Vil innføre nøytrale røyke-pakninger

Nå skal folk ikke lenger fristes av røyke-logoer.

NYE PAKKER: I dag viste helseministeren fram de nye tobakkspakkene. FOTO: VIDAR RUUD / NTB SCANPIX
NYE PAKKER: I dag viste helseministeren fram de nye tobakkspakkene. FOTO: VIDAR RUUD / NTB SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Tobakk skal se ut som de avhengighetsskapende og farlige produktene de er, sier Bent Høie under pressekonferansen hos Kreftforeningen på Verdens tobakksfrie dag.

I første halvdel av juni vil regjeringen fremme et lovforslag om nøytrale røyke- og snuspakninger, røpet Helse- og omsorgsministeren. Pakningene skal være fri for produsentens logo, de skal være mørkegrønne og alle skal ha samme font, lyder forslaget. Dette gjelder både pakninger med røyk og med snus.

Beskytte barna - Vi må beskytte barn og unge. Målet er en tobakksfri generasjon. Vi vil gjøre dette ved hjelp av standardiserte pakninger og fjerne reklameeffekten, sier Høie.

Han forteller at han forventer at lovforslaget blir positivt mottatt på Stortinget, at det blir vedtatt før jul. Planene er å implementere de nøytrale pakningene i løpet av neste år.

De politiske tiltakene har virket, forteller helseministeren. I 1955 var andelen daglige røykende menn 65 prosent. I 2015 røyket bare fire prosent av ungdommen 16-24 år daglig, 30 prosent røyker av og til. Men det er en stor bekymring.

- Snusbruken har økt dramatisk siste tiåra. 30 prosent av menn og 18 prosent kvinner snuser. Det er nødvendig å redusere, sier Høie.

I det reviderte Tobakksdirektivet vil regjeringen også åpne opp for E-sigaretter. Nå skal også damp som inneholder nikotin kunne selges lovlig i Norge. E-sigaretter vil ellers reguleres som vanlig røyk, med 18-års aldersgrense og forbud mot å dampe på restauranter og liknende steder.

E- sigaretter blir alternativet - Vi kommer til å åpne for salg av E-sigaretter. Selv om E-sigaretter også er helseskadelig, kan det være en mulighet for folk som ønsker å slutte med vanlig tobakk og gå ned på et mindre skadelig produkt. Å åpne for salg gir oss en helt annen mulighet til å informere om E-sigaretter. Jeg tror mange som bruker E-sigaretter tror det bare er vanndamp som kommer ut, men nikotininnholdet i dampen er like høyt som i vanlig sigarettrøyk. Det er ikke ufarlig å dampe hjemme når barna er til stede, sier Bent Høie til Dagbladet.

Snuspakningene skal også bli standardiserte, slik at de ikke rekrutterer snusere.

- Men er det ikke bedre å begynne å snuse enn å røyke?

- Nei, for alternativet er ikke at de begynner å røyke, alternativet er at de ikke bruker noe tobakk. I andre land enn Norge og Sverige, får vi en generasjon som ikke begynner å røyke, men som heller ikke begynner å snuse. Det at vi i Norge og Sverige har hatt en industri som bevisst har utviklet snuspakninger som appellerer til unge, har gjort at vi har fått en generasjon som nesten er like tobakksavhengige som sine foreldre. Snus er ikke lenger en måte å slutte å røyke, det er en måte å bli tobakksavhengig på, sier Høie.

- Snus er ikke like skadelig som røyk, men snus er også helseskadelig. Vi får stadig ny dokumentasjon på det, seinest nå fra Sverige som viste at snusing i svangerskapet økte faren for dødfødsler med 50 prosent. Det forteller ganske mye, sier Høie.

- Det virker WHO, som leder Verdens tobakksfrie dag, oppfordrer styresmaktene i alle verdens land til å innføre nøytrale, standardiserte pakninger - fordi det virker, sier WHO.

I Australia innførte de standardiserte røykepakninger i 2012. En fersk rapport slår fast at rundt 108 000 færre røyker som følge av standardiserte pakninger.

- Nøytrale pakninger har redusert røykingen, sier Australias ambassadør Damien Miller.

Kylie Lindorff fortalte mer om erfaringene fra Australia.

- Nøytrale pakninger redder liv, det forhindrer dødsfall som er mulig å forebygge. Innføringen er en udiskutabel suksess, sier Lindorff.

Studier viser at de nøytrale pakningene forhindrer unge i å begynne å røyke. I aldersgruppe 12 til 17 år er det nå laveste andel røykere målt noen gang, med fem prosent røykere. De som allerede røyker, rapporterer om lavere tilfredshet med røykingen, de legger mer merke til helseadvarslene og de blir motivert til og vurderer i større grad å slutte.

- Sannheten er at all tobakk er helseskadelig og kan være dødelig, sier Lindorff.

Hun understreker at nedgangen i antall røykere ikke utelukkende skyldes de nøytrale pakningene, men det har bidratt til en fjerdedel av nedgangen.

Helseskadelig I Storbritannia ble det vedtatt å innføre nøytrale pakninger for 11 dager siden.

- Storbritannia gjør seg klare for å innføre standardiserte pakninger, fortalte Storbritannias ambassadør Sarah Gillett.

Men de har møtt motstand fra tobakksindustrien, fortalte hun. En fersk dom slår fast at tobakksindustrien ikke er berettiget til noe erstatning for nøytrale pakninger.

I flere andre europeiske land, som Sverige, er et forslag om nøytrale pakninger på trappene.

- Tobakk er ikke et nødvendig produkt. Det er sterke assosiasjoner mellom tobakksprodukter og kreft. Nøytrale pakninger fjerner muligheten for å reklamere - derfor har det stor effekt, sier Anne-Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Norsk forening for allmennmedisin har et eget forslag - de vil forby salg av tobakksvarer til alle født etter 01.01.2000.

- En ting er de som allerede røyker, en annen ting er å hindre at nye begynner, sier  leder Petter Brelin.

- Vi har ingen planer om å endre aldersgrensen for tobakk, den er 18 år, sier helseminister Bent Høie til dette forslaget.