en pappeske full av hatbrev hun fikk fra KrF-ere og
andre kristne etter at hun for første gang i KrF etterlyste en
fordomsfri debatt i partiet om homofilt samliv og
partnerskapsloven i 1992.
Aalborg, som den gang var 25 år gammel, ble av partifeller
bedt om å finne seg et annet parti.
- Jeg er ikke bitter og det var aldri snakk om en eksklusjon.
Partiet var nok klok av skade etter Kristin Aase-saken, men
etter dette hadde jeg en sterk følelse av at det ikke var
plass til meg på grunn av mine holdninger til blant annet
homofilt samliv, sier Aalborg.
Hun hadde ambisjoner på partiets vegne.
- Jeg hadde håpet at partiet skulle vokse og utvikle seg til
et moderne kristendemokratisk parti, og ikke bare være et
kristent gammelmannsparti med nedslagsfelt på Vestlandet.
Aalborg mener KrF-ledelsen må ta på seg skylden for at KrFU nå
beveger seg i en reaksjonær retning.
- Partiledelsen har gjennom lang tid ikke bakket opp de
progressive kreftene. De har vært mer opptatt av å holde
kanalene åpne til de konservative. Redselen for å fornærme det
konservative grunnfjellet har ødelagt evnen til å fornye og
reformere partiet, til tross for at dette også har vært et
sterkt ønske. I dag tror jeg at også partiledelsen ser
skadevirkningene av dette veivalget. KrFUs verdikonservative
styre vil på sikt få negative konsekvenser for partiet.
TILBAKE PÅ statsministerens kontor: Bondevik mener det er
mulig å gjøre karriere innenfor KrF selv om man er uenig med
partiet når det gjelder temaene abort, homofili og Israel.
- Det kan ikke bare være tre spørsmål som er avgjørende, det
må jo være en helhetsvurdering. Min oppfatning er at vi har et
like stort engasjement i andre saker, så som
utviklingspolitikken og menneskerettighetspolitikken. Men
enhver som stiller til valg, må akseptere at dette er et
spørsmål om tillit, man må akseptere å bli vurdert. Ingen har
krav på å bli valgt, sier Bondevik og legger til at partiet i
løpet av det siste tiåret har utviklet seg mye når det gjelder
synet på Israel.
- Særlig etter at Knut Vollebæk og jeg satt som
utenriksministere, har KrF fått et langt mer balansert syn på
Midtøsten-konflikten.
- Men når sentrale folk er redde for å si hva de mener i disse
tre spørsmålene, har partiet et problem. For det betyr at
disse sakene står foran alle andre saker. Ethvert parti er
avhengig av at partifellene tør snakke åpent om viktige
spørsmål. Hvis ikke skjer det ingen utvikling. Alle partier må
både ha klare standpunkt i saker og samtidig ha en levende
debatt om de samme sakene. Ellers dør partiet langsomt, for
verden står ikke stille, skyter Aase inn.
Bondevik ønsker å nyansere:
- Debatt er viktig, men det må likevel aldri herske tvil utad
om hva som er et partis standpunkt. Innad i partiet har vi mye
mer nyanserte og åpne debatter enn andre ønsker å gi inntrykk
av. Jeg opplever ikke disse debattene som avskåret.
- MEN JEG HAR TRUFFET så mange KrF-ere som ikke tør gi uttrykk
for hva de faktisk mener, sier Aase.
- Send dem til meg, da. Send dem til oss, så skal vi snakke
med dem, sier Bondevik.
- Nei. Når noen står fram med et annet syn i disse
spørsmålene, må du og Valgerd si at partiet trenger begge syn.
Det er dere som skaper klimaet i partiet med de holdningene
dere uttrykker, sier Aase.
- Det blir galt bare å fokusere på disse spørsmålene. Og for å
ta det på en annen måte: Dersom en KrF-er sto fram og sa at
vedkommende var mot u-hjelp, da ville jeg virkelig reagere,
sier Bondevik.
- Mørkemennene i KrF lever i beste velgående, mener Frank
Aarebrot, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende
politikk ved Universitetet i Bergen.
- Mens Carl I. Hagen må kjempe mot rebeller i Frp både på
høyre og venstresiden, slipper Bondevik dette.
Aarebrot mener at det som skjedde med de verdiliberale
KrFU-lederne, aldri ville skjedd med konservative, ortodokse
avvikere i partiet.
