Europas strengeste asylpolitikk

Den siste uken har Fremskrittspartiet fått tilnærmet fullstendig gjennomslag i asylpolitikken.

ENIGE: Regjeringspartiene, KrF og Venstre er blitt enige med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om et asylforlik. Fra v. Trine Skei Grande (V), Jonas Gahr Støre (Ap), Marit Arnstad (Sp), Trond Helleland (H), Harald Tom Nesvik (Frp) og Knut Arild Hareide (Krf). Foto: NTB Scanpix
ENIGE: Regjeringspartiene, KrF og Venstre er blitt enige med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om et asylforlik. Fra v. Trine Skei Grande (V), Jonas Gahr Støre (Ap), Marit Arnstad (Sp), Trond Helleland (H), Harald Tom Nesvik (Frp) og Knut Arild Hareide (Krf). Foto: NTB ScanpixVis mer
Debattinnlegg

Det er enighet om innstramningstiltak som vi tidligere bare kunne drømme om. Asyltilstrømningen vi har sett i etterkant av Syria-forliket illustrerer at Frp har hatt gode grunner for å advare mot en ansvarsløs innvandringspolitikk. For to uker siden presenterte Frp en liste på 15 punkter med kraftige innstramninger i asylpolitikken. 13 av disse punktene vil nå bli vedtatt i Stortinget. Summen av disse innstramningene vil, etter hvert som de kommer på plass, medføre at Norge nå har Europas strengeste asylpolitikk.

Enigheten om innstrammende tiltak innebærer helt grunnleggende endringer i asylpolitikken. Nå vil asylsøkere systematisk sendes tilbake dersom det blir trygt i hjemlandet, rett til familiegjenforening strammes inn kraftig, bistand kan brukes som pressmiddel i returpolitikken, og færre vil få permanent opphold. I tillegg vil asylsøkere nå få digitale matkuponger istedenfor penger og det vil komme en fullstendig gjennomgang av flyktningers særrettigheter i folketrygden.

Dette bare er noen få av de 18 innstramningspunktene, og må ses i sammenheng med loven som ble hastebehandlet i Stortinget denne uken. Der fikk regjeringen gjennomslag for ytterligere seks innstramningstiltak, som blant annet gjør muligheten for å returnere og avvise asylsøknader fra personer som har reist gjennom et trygt land på vei til Norge langt større og det vil bli opprettet lukkede asylmottak i Finnmark. I tillegg vil regjeringen kunne instruere Utlendingsnemnda, en endring Frp har kjempet for siden nemda ble opprettet i 1999. Totalt innebærer det at Frp har fått gjennomslag for 24 viktige innstramninger på under én uke.

Samtidig starter kampen for en reform av asylinstituttet. De internasjonale konvensjonene Norge er bundet av skal få en full gjennomgang. Norge vil med dette bli det første landet som tar et aktivt standpunkt for reform av dagens asylsystem. Det er ingen tvil om at dagens asylsystem ikke er tilpasset dagens virkelighet.

70 til 80 prosent av asylsøkerne er ressurssterke menn i alderen 18 til 35 år. De fattige, kvinner og barn, blir igjen i underfinansierte flyktningleirer. Bare i Syria mangler FN flere titalls milliarder til å dekke basisbehov som mat og husly. Vi kan hjelpe 13 til 26 ganger så mange i nærområdene, og Frp mener vi har en moralsk forpliktelse til å reformere dagens asylsystem. Vi forventer at innstrammingstiltakene vil sende tydelige signaler og at tilstrømningen til Norge vil gå ned. Men Frp vil kreve ytterligere innstramninger helt til asyltilstrømningen er bærekraftig.