De antidemokratiske gavene

Når rikfolk plukker seg ut egne områder som de mener det skal satses på gjennom å gi «gaver», så er ikke andre velgere og samfunnsborgere en del av den samtalen.

UDEMOKRATISKE? Investor Arthur Buchardt og Aker-sjef Øyvind Eriksen ville gi en julegave til hele Norge i form av en ny kreftklinikk, men kan gaven være udemokratisk?  Foto: NTB scanpix
UDEMOKRATISKE? Investor Arthur Buchardt og Aker-sjef Øyvind Eriksen ville gi en julegave til hele Norge i form av en ny kreftklinikk, men kan gaven være udemokratisk? Foto: NTB scanpix Vis mer
Meninger

Fra tid til annen opplever vi at kjente rikfolk vil gi oss gaver i form av et idrettsanlegg, kulturhus, museum eller nybygg til vårt helsevesen. Gavene blir ofte begrunnet med en personlig historie over det giver opplever som mangler ved vårt samfunn.

Vi så det senest når investor Arthur Buchardt og Aker-sjef Øyvind Eriksen ville gi en julegave til hele Norge i form av en ny kreftklinikk.

Kan slike gaver også ha en bakside som det er verdt å diskutere i disse valgkamptider? Kan gaven i seg selv være skadelig for vårt samfunn på lang sikt?

De fleste som bruker sin stemmerett håper at de på den måten å få være med og påvirke hvordan politikere skal prioritere bruk av offentlige midler. Kampen mellom de forskjellige oppgavene som det offentlige skal drive dreier seg ofte om saker som sykkel og gangveier mot biler og veier eller vedlikehold og oppussing av skoler og sykehjem mot nybygg til idrett og kultur.

Når rikfolk plukker seg ut egne områder som de mener det skal satses på gjennom å gi «gaver», så er ikke andre velgere og samfunnsborgere en del av den samtalen. Ikke engang de politikerne som skal velges blir en del av en slik prosess. De får servert et ferdig utarbeidet konsept som de har minimale muligheter til å påvirke eller endre. Ved å «pushe» gaver på det offentlige på denne måten så påvirkes bruken av de økonomiske ressursene som kommunale politikere rår over for gaven skal jo både vedlikeholdes og driftes.

De som gir gaven legger føringer på hvordan bygget skal se ut, hvordan vårt felles byrom blir brukt og hvordan utsmykkingen skal være. Dermed har gaven den sideeffekt at giver ikke er avhengig av å vinne oppslutning i demokratiske valg for å bestemme, men kan bruke av sin private pengebinge til å drive utviklingen i den retning han/hun ser seg tjent med. På den måten fratas andre sin påvirkningsmulighet i demokratiet fordi de ikke er storkapitalister.

Enda verre blir dette når vi vet at de samme personene som strør ut milliarder i gaver til det norske folk også sitter i TV studio og klager høylytt over hvor forferdelig det norske skattenivået er.

På den ene siden har de store summer å bruke på gaver drevet fram av egeninteresse, men er bastante motstandere av å betale skatt inn til felleskassa slik at vi alle kan være med i prioriteringsdebatten. De vil bidra minst mulig for å ha mest mulig privat kapital til å bygge bautasteiner over seg selv og sine interesser. På den måten uthuler de vårt demokratiske system og gjør den vanlige borger til en marionette i deres spill om viktige samfunnsspørsmål.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.