Forurenser skal betale

Vi må vri bilavgiftene over fra salg til forbruk.


FORURENSER: Ladbar hybrid
FORURENSER: Ladbar hybrid Vis mer
Meninger

Vi trenger bilavgifter som sikrer at forurenser betaler for kostnadene de påfører andre, som forhindrer skadelig atferd og som har tillit i befolkningen. Dagens avgiftssystem har betydelige forbedringsmuligheter, som politikerne må ta på største alvor i oppfølgingen av arbeidet til Grønn skattekommisjon.

VG har i flere saker denne uka rettet søkelyset mot hybridbilene. Hybridbiler er biler som både kan gå på strøm og på bensin eller diesel. De er attraktive for flere bilister siden de har større rekkevidde enn elbiler og samtidig er mer klimavennlig enn vanlige biler, siden den kan kjøres utelukkende på strøm på den type strekninger de fleste av oss bruker bilen.

Det har myndighetene valgt å belønne ved å gi betydelige subsidier til disse bilene. Det virker. Siden i fjor er salget av hybridbiler femdoblet og utgjør nå 12 prosent av nybilsalget. Mer enn halvparten av bilene er store SUV-er. Det er ingen udelt glede.

Problemet med hybridbilene at de lover mer enn de holder. Hvor klimavennlige de er avhenger nemlig av hvor ofte bilistene lader bilen. De dataene vi har om bruksmønsteret til disse bilene tyder på at forbruket av drivstoff er tre ganger høyere enn produsentene lover og de betaler avgift for.

Da fungerer avgiftssystemet mot sin hensikt. Da gis den øvre middelklassen store subsidier uten at det nødvendigvis fører til de ønskede utslippskuttene. Det er ikke bare ineffektiv klimapolitikk. Det undergraver tilliten til systemet. Det er lite som irriterer nordmenn mer enn subsidier som ikke kan begrunnes.

De høye avgiftene på bil og drivstoff har vært en suksess på flere måter. Det sørger for at forurenser betaler for kostnadene de påfører andre. Det reduserer også bilbruken. En siste fordel er at det har gjort elbil-subsidiene svært effektive. Siden avgiftsnivået er så høyt for bensin- og dieselbiler, blir elbiler relativt sett desto billigere når de får avgiftsfritak.

Til tross for at vi må leve med irritasjonen over subsidierte Tesla-eiere i kollektivfeltet, har dette vært en effektiv gulrot for å øke elbilsalget.

Det er likevel stort rom for forbedringer. Som Grønn skattekommisjon viste er subsidiene dårlig utformet. Forurenser skal betale for alle skader de påfører andre. Det gjør de ikke i dag. Også elbiler og ladbare hybridbiler lager kø, er en fare for myke trafikanter og andre bilister og bidrar til lokal luftforurensing.

Avsløringen av hybridbilenes reelle drivstofforbruk, er nødt til å spille inn i arbeidet med de grønne skattene. En vridning av avgiftene fra salg til bruk, vil være nødvendig om vi skal sikre at målene våre nås.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.