- Å være for liberal i KrF kan føre til alvorlige
konsekvenser. Å være for konservativ og ortodoks er ikke noe
man blir utstøtt for. Aarebrot mener Sørvestlandets
representanter har betydelig makt i partiet.
- KrF-erne på Sørvestlandet er konservative. Her står
avholdssaken sterkt, mange er kraftige motstandere av
skilsmisse, kvinnelige prester, abort og homofili.
Sørvestlandet ønsker det nye KrFU-styret velkommen, sier
Aarebrot og legger til:
- Et verdikonservativt KrFU er farligere å ha i opposisjon for
KrF enn et verdiliberalt. Dette fordi et verdiliberalt
ungdomsparti ikke vil få den samme støtten fra grasrota som et
verdikonservativt.
KrF er tett knyttet til det kristne organisasjonssamfunnet.
- Nærmere 90 prosent av KrFs medlemmer og landsmøtedelegater
er medlemmer av religiøse og kristelige organisasjoner, og
rundt halvparten har eller har hatt tillitsverv i slike
organisasjoner, forteller forsker Jo Saglie ved Institutt for
samfunnsforskning.
- Mange av disse organisasjonene er nokså konservative, og det
er vanskelig for partiledelsen å bevege seg bort fra hva dette
grunnfjellet mener, sier Saglie.
- VI BYGGER vår politikk på Bibelen som Guds ord. Guds bud er
livets bud, og Guds vilje er det beste for et trygt og godt
samfunn, sier Gunnar Prestegård, indremisjonshøvding og
bystyrerepresentant for KrF Oslo.
Han kan trygt plasseres på partiets ytterste verdikonservative
fløy.
- Jeg har en veldig åpen linje til Bondevik og har inntrykk av
at han lytter til meg - og at han langt på vei er enig med meg
i det jeg står for, hevder Prestegård.
«Si meg hvem dine venner er, og jeg skal si deg hvem du er.»
Prestegård og statsministeren er begge med i herreklubben
«Fotballklubben Grei». Her sitter også Kirkerådets tidligere
leder, Oddbjørn Evenshaug, som var en av de skarpeste
motstanderne mot at personer som lever i homofilt samliv skal
ha kirkelige stillinger. Her sitter også generalsekretær i
Normisjon, Anfin Skaaheim, som er motstander av kvinnelige
prester og homofilt samliv.
Men politisk omgir Bondevik seg med mer verdiliberale
rådgivere i KrF, så som Hilde Frafjord Johnson og Arne
Lyngstad.
- Bondevik er en politisk ringrev og han ville aldri kommet
med uttalelser som likner Prestegårds, sier Marcus Buck,
førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.
- Bondevik er altfor lur til å snakke om for eksempel homofili
og helbredelse. Det er ingen vits i å stille ham slike
spørsmål, for de preller bare av. Da er det langt mer
interessant å prøve å få Valgerd Svarstad Haugland ut på
glattisen. For hun svarer. Hun refererer riktignok ikke
direkte til Bibelen, men bruker ord som «naturlig» og
«unaturlig», sier Buck.
TIDLIGERE STATSRÅD og KrF-leder Kåre Kristiansen ønsker den
nye KrFU-ledelsen hjertelig velkommen.
- KrFU har i en årrekke produsert halvradikale politikere til
KrF. Men når de holdningene som nå er kommet inn i KrFU, får
overta moderpartiet, vil mye bedre seg, sier Kristiansen.
Nyvalgt KrFU-leder Per Steinar Osmundnes er ikke helt enig i
at ungdomspartiet nå endrer kurs.
- Riktignok kan vi oppfattes som verdikonservative fordi vi
vil kjempe hardt mot fri abort, homofiles rett til å adoptere
og for en restriktiv biogenteknologi. Men i miljøspørsmål og
bistandspolitikk er vi radikale, sier Osmundnes.
Han mener seg også misforstått i Dagbladet-oppslaget om
helbredelse av homofile.
- Homofili er ingen sykdom. Ordet helbredelse er et ord jeg
ikke bruker i denne sammenhengen.
- Men mener du at seksuell legning kan endres?
- Det vil jeg ikke svare på.
- Hvorfor ikke?
- Det spørsmålet har ingenting med politikk å gjøre, mener
Osmundnes.
FOR ANDERS GÅSLAND, tidligere KrFU-leder, fikk
homofilispørsmålet alt med hans politiske karriere å gjøre.
17. oktober 1992 kom nyheten som fikk KrF-velgere til å sette
bedehuskaffen i vrangstrupen. På NRKs lørdagsrevy sto
KrFU-leder Anders Gåsland, den gang 24, fram som homofil.
Timer tidligere ble Kjell Magne Bondevik og KrFUs sentralstyre
informert om saken. Gåsland ringte også sin nære familie og
informerte dem.
Gåsland var utmattet, men lettet over å få komme ut av skapet.
Partiledelsen var sjokkert. Gåsland innkalte til
landsstyremøte, han møtte motstand, men fikk også støtte og
bestemte seg for å fortsette som KrFU-leder.
Partifellene var etter dette svært hyggelige mot ham. Men
Gåsland fikk etter hvert vite om all drittkastingen og
baksnakkingen som foregikk når han ikke var til stede. Han
følte seg mistilpass, han kunne ikke stole på noen.
Året etter trakk Gåsland seg som KrFU-lederkandidat under
nominasjonsprosessen. Ingen sa de var lei seg for det. I boka
«Alltid freidig» skriver Gåsland at Bondevik tok initiativ til
å redusere hans innflytelse i partiet mens han fortsatt satt
som KrFU-leder. Ifølge Gåsland ville Bondevik at nestlederen
skulle overta viktige lederfunksjoner.
Kjell Magne Bondevik sendte ut en pressemelding hvor han
avviste dette og sa han ikke kjente seg igjen i beskrivelsene.
Kjell Magne Bondevik mener i dag han håndterte Gåsland-saken
godt.
- Anders Gåsland fikk fortsette som KrFU-leder. Jeg skal ikke
si jeg taklet saken fullkomment, men jeg taklet den
hensynsfullt overfor hans situasjon. Etterpå følte jeg meg
litt urettferdig behandlet av Gåsland. Da jeg fikk lese hans
framstilling, syntes jeg den var nokså skjev.
I dag jobber Gåsland som lege. Hans politiske karriere ble
parkert i 1993.
- Du kan komme høyt i KrF uten å ha politisk talent. I
Kristen-Norge har du et adelskap bestående av slekter som har
markert seg med mange misjonærer og prester. Kristen-Norge er
et eget samfunn med egne barnehager, skoler, høyskoler,
reiseselskaper, banker og forsikringsselskap - en egen verden,
sier Gåsland.
KrF har ingen eksklusjonsparagraf.
- KrF liker ingen åpne oppgjør fordi de vil framstå som
harmoniske og lykkelige.
- Har du fått et annet forhold til kristendommen etter dette?
- Ikke til kristendommen, men til kristne. Jeg kommer aldri
til å være bekvem med kristne verdikonservative, fordi de har
to ansikter. Partifellene mine i KrF oppførte seg helt
annerledes når jeg var der - enn når jeg ikke var der, sier
Gåsland.
- KrFs KJERNEVELGERE er tradisjonelle idealister på Sør- og
Vestlandet. Karikert kan vi si at det er de eldre damene som
strikker sokker til misjonen som stemmer på Bondevik, sier
amanuensis Marcus Buck.
Han forteller at KrF skiller seg mye ut fra de store
kristendemokratiske partiene på kontinentet.
- Disse partiene er store sentrum-høyre-partier og har
konservative velgere. KrF er mer preget av en radikal
protestantisme - partiet rommer også lavkirkelige
vekkelsespredikanter og tungetalere. Slikt er helt ukjent for
de store kristendemokratiske partiene ellers i Europa, sier
Buck, som legger til at vi må til USA for å finne tilsvarende.
Sosiolog Sigurd Skirbekk ved Universitetet i Oslo mener at
måten KrF argumenterer på gir motstanderne for lett spill.
- Ofte blir de avfeid som mørkemenn. Partiet mangler en elite
som kan sortere ut gangbare argumenter. KrF ville vunnet mye
dersom de hadde fått et bein innenfor samfunnsfagene, sier
Skirbekk.
Kristin Aase mener mer mangfold må til:
- Prosesser i andre partier har også vist at det er en fordel
å ha mangfoldet sentralt og synlig representert i partiet.
KrFs GRUNNFJELL er på åtte prosent.
- Disse er konservative og personlig kristne, de har gjerne
opplevd et personlig møte med Jesus, sier professor Aarebrot.
Bondevik har klart å få opp velgermassen til 12 prosent.
- Bondevik styrer unna en del spørsmål. Sammen med Valgerd
gjennomførte han et strategigrep fra toppen. De dempet seg på
abortsaken, og Valgerd sto fram med at hun drakk vin til
maten. Spørsmålet er om denne endringen er ekte. Partiet hadde
ingen forutgående grunnleggende debatt. Det virket mest som om
