Innhold A-Å
Om Dagbladet.no
Sentralbord: 24 00 10 00

Redaksjonen nett: 22 30 09 59
Redaksjonen papir: 24 00 10 00

Korreksjoner: les mer
Tips oss
Telefon: 24 00 00 00
SMS/MMS: 2400
E-post: 2400@dagbladet.no

Annonseinfo nett/papir

Berner Gruppen:
Årsrapport 2007

Oppdaterte veimeldinger

Veimeldinger på Db.no oppdateres fortløpende fra Statens Vegvesen.

Veimeldinger på mobilen

Se wap.dagbladet.no/vei på din mobil!

Vest-Agder

Ev 18: [95] Bjørndalsslettakrysset - [99] Gartnerløkkakrysset, på strekningen Arendal - Kristiansand, i retning mot Kristiansand
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.

Ev 18: Grimstad - Kristiansand
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Ev 18: Haumyrheia tunnel, på strekningen Kristiansand - Arendal, i retning mot Arendal
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.

Ev 39: Lyngdal - Flekkefjord
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Ev 39: Flekkefjord - Sirnes
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Ev 39: Mandal - Lyngdal
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Ev 39: Lavolltunnelen, på strekningen Flekkefjord - Stavanger
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Ev 39: Kristiansand - Mandal
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Ev 39: Skjeggestadtunnelen, på strekningen Flekkefjord - Stavanger
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Ev 39: Siratunnelen - Djupedaltunnelen, på strekningen Flekkefjord - Stavanger
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Rv 9: Kristiansand - Hægeland
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Rv 9: Hægeland - Ose
Vær- og føreforhold
Vekslende bart og snøslaps, fare for glatte partier.

Rv 41: Drangsholt - Birkeland
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Fv 28: Tollbodgata/Festningsgata, på strekningen Dronningens gate - Tordenskjolds gate
Redusert framkommelighet
Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00.

Fv 42: Kvinlog - Bjørnestad
Vær- og føreforhold
Bart, fare for glatte partier.

Fv 42: Bjørkåstunnelen - Gåsehellertunnelen, på strekningen Tonstad - Steinsland (Aust-Agder grense)
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 42: Skeie - Kvinlog
Vær- og føreforhold
Bart, fare for glatte partier.

Fv 42: Sveindal - Skeie
Vær- og føreforhold
Bart og vått.

Fv 45: Hunnedalsvegen i Vest-Agder
Vær- og føreforhold
Snø- og isdekke.

Fv 456: Kjos, på strekningen Tangvall - Hannevika
Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 466: Klungland bru, i Flekkefjord kommune
Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t.
på grunn av smal vegbane.

Fv 471: Presteheia tunnel, på strekningen Oddernes - Kristiansand, i retning mot Kristiansand
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.

Fv 986: Sirekrok - Grøneknuten (Rogland grense), på strekningen Sirekrok - Grøneknuten (Rogaland grense)
Vinterstengt
Vinterstengt.

Fv 987: Brokke - Suleskard i Vest-Agder
Vinterstengt
Vinterstengt.