Slår opp med SV etter over 30 år

Det var bra du kom deg gjennom valget uten stygge kutt. Det gjør det lettere å si det jeg må si nå: Jeg slår opp.

STATSSEKRETÆR FOR SV: Daværende finansminister Kristin Halvorseen på vei inn til budsjettmøte sammen med statssekretærene Roger Schjerva (i midten) og Roger Sandum i 2006. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
STATSSEKRETÆR FOR SV: Daværende finansminister Kristin Halvorseen på vei inn til budsjettmøte sammen med statssekretærene Roger Schjerva (i midten) og Roger Sandum i 2006. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer
Meninger

Vi har gått sammen i over 30 år. Det har neppe gått en eneste dag uten at jeg har tenkt på deg. Jeg er dypt takknemlig for alle utfordrende oppgaver du har gitt meg i partiorganisasjon, stortingsgruppe og regjering. Tenk å ha vært så heldig å få lære politikk og organisering i en ungdomsorganisasjon hvor Raymond Johansen, Paul Chaffey og Lisbet Rugtvedt var ledere! Senere har det vært en krevende fryd å være først en av Erik Solheims og deretter en av Kristin Halvorsens «gutter».

Min utmelding skjer av politiske grunner - jeg har mange gode venner i SV - men i det lange løp må politikk være avgjørende for hvilket parti en skal slutte seg til. Jeg har tre grunner: For det første har SV allerede fått gjennomslag viktige saker. Der SV ikke har fått gjennomslag har partiet standpunkter som ikke er relevante eller er direkte feilaktige. For det tredje har ikke SV forutsetninger for å kunne være et redskap for å løse mange av framtidas brennende utfordringer. Jeg skal utdype disse grunnene her.

SV i regjering fikk gjennomslag for svært mange merkesaker. Én prosent av BNP til utviklingsland sikrer vekst i utviklingshjelpen i tråd med den økonomiske veksten. Full barnehagedekning til en pris som er så lav at ingen grupper ekskluderes. Oljefondet er på et spor hvor de hele tiden må ligge i den globale investor-teten i praktisering av sosiale og miljømessige hensyn. Med ekteskapsloven har vi fått like rettigheter for homofile.

Miljøpolitikken er langt på vei institusjonalisert slik likestillingspolitikken ble det på 90-tallet. Gjennom nye lover og sterke direktorater er vi nesten sikret at Norge vil være blant de beste i klassen i både naturvern og klimapolitikk.

Disse reformene er trolig irreversible. Og det er også flere andre saker. SV skal ha takk for å ha skapt opinion, flertall og gjennomføring. Dette er saker som gjør Norge til et bedre land enn før. SV skaper press for en bedre fordelingspolitikk. Jeg er stolt av at Norge faktisk forsterket sin evne til inntektsutjamning, mens alle land rundt oss opplevde økende ulikhet.

Men hva vil SV nå? Kanskje skyldes idétørken i partiet at det viktigste SV hadde å bidra med allerede er gjort.

SV har også andre saker, men mange av disse er ikke lenger relevante for å si det forsiktig. Nato har ikke vært en front mot øst siden 1990 og er en av institusjonene som har mulighet for å dempe aggressive ideer fra amerikanske presidenter. Ensidig norsk utmelding er meningsløst. Putins Russland og ny terror krever et håndfast svar. Ensidig norsk nedrustning er å skyte seg selv i foten. Og når det gjelder arbeiderklassens overtakelse av produksjonsmidlene, har jeg registrert liten interesse for det.

Den sosialdemokratiske modellen med maktdeling mellom arbeidstakerne, eierne og politiske organer, med miks av markedskrefter og reguleringer har vist seg som en stor suksess langs alle målestokker.

Vi står som samfunn overfor mange krevende utfordringer. Aldringen av befolkningen og synkende inntekter fra petroleumssektoren vil kreve nye svar. Vi kommer ikke utenom reformer som kan øke yrkesdeltakelsen. Hver gang velferdsstaten trenger vedlikehold har SV sviktet. Det gjaldt solidaritetsalternativet på begynnelsen av 90-tallet og pensjonsreformen på 00-tallet. Siste eksempel er krav til arbeid for unge sosialhjelpsmottakere.

SV er et medvindsparti. Når det er økonomiske overskudd å fordele er SV ivrig med på diskusjonene om utvidelser av velferdsstaten. Når det må gjøres tøffe tak gjemmer SV seg. Jeg fant meg i å være i mindretall når disse sakene ble diskutert i partiet. Nå er finansieringsutfordringen for framtidas velferdsstat blitt så avgjørende at jeg kan ikke lenger være med i et parti som i beste fall stiller seg på sidelinja.

Digitaliseringen av samfunnet og det grønne skiftet vil kreve stor evne til omstilling. Mange arbeidsplasser vil forsvinne og nye må skapes. Å be folk finne seg en ny jobb har aldri vært SVs sterke side. For å sikre Norges konkurranseevne og inntektsnivå må omstillingen skje både smidig og raskt. Det krever et godt samarbeid med arbeidslivets parter særlig om nye tiltak for å ta vare på arbeidstakerne slik at de raskt kan komme over i nye jobber.

Innvandring er en kulturell og økonomisk berikelse for Norge. Men ikke bare. Norge er i praksis bundet til å ha omtrent samme asyl- og innvandringspolitikk som EU-landene. Spørsmålet er hvordan vi maksimerer gevinsten ved innvandring og minimerer de problemer den skaper. Ekstrem islam, fiendtlighet overfor synlige kvinner og homofile og usolidariske holdninger til deltakelse i arbeidsliv og fellesskap må bekjempes hardere enn før. Da må vi snakke klart, stille krav og samarbeide med innvandrernes organisasjoner. Dette må skje på et grunnlag som er helt fritt for grums à la Frp, hvor vi får inntrykk av at de snakker om problemer ikke for å løse dem, men for å vinne stemmer i valgkampen. Basert på mine erfaringer i partiet tror jeg heller ikke SV har evne og vilje til å gå i front for denne viktige jobben.

Selv om min utmelding skjer etter en lang tankeprosess, har jeg vært trofast til beslutningen ble tatt. Kontingenten ble betalt i sommer og SV-seddelen gikk ned i urna ved kommunevalget. Det beste argumentet for SV er at partiets tilstedeværelse hindrer Ap i å gå for langt til høyre. Men i det lange løp blir det litt trist å begrunne sin eksistens med ønsket om å påvirke en annens atferd.

Jeg ønsker mine venner i partiet alt godt og intet ville glede meg mer enn om de skulle vise seg at jeg tok feil i min manglende tro på SVs evne til å fornye seg. Men jeg tar nå konsekvensen av min manglende tro på vårt forhold.

SLUTT ETTER OVER 30 ÅR: Roger Schjerva slår opp med SV.
SLUTT ETTER OVER 30 ÅR: Roger Schjerva slår opp med SV. Vis mer
Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.