Innhold A-Å
Om Dagbladet.no
Sentralbord: 24 00 10 00

Redaksjonen nett: 22 30 09 59
Redaksjonen papir: 24 00 10 00

Korreksjoner: les mer
Annonseinfo nett/papir

Berner Gruppen:
Årsrapport 2007

Oppdaterte veimeldinger

Veimeldinger på Db.no oppdateres fortløpende fra Statens Vegvesen.

Veimeldinger på mobilen

Se wap.dagbladet.no/vei på din mobil!

Vest-Agder

Ev 18: Baneheiatunnelen - Oddernestunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp i periodene: Alle dager fra 21:30 til 06:00 (neste dag).

Ev 39: Djupedaltunnelen - Flekkefjord, på strekningen Flekkefjord - Stavanger
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).

Ev 39: Austadtunnelen - Logatunnelen, på strekningen Flekkefjord - Stavanger
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.

Ev 39: Fedaheitunnelen - Fosseland bru, på strekningen Mandal - Flekkefjord
Redusert framkommelighet
Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag).

Ev 39: Opoftetunnelen - Fedaheitunnelen, på strekningen Mandal - Flekkefjord
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Høydebegrensning på skiltet omkjøring er 4,2m

Ev 39: Handelandtunnelen - Opoftetunnelen, på strekningen Mandal - Flekkefjord
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid og asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Høydebegrensning på skiltet omkjøring er 4,2m.

Ev 39: Mørkelia, på strekningen Mandal - Flekkefjord
Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Ev 39: Hannevika - Vesterveien, i Kristiansand kommune
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 30 km/t og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid.

Ev 39: Vesterveien - Hannevika
Redusert framkommelighet
Innsnevring, manuell dirigering og lysregulering i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00.

Ev 39: Vesterveien, i Kristiansand kommune, i retning mot sør
Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av steinras.

Rv 9: Mosby - Sagtjønnsheia, på strekningen Kristiansand - Evje
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 18:00.

Rv 41: Lundshaug - Timeneskrysset, på strekningen Timenes - Åmli
Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 42: Bjørkåstunnelen, på strekningen Tonstad - Steinsland (Aust-Agder grense)
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 42: Tonstad bru - Eiken, på strekningen Tonstad - Steinsland (Aust-Agder grense)
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 43: Fossjordet - Nordsund bru, på strekningen Lista - Skeie
Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 43: Grøndokka, på strekningen Lista - Skeie
Redusert framkommelighet
Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 44: Flekkefjord bru, på strekningen Flekkefjord - Åna-Sira (Rogaland grense)
Redusert framkommelighet
Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.

Fv 404: Fodnebø - Solås
Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 18:00.

Fv 407: Vigeland, på strekningen Tjøm - Vigeland
Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 16:00.

Fv 455: Voan - Laudal, på strekningen Mandal - Kyrkjebygd
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjenstående kjørefeltbredde uten tiltak er 3,5 meter. Høydebegrensning er 4,5 meter.

Fv 455: Stræde - Eldalen, på strekningen Mandal - Kyrkjebygd
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 455: Langeneset - Stræde, på strekningen Mandal - Kyrkjebygd
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 456: Hannevika i Vågsbygdporten - Kjos
Redusert framkommelighet
Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 457: Flekkerøytunnelen, på strekningen Flekkerøytunnelen
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00.

Fv 460: Lonestranda, på strekningen Lindesnes - Håland
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00.

Fv 461: Laudal, på strekningen Kvås - Brennåsen
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjenstående kjørefeltbredde uten tiltak er 3,5 meter. Høydebegrensning er 4,5 meter.

Fv 465: Åsheim - Tyholmen, på strekningen Feda - Risnes bru
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 465: Klamreknuden - Tyholmen, på strekningen Feda - Risnes bru
Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 465: Limoen - Gunsteinsli, på strekningen Feda - Risnes bru
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 465: Gunsteinsli, på strekningen Feda - Risnes bru
Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.

Fv 466: Klungland, på strekningen Flikka - Sandvatn
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid.

Fv 468: Tonstad, på strekningen Tonstad - Svartevatn
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 468: Gjela, på strekningen Tonstad - Svartevatn
Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00.
Gjenstående kjørefeltbredde er 3,5 meter.

Fv 986: Brokke bom - Grøneknuten (Rogland grense), på strekningen Sirdal - Lysebotn, Sirekrok - Vardeheii
Vinterstengt
Vinterstengt.

Fv 987: Brokke - Suleskard i Vest-Agder
Vinterstengt
Vinterstengt.