Må vi alltid dele i gutte- og jentegrupper?

Organiserte ungdomstilbud er ofte preget av tradisjonelle kjønnsroller. Bandet består gjerne av gutter og dansegruppa av jenter.

TRANGE ROLLER Presser vi ungdom inn i stereotypene? Hva slags respons møter de som bryter med trange kjønnsroller? skriver artikkelforfatterne. 
Foto: Berit Roald / SCANPIX
TRANGE ROLLER Presser vi ungdom inn i stereotypene? Hva slags respons møter de som bryter med trange kjønnsroller? skriver artikkelforfatterne. Foto: Berit Roald / SCANPIXVis mer
Meninger

Tenårene er en tid for søken etter egen identitet, også kjønnsidentitet. Organiserte ungdomstilbud er likevel ofte preget av tradisjonelle kjønnsroller og kjønnsuttrykk. Bandet består gjerne av gutter og dansegruppa av jenter. Ofte deler vi inn i gutte- og jentegrupper. Presser vi ikke da ungdom inn i stereotypene? Hva slags respons møter de som bryter med trange kjønnsroller?

Ny kunnskap om mangfold av kjønnsidentiteter utfordrer oss på språk og handling. Som generalsekretærer i Norges KFUK-KFUM og i KFUK-KFUM-speidere oppfordrer vi kristne - og alle andre barne- og ungdomsorganisasjoner til å bli mer bevisste på å skape rom for et større mangfold.

Konkrete tiltak bør vurderes. Kan vi dele inn grupper på bakgrunn av andre kategorier enn kjønn? Kan vi velge leker som ikke forsterker kjønnsstereotypene? Kan noen kjønnsdelte toaletter gjøres om til unisex-toaletter?

Vi finner ikke noe bibelsk belegg for ikke å gjøre dette. Tvert imot. Vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde. Det gjelder ikke et utvalg, det følger ingen kriterier. Inkludering er gjennomgående i evangelienes fortellinger om Jesus. De som var påført skam, ble gitt verdighet. De ekskluderte ble inkludert. De av oss som ønsker å følge denne mannen, har nok av inspirasjon til å skape inkluderende fellesskap. Det bør være en selvfølge at alle miljøer er bevisste på å romme mennesker som uttrykker eller identifiserer seg med kjønn på en annen måte enn det tradisjonelle.

Enkelte vil kanskje innvende at mangfoldet av kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk gjelder så få. Dette handler ikke om «de andre». Det gjelder oss alle og hva slags fellesskap vi skal være. Vi kan snakke høyt om kjærlighet, raushet, åpenhet, men sanne verdier uttrykkes ved handling. Trange fellesskap kjennetegnes ved at alle er like. Rause fellesskap kjennetegnes ved et reelt mangfold.

KFUK-KFUM jobber for at alle barn og ungdom skal føle seg hjemme i våre aktivitetstilbud, uavhengig av kjønnsidentitet og -uttrykk.

Det oppfordrer vi alle andre barne- og ungdomsorganisasjoner også til å gjøre. Det krever så lite, men skaper rom for flere.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.