det var et plutselig taktisk grep fra ledelsen. Bondevik
forstår at han ikke kan profilere seg sterkt politisk dersom
partiet skal oppnå makt. Personlig har jeg veldig sans for
måten han opptrer på, sier Aarebrot, som selv er Ap-medlem.
Før jul kom nok et sjokk for KrF. Den lesbiske
bystyrerepresentanten Gro Skartveit i Stavanger meldte seg ut
av partiet fordi hun var redd for hets fra partifellene da hun
fikk seg kjæreste.
- Av sentrale folk i KrF har jeg fått råd om ikke å stille til
gjenvalg. Andre har takket for at jeg nå trekker meg, og på
den måten viser respekt for partiet. Det viser at jeg har tatt
min beslutning på riktig grunnlag, uttalte Skartveit den
gangen.
I dag sier hun:
- Siden dette rokker ved hele verdigrunnlaget til partiet,
burde ledelsen sendt ut et brev og våget å stå for det de
mener. Selv om de ikke blander seg i i nominasjonsprosessen,
kan de gi føringer på hvem som kan velges.
KJELL MAGNE BONDEVIK mener døra sto åpen for Gro Skartveit.
- Er det mulig for en homofil, med kjæreste eller samboer, å
gjøre karriere høyt i partiet?
- Jeg tror nok sjansen ikke er så veldig stor. Men når det
gjelder Gro Skartveit var det ingen av oss som sa at hun ikke
lenger kunne være i partiet, og lokalpartiet der borte ønsket
at hun skulle fortsette.
- Hun sa at hun trakk seg fordi hun var redd for hets fra
partifellene?
- Jo, men det var hennes subjektive vurdering. Jeg kan ikke
overprøve den, jeg.
- Er det et hardt klima innad i partiet når det gjelder disse
spørsmålene?
- Nei, jeg vil ikke si det er hardt.
Statssekretær Gunnar Husan peker på klokka. Tida inne på
statsministerens kontor har rent ut. Kristin Aase og Kjell
Magne Bondevik gir hverandre en klem før de skilles.
Om det er plass for Kristin Aase i Bondeviks hjerte, er det
ikke det i partiet.
alexandra.beverfjord@dagbladet.no,
per.arne.solend@dagbladet.no, tore.gjerstad@dagbladet.no
Bildetekst:Foto: Øyvind Elvsborg
Ung og konservativ: - Bibelbeltet har overtatt, advarte
tidligere KrFU-topper i et oppslag i Dagbladet 27. juni i år.
Da hadde nyvalgt leder i KrFU, Per Steinar Osmundnes, dagen
før uttalt at homofile kan helbredes og bli heterofile. Foto:
Bjørn Erik Rygg Lunde
Før bråket: Kristin Aase var spådd en lysende karriere i KrF.
Men da hun sto fram med et avvikende abortsyn, ble hun utstøtt
og kom aldri tilbake til politikken igjen. Her smiler hun til
pressefotografene under landsmøtet i Trondheim i april 1985.
Foto: Dagbladet
Førstesidestoff: 17. oktober 1992 kom nyheten som fikk
KrF-velgere til å sette bedehuskaffen i vrangstrupen. På NRKs
lørdagsrevy sto KrFU-leder Anders Gåsland, den gang 24, fram
som homofil.
Generalsekretær: Anfin Skaaheim i Normisjon.
Tidligere leder i Kirkerådet: Oddbjørn Evenshaug.
Tidligere KrF-leder: Kåre Kristiansen.
I bystyret: Gunnar Prestegård (KrF Oslo).
Fotballvenner: «Fotballklubben Grei» møtes hver fredag morgen
for å spille fotball i gymsalen på Kristelig Gymnasium i Oslo.
Mange av Kjell Magne Bondeviks motstandere på fotballbanen er
medspillere i politikk og kristenliv. Foto: Scanpix
Skviset ut: - Partifellene mine i KrF oppførte seg helt
annerledes når jeg var der - enn når jeg ikke var der, sier
tidligere KrFU-leder Anders Gåsland. I dag jobber han som
lege. Hans politiske karriere ble parkert i 1993. Foto:
Veronica Melå
Emneord:POLITIKK; ABORT; HOMOFILI
Person:KRF - KRISTELIG FOLKEPARTI
KRFU
Merknad:KRF - KRISTELIG FOLKEPARTI
KRFU
PDF:

 Diverse søk
 MEST LEST

 
 

 VIDEO

 MENINGER

 NYHETER PÅ TV onsdag


12:00: NRK nyheter


04:45: Sverige idag sommar
06:00: SVT Nyheter
06:30: SVT Nyheter


00:20: 24 Vision
01:00: SVT Nyheter
01:20: Nyhetstecken
01:55: 24 Vision
02:00: SVT Nyheter
02:05: Sverige idag sommar
02:20: 24 Vision
03:00: SVT Nyheter
03:05: 24 Vision
04:00: SVT Nyheter
04:05: 24 Vision
05:00: SVT Nyheter
12:00: SVT Nyheter

Komplett TV-program