Spør norske muslimer om de er for steining

REKKER HÅNDA I VÆRET: På Islam Nets fredskonferanse på Hasle i Oslo i mars, blir publikum bedt om å rekke hånda i været hvis de mener dødsstraff og steining er best straff for utroskap. Video: Islam Net

Relaterte videoer