Men hva var egentlig spørsmålet om foreldres alkoholvaner?

NRK gjengir konklusjonen om drikking i ferien som dataene ikke gir grunnlag for.

FAMILIEIDYLL: Men er det sant at voksne drikker mye rundt barn? Foto: Scanpix
FAMILIEIDYLL: Men er det sant at voksne drikker mye rundt barn? Foto: ScanpixVis mer
Meninger

NRK meldte på mandag om en ny undersøkelse om foreldres drikkevaner i ferien:

«6 av 10 foreldre oppgir at de drikker alkohol på sommerferie når barna er til stede, viser en fersk spørreundersøkelse Ipos MMI har gjort for alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.
(...)
Ifølge AV-OG-TIL oppgir også annenhver norsk forelder de drikker alkohol hver eneste dag i sommerferien.»

Den eksakte spørsmålsformuleringen gjengis ikke i artikkelen, men ved henvendelse til NRK og AV-OG-TIL oppgir de at begge disse opplysningene bygger på at folk har blitt stilt spørsmålet (versaler i originalen):

«Kan du huske hvor mange alkoholenheter du drakk [pr. dag] sist gang du var på sommerferie med BARN ELLER UNGDOM TIL STEDE?»
med svaralternativene Ingen / 1-2 enheter / 3-5 enheter / 6-9 enheter / mer enn 10 enheter / Drikker aldri / Annet, husker ikke.

Tallet på «6 av 10 foreldre [som] oppgir at de drikker alkohol på sommerferie når barna er til stede», er det totale antallet som svarte at de drakk minst 1 alkoholenhet.

Imidlertid er det uklart ut fra spørsmålsformuleringen hvilke barn (eller ungdommer) som er «til stede» mens respondentene drikker. Man har — tilsynelatende bevisst — unnlatt å snevre spørsmålet inn til egne barn, slik at det omfatter både egne barn, barn av andre i samme reiseselskap (familie/venner), og muligens (avhengig av den enkeltes tolkning) også helt fremmede barn som befinner seg like i nærheten på restauranten eller på stranden.

Bakgrunnstallene viser at blant de som overhodet hadde vært på ferie med barn/unge til stede, så var det under halvparten som selv hadde hjemmeboende barn under 18. Dette viser med all mulig tydelighet at det er mange som oppgir at de drikker på ferie med barn til stede, uten at det behøver å være snakk om deres egne barn.
Da bør man også ta høyde for at en del av de «6 av 10 foreldre som drikker når barna er til stede» ikke drikker foran egne barn (det være seg fordi de er på andre aktiviteter, eller tas hånd om av andre familiemedlemmer, eller har lagt seg, eller er hjemme mens foreldrene reiser på ferie).  Og selv om det åpenbart også kan være en belastning for barn dersom andre voksne er beruset, så vil det normalt være en vesensforskjell mellom dette og at deres egne foreldre er synlig beruset.

Den andre påstanden som fremsettes i NRK-artikkelen — at «annenhver norsk forelder [oppgir at] de drikker alkohol hver eneste dag i sommerferien» — bygger på enda tynnere grunnlag. Her har man nemlig tatt nøyaktig det samme spørsmålet — om hvor mye foreldre drakk i snitt pr. dag på sist ferie — og brukt det som grunnlag som å fastslå hvor mange som drakk hver eneste dag, til tross for at respondentene ikke har oppgitt ett ord om hvordan drikkingen er fordelt utover ferien.

Når det store flertallet av dem som drakk under ferie med barn, oppgir at de drakk 1-2 alkoholenheter pr. dag i snitt (0,3-0,7 liter øl, eller 1-2 små glass vin), er det åpenbart adskillig rom for at dette kan drikkes over et mindre antall dager, og ikke fordeles jevnt utover hele ferien. (Hvis man i løpet av én ukes ferie har 3 dager der man har et moderat inntak på én liter øl eller en halv flaske vin, så vil det tilsvare 1,3 alkoholenheter pr. dag over hele ferien — selv om det er over halvparten av dagene hvor man ikke drikker i det hele tatt.)

Det er også verdt å nevne at undersøkelsen ikke gjør det mulig å svare at man har drukket «mellom 0 og 1 alkoholenhet pr. dag». Mange av de som egentlig havner i dette sjiktet vil derfor formodentlig ha svart «1-2 enheter pr. dag», som det svaret som ligger nærmest opptil realiteten - selv om de egentlig drakk mindre enn dette.. Da blir det selvsagt enda mer rom for at folk drikker kun på noen få dager av ferien, og ikke «hver eneste dag».

AV-OG-TIL erkjenner selv at det ikke er dekning for si at folk drakk «hver eneste dag uten å hoppe over en eneste dag» (som jo vitterlig er det NRK påstår), men mener fortsatt at tallene støtter en «kvalifisert antagelse» om at «halvparten av befolkningen ser ut til å drikke litt alkohol omtrent hver dag i sommerferien».

Jeg vil på min side hevde at dette spørsmålet overhodet ikke gir grunnlag for en slik påstand, når det er så stort (og reellt) rom for at alkoholinntaket fordeler seg annerledes. Og hvis man likevel velger å gjøre en slik spekulativ «antagelse» basert på de innsamlede tallene, så må man i hvert fall gjøre det tindrende klart at denne er nettopp en antagelse, og ikke villede leserne ved å si at «annenhver foreldrer oppgir» dette.

Artikkelen er også publisert på forfatterens blogg.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.