Innhold A-Å
Om Dagbladet.no
Sentralbord: 24 00 10 00

Redaksjonen nett: 22 30 09 59
Redaksjonen papir: 24 00 10 00

Korreksjoner: les mer
Tips oss
Telefon: 24 00 00 00
SMS/MMS: 2400
E-post: 2400@dagbladet.no

Annonseinfo nett/papir

Berner Gruppen:
Årsrapport 2007

Oppdaterte veimeldinger

Veimeldinger på Db.no oppdateres fortløpende fra Statens Vegvesen.

Veimeldinger på mobilen

Se wap.dagbladet.no/vei på din mobil!

Vest-Agder

Ev 39: Kalvenes - Oftedal, på strekningen Mandal - Flekkefjord
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegmerkingsarbeid.
Arbeidet vil pågå fra kl 09.00 til 14.00 og fra 19.00 og til 06.00 neste dag.

Ev 39: Hangelandsspeilen, avkjøringsveg, på strekningen Fedahei tunnel
Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid.

Ev 39: Møska bru - Åtlandtunnelen, på strekningen Mandal - Flekkefjord
Redusert framkommelighet
Innsnevring, lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Ev 39: Oftedal - Slåta, på strekningen Mandal - Flekkefjord
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Åpent for gjennomkjøring hver hele time.

Ev 39: Rekevik, på strekningen Flekkefjord - Stavanger
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00.

Ev 39: Rekevik - Skjeggestadtunnelen, på strekningen Flekkefjord - Stavanger
Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid.

Ev 39: Kirkeheitunnelen, på strekningen Mandal - Flekkefjord
Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.

Ev 39: Hannevika - Kartheia, påkjøringsveg, i Kristiansand kommune, i retning mot Kartheia
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag til søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.

Ev 39: Hennig Olsen - Hannevika, påkjøringsveg, i Kristiansand kommune, i retning mot Hannevika
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.

Fv 3: Sømskrysset - Strømme, på strekningen Rona - Drange
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 28: Festningsgata mellom Tollbodgata og Skippergata, i Kristiansand kommune
Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 42: Stakkeland bru, i Kvinesdal kommune
Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 24:00.

Fv 42: Bjørkåstunnelen, i Sirdal kommune
Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 43: Fossjordet - Nordsund bru, på strekningen Lista - Skeie
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 44: Sveiga - Kvanvik, på strekningen Flekkefjord - Åna-Sira (Rogaland grense)
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 75: Kragsteinshei - Stølheiatunnelen, på strekningen Stemmen - Støleheia
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid.

Fv 103: Skisnes, på strekningen Skinsnes - Hønemyr
Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 230: Skjernøysund bru, på strekningen Skjernøy - Stig
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 321: Skjævesland bru - Husebakken
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid.

Fv 453: Ålefjær - Smieodden, på strekningen Hunsfoss - Ryen
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid.

Fv 454: Vennesla - Engeland, på strekningen Stubstad - Vikeland
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 460: Valle, på strekningen Lindesnes - Håland
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 461: Kjåmåsen - Kvennhusskotet, på strekningen Kvås - Brennåsen
Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 06:00 til 18:00.

Fv 461: Skrean - Augland, på strekningen Kvås - Brennåsen
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00.

Fv 464: Grøndokka, på strekningen Grøndokka - Møska bru
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 465: Helle - Helle skule, på strekningen Feda - Risnes bru
Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.