Forståelig aksjon

Ingress

Meninger

Gårsdagens politiske streiker mot regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven er høyst forståelige. Det var LO-foreninger i de største byene som markerte sin motstand mot arbeidsminister Robert Erikssons forslag. Ennå har ikke regjeringen fremmet sine egne konkrete forslag, men har ulike forslag til endringer ute på høring. I LOs øyne er alle forslagene egnet til å svekke arbeidstakernes stilling på arbeidsmarkedet.

Forut for gårsdagens markering ble det fra arbeidsgiverhold ymtet om trekk i lønn for dem som deltok i løpet av sin arbeidstid. Isolert sett kan man forstå at bedriftseiere irriterer seg over at arbeidstakere bruker arbeidstida til å demonstrere. Men det er en avsporing. Politiske streiker er vel innarbeidet del av arbeidstakerorganisasjonenes aksjonsform. De er tidsbegrenset og rammer arbeidsgiver i beskjeden grad. Det er ytringen, demonstrasjonen, som er viktig. Politiske streiker blir dessuten benyttet svært sjelden, bare når organisasjoner mener at viktige ting står på spill. Det burde få nå være i tvil om.

I denne saken er arbeidstakerorganisasjonene den viktigste stemmen. De mener forslagene er et angrep på retten til fast ansettelse. Alvorligst ser LO på forslaget om å øke adgangen til å ansette folk midlertidig. Regjeringens argument er at dette vil gi arbeid til flere som i dag er utenfor arbeidsmarkedet, som unge og funksjonshemmede. Det argumentet tror ikke arbeidstakerne på. Tvert imot vet hundretusener av mennesker som har vært midlertidig ansatt at det skaper vansker i hverdagslivet, som eksempelvis å få lån i banken og planlegge barnefødsler.

LO har helt siden forslagene ble lagt på bordet vist til OECD-studier som viser at økt adgang til midlertidige ansatte ikke øker sysselsettingen, bare andelen midlertidige. Selv om også regjeringen sier at fast ansettelse skal være det normale, vil de foreslåtte lovendringer uvegerlig føre til en økt andel midlertidige. Det viser erfaringer fra Sverige og andre land. Det er åpenbart at regjeringen i denne saken bare har lyttet til arbeidsgiverorganisasjonene som i alle år har bedt om utvidet adgang. Eriksson har allerede avfeid LO-sekretariatets alternative forslag om å utvide den lovlige prøvetida fra seks til ni måneder. Forslaget er et desperat forsøk på å unngå det som er verre, nemlig Erikssons forslag.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.