Innhold A-Å
Om Dagbladet.no
Sentralbord: 24 00 10 00

Redaksjonen nett: 22 30 09 59
Redaksjonen papir: 24 00 10 00

Korreksjoner: les mer
Tips oss
Telefon: 24 00 00 00
SMS/MMS: 2400
E-post: 2400@dagbladet.no

Annonseinfo nett/papir

Berner Gruppen:
Årsrapport 2007

Oppdaterte veimeldinger

Veimeldinger på Db.no oppdateres fortløpende fra Statens Vegvesen.

Veimeldinger på mobilen

Se wap.dagbladet.no/vei på din mobil!

Vest-Agder

Ev 18: Grimstad - Kristiansand
Vær- og føreforhold
Bart.

Ev 39: Lyngdal - Flekkefjord
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Ev 39: Flekkefjord - Sirnes
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Ev 39: Djupedaltunnelen - Austadtunnelen, på strekningen Flekkefjord - Stavanger
Redusert framkommelighet
Innsnevring nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag).

Ev 39: Mandal - Lyngdal
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Ev 39: Kristiansand - Mandal
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Ev 39: Hannevika - Vesterveien, i Kristiansand kommune
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 30 km/t og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid.

Ev 39: Vesterveien - Hannevika
Redusert framkommelighet
Innsnevring, manuell dirigering og lysregulering i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00.

Rv 9: Kristiansand - Hægeland
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Rv 9: Hægeland - Ose
Vær- og føreforhold
Bart og fare for glatte partier.

Rv 41: Drangsholt - Birkeland
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Fv 9: Børresvåg, på strekningen Dvergsnes - Tangen
Redusert framkommelighet
Innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00.

Fv 42: Bjørkåstunnelen, på strekningen Tonstad - Steinsland (Aust-Agder grense)
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 42: Kvinlog - Bjørnestad
Vær- og føreforhold
Vekslende bart og vått, snøslaps.

Fv 42: Skeie - Kvinlog
Vær- og føreforhold
Vekslende bart og vått, snøslaps.

Fv 42: Tonstad - Eiken, på strekningen Tonstad - Steinsland (Aust-Agder grense)
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 42: Sveindal - Skeie
Vær- og føreforhold
Vekslende snødekke og snøslaps.

Fv 43: Fossjordet - Nordsund bru, på strekningen Lista - Skeie
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 43: Bukkesteintunnelen - Bankantunnelen, på strekningen Lista - Skeie
Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 44: Flekkefjord bru, på strekningen Flekkefjord - Åna-Sira (Rogaland grense)
Redusert framkommelighet
Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.

Fv 45: Hunnedalsvegen i Vest-Agder
Vær- og føreforhold
Snøslaps.

Fv 103: Skisnes, på strekningen Skinsnes - Hønemyr
Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 455: Stræde - Eldalen, på strekningen Mandal - Kyrkjebygd
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 455: Langeneset - Stræde, på strekningen Mandal - Kyrkjebygd
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 455: Smiodden - Kyrkjebygd, på strekningen Mandal - Kyrkjebygd
Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid.

Fv 456: Hannevika i Vågsbygdporten - Kjos
Redusert framkommelighet
Innsnevring, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 456: Vågsbygd, på strekningen Tangvall - Hannevika
Redusert framkommelighet
Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 460: Buhølen, på strekningen Lindesnes - Håland
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 465: Åsheim - Tyholmen, på strekningen Feda - Risnes bru
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 465: Klamreknuden - Tyholmen, på strekningen Feda - Risnes bru
Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 465: Limoen - Gunsteinsli, på strekningen Feda - Risnes bru
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 465: Gunsteinsli, på strekningen Feda - Risnes bru
Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 466: Klungland, på strekningen Flikka - Sandvatn
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid.

Fv 468: Tonstad, på strekningen Tonstad - Svartevatn
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 468: Seland, på strekningen Tonstad - Svartevatn
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 25 minutter på grunn av sprengningsarbeid.

Fv 468: Dorgefoss - Neset, på strekningen Tonstad - Svartevatn
Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 803: Feda, på strekningen Feda - Klungland
Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 804: Feda øst, på strekningen Lindlandsåsen - Birkelandsstranda
Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 986: Brokke bom - Grøneknuten (Rogland grense), på strekningen Sirdal - Lysebotn, Sirekrok - Vardeheii
Vinterstengt
Vinterstengt.

Fv 987: Brokke - Suleskard i Vest-Agder
Vinterstengt
Vinterstengt.