Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Mangel på kritisk journalistikk

Jeg mener at utenlandsk presse generelt er mer kritisk enn norsk presse i klimasaker.

OGSÅ POLITISK: Jeg vil minne om at FNs klimapanel (ifølge deres egen hjemmeside) både er et vitenskapelig og politisk organ, skriver Borge. Generalsekretær i FN Ban Ki-moon, IPCC-sjef Rajendra Pachauri fra konferansen i København 2. november. Foto: Reuters / NTB Scanpix
OGSÅ POLITISK: Jeg vil minne om at FNs klimapanel (ifølge deres egen hjemmeside) både er et vitenskapelig og politisk organ, skriver Borge. Generalsekretær i FN Ban Ki-moon, IPCC-sjef Rajendra Pachauri fra konferansen i København 2. november. Foto: Reuters / NTB Scanpix Vis mer
Meninger

Dagbladets Anne Marte Blindheim skriver i Dagbladet 13. november 2014 «Uvitenskapens tid er over» om at undertegnede er geolog og ekspert på stein og følgelig ikke en ekspert på klima.

La meg først presisere at jeg er matematiker, har arbeidet med geologiske problemstillinger i ca 20 år og jeg er ekspert på numeriske simuleringer over geologisk tid. Det er med bakgrunn i min kompetanse innen simulering at jeg tillater meg å kritisere IPCCs konklusjon.

Som jeg skriver i Dagens Næringsliv 28.april 2014 så svikter IPCCs delrapporter når det klimavitenskapelige grunnlaget svikter. IPCCs konklusjoner er bygget på numeriske simuleringer som etter mitt syn ikke kan benyttes som tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag.

Numeriske modeller og simuleringer vil aldri kunne gjenskape virkeligheten. De har sine begrensninger og resultatene som kommer fra slike beregninger er stort sett det som er bygget inn i dem.

De modellene som IPCC legger til grunn for sine konklusjoner er bygget slik at økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren gir økt middeltemperatur. Da er resultatene av begrenset verdi fordi utfallet er gitt på forhånd.

Det er ingen entydig sammenheng mellom atmosfærisk CO2-innhold og global gjennomsnittstemperatur gjennom geologisk tid. Kartlegging viser at CO2-innholdet i atmosfæren har vært opptil 20 ganger høyere gjennom geologisk tid enn hva det er i dag.

De menneskeskapte utslipp av karbondioksid er langt mindre enn naturlig utveksling av CO2 mellom atmosfæren, havet og klodens overflate. Det er kun en relativt liten andel av atmosfærens karbondioksid som stammer fra menneskelig aktivitet.

Klimaet er i endring hele tiden. Det påvirkes av mange faktorer som blant annet solas aktivitet og planetenes baner og jordas rotasjonsakse. Både istider og varme perioder har kommet og gått lenge før det var mennesker på kloden.

I min stilling som instituttleder kommer jeg daglig i kontakt med studenter. Jeg gir ofte råd om både faglige og andre anliggender. Et av mine viktigste råd er at man må huske å studere datagrunnlag og metode og ikke bare konklusjoner når man leser rapporter og publikasjoner.

Jeg er overbevist om at dersom også journalister følger dette rådet når det gjelder IPCCs rapporter vil vi se langt mer kritisk journalistikk. Jeg mener at utenlandsk presse generelt er mer kritisk enn norsk presse i klimasaker.

Jeg vil minne om at FNs klimapanel (ifølge deres egen hjemmeside) både er et vitenskapelig og politisk organ.

For meg fremstår det som både underlig og lite troverdig at politikere skal plukke ut hvilke forskere som skal bidra til klimapanelet for så til slutt å ende opp med et konsensus. Denne sammenblandingen av vitenskap og politikk kan i verste fall bære galt av sted.

Klimapanelets arbeidsmetoder, maktstrukturer, finansielle transaksjoner, kommersielle implikasjoner og påvirkning fra lobbyister burde være like interessant for journalister som konklusjonene i rapporten som panelet gir ut.

Dette handler ikke nødvendigvis om vitenskap - det handler om journalistikk.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media