Jeg tror på en grønn-blå vekst for Buskeruds logistikknæring

Buskerud Høyre ønsker å ta en aktiv rolle i utformingen og sørge for både miljøvennlig og bærekraftig utvikling av en robust infrastruktur og logistikkindustri.

Lokomotiv: Drammen Havn vil naturlig kunne falle inn som selve lokomotivet i utviklingen av en effektiv logistikknæring, skriver Bjarte E. Grostøl.
Foto: © Tom Schandy / NN / Samfoto
Lokomotiv: Drammen Havn vil naturlig kunne falle inn som selve lokomotivet i utviklingen av en effektiv logistikknæring, skriver Bjarte E. Grostøl. Foto: © Tom Schandy / NN / SamfotoVis mer
Meninger

Kommunene som omkranser Drammensfjorden vil vokse mye frem mot 2030. Man vil se et økt behov for god infrastruktur og en sterk logistikkindustri som sikrer enkel tilgang til varer og tjenester i dette området. Det er også viktig at vi ikke lukker øynene eller benekter befolkningsutviklingen som vil innta øvrige deler av Østlandet og større norske byer i vest. Dette vil også påvirke vårt vakre vidstrakte fylke.

Buskerud Høyre ønsker å ta en aktiv rolle i utformingen og sørge for både miljøvennlig og bærekraftig utvikling av en robust infrastruktur og logistikkindustri. Samtidig erkjenner vi at logistikknæringen representerer en viktig bidragsyter til arbeidsplasser og verdiskapningen i regionen. Dette må vi gripe fatt i på en positiv måte.

Logistikknæringen i fylket har et fortrinn med at tyngdepunktet av befolkningen på Østlandet er plassert innerst i Drammensfjorden, nærmere bestemt Liertoppen. Dette er en styrke som gir muligheter for videre vekst og miljøriktig utvikling. Dette må vi ta vare på og forvalte til det beste for Buskerud og landet for øvrig.

De senere års etableringer av import- og eksportbedrifter har fått en konsentrasjon øst i Oslofjorden og på nordlige akse mot Gardermoen. Dette medfører økende behov for transport inn og ut av Buskerud, da vestsiden av Oslofjorden, fra Oslo til Larvik, som sagt huser en stor andel av Norges befolkning. Videre utgjør fraværet av etableringer av import-/eksportbedrifter et tap av verdiskaping og arbeidsplasser for regionen.

For å motvirke de negative effektene ønsker Buskerud Høyre å stimulere til at en større andel av langtransport av gods foregår på bane og båt. Næringen selv har, i likhet med statlige samferdselsetater, mål om å overføre mer gods fra vei til bane og båt. Buskerud kan utgjøre en nasjonal nøkkelrolle og bør legge til rette for dette.

Buskerud, og resten av landet, er avhengig av en miljøvennlig og fremtidsrettet logistikknæring til import/eksport og distribusjon av varer for å bevare konkurransekraften. Buskerud har blant annet en skogbruksnæring og oljeserviceindustri som er avhengig av god infrastruktur med en effektiv logistikknæring. Drammen Havn vil naturlig kunne falle inn som selve lokomotivet i denne utviklingen.

For å styrke regionens konkurransekraft og miljøfokus ønsker Buskerud Høyre å legge til rette for å utvikle regionen til et naturlig koblingspunkt mellom maritim og landbasert logistikk. Praktisk betyr dette blant annet at fylket inntar en aktiv rolle i planarbeid og dialog med kommunene.

Buskerud Høyre vil videre aktivt arbeide for at det etableres en ny innlands jernbaneterminal for gods på vestsiden av Oslofjorden for å få godset over fra vei til bane. Til å utfylle dette ønsker vi fortsatt utvikling av Drammen Havn og godt samarbeid med øvrige havner vest for Oslofjorden.

Havnene fra Grenland i sør til Drammen i nord kan utgjøre en slagkraftig infrastruktur som letter overgang til miljøvennlig banetransport. Både bane- og båtfrakt er avhengig av forutsigbarhet for å kunne realiseres. Dette vil en helhetlig og koordinert tilnærming vest for Oslofjorden kunne gi.

Det er viktig å trekke frem at en slik utvikling må skje i tett samspill med by- og boområder. Utviklingen må utføres smart, kortreist og med et miljøbasert verdisyn. Det er en forutsetning at både Drammen Havn, Jernbaneterminalen og tilførselsveier blir estetisk utformet og naturlig faller inn i omgivelsene.

Jeg tror på en ny grønn-blå vekst for regionens logistikknæring og vil jobbe hardt for dette.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.