ANNONSØRINNHOLD

BARNEHAGE: Et av de viktigste valgene man tar for barnet sitt er å velge riktig barnehage. Foto: NTB Scanpix
BARNEHAGE: Et av de viktigste valgene man tar for barnet sitt er å velge riktig barnehage. Foto: NTB ScanpixVis mer

Dette bør du se etter når du velger barnehage til de minste

Det er spesielt noen faktorer som er viktige!

1. mars er fristen for å søke barnehageplass de fleste stedene i landet, og alle barn født innen utgangen av november har lovfestet rett til barnehageplass. Å velge riktig barnehage er et av de viktigste valgene foreldre gjør for barna sine når de er små - men hva skal du egentlig se etter når du velger barnehage?

Småbarnstiden er en viktig epoke i menneskets liv. I løpet av de første leveårene tilegner barn seg kunnskaper og ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. En god oppstart og tilvenning i barnehagen legger grunnlag for en god barnehagehverdag. Det er derfor viktig at barnehagen oppleves som et trygt sted for barn og foreldre – og ikke minst som et sted der de har det moro, leker og lærer nye ting hver eneste dag.

«Om barna er ute eller inne, om de gråter eller ler, så skal de være i trygge omgivelser sammen med voksne som bryr seg om dem og tar vare på dem.» Espira Kunnskapsbarnehagen

LES OGSÅ: ​10 råd til nye barnehageforeldre

VIKTIG VALG: Er det første gang du skal velge barnehage for barna dine, er det spesielt et par ting det er ekstra viktig å se etter i en barnehage. Foto: NTB Scanpix
VIKTIG VALG: Er det første gang du skal velge barnehage for barna dine, er det spesielt et par ting det er ekstra viktig å se etter i en barnehage. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Sol ute, sol inne

Er det første gang du skal velge barnehage for barna dine, er det noen ting du bør se spesielt etter.

For det første er det viktig at barnehagen er et trygt sted for barna; et sted de føler seg ivaretatt og sett. Derfor bør du besøke barnehagen du vurderer å søke og se etter hvordan personalet er i samspill med barna. Er personalet aktive med barna? Er de nærværende? Viser de omsorg?

For det andre – hvilke holdninger og verdier preger barnehagen? Espira Kunnskapsbarnehagen arbeider etter visjonen «Sol ute, sol inne». Hva betyr egentlig det for hvordan personalet jobber? Visjonen handler om at enten barna er ute eller inne, om de gråter eller ler, så skal de være i trygge omgivelser sammen med voksne som bryr seg om dem og tar vare på dem.

Med andre ord kan du være sikker på at du hver dag leverer barna dine til et trygt sted, der de skal bli sett og møtt for den de er. De skal møte voksne som vil deres beste, og som ikke minst er kompetente i sitt yrke.

For det tredje – hvordan arbeider personalet i barnehagen? Espira skal være den barnehageaktøren som er best på kunnskap om barn og barnehage, og kompetente ansatte er en forutsetning for å gi barn og foreldre et godt tilbud i barnehagen. Derfor har Espira både pedagogiske verktøy og kompetansetiltak rettet mot sine ansatte. Slik sikrer de at de ansatte har nødvendig kompetanse til å oppfylle Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

LES OGSÅ: Derfor er de kompetente voksne så viktige i barnehagen

SATSNINGSOMRÅDER: Espira Kunnskapsbarnehagen har har tre satsingsområder; språk, realfag og bevelgelse Foto: NTB Scanpix
SATSNINGSOMRÅDER: Espira Kunnskapsbarnehagen har har tre satsingsområder; språk, realfag og bevelgelse Foto: NTB Scanpix Vis mer

Mer enn bare lek og moro

Er det et spennende innhold i barnehagen? Når et barn begynner i barnehagen er målet først og fremst å sikre at barnet opplever trygghet og mestring i den nye hverdagen. Når behovet for tilknytning er dekket, kan barnet gå videre i utforsking og lek.

I tillegg til at barna skal oppleve gode hverdager har Espira egne satsingsområder; språk, realfag og bevegelse. Gode språkferdigheter, tidlig og god erfaring med realfag og muligheter til å møte utfordrende og morsomme bevegelsesmiljøer bidrar til å gi barn et godt grunnlag videre i livet – i tillegg til at det er med på å skape er rikt og allsidig innhold i barnehagehverdagen.

I sin realfagsatsing samarbeider Espira med Forskerfabrikken, en sosial entreprenør som arbeider for at flere barn og unge skal bli mer interessert i realfag. Gjennom utforsking og lek med realfag bygger Espira på barnas utforskertrang og nysgjerrighet for hvordan verden omkring dem henger sammen. Det er mye spennende å forske på, for eksempel hva skjer når vann fryser til is? Eller hva skjer med et egg når det ligger i eddik?

Bevegelse, mat og kosthold er også viktige satsinger for Espira. Espira er fullkostbarnehager, som vil si at barna får servert frokost, lunsj og et ettermiddagsmåltid i barnehagen. Her trenger ingen å ha med matpakker! Mange av Espiras barnehager har egne kokker, for eksempel har de ansatt en tidligere kjøkkensjef fra Plah I Espira Grefsen barnehage.

LES OGSÅ: Lek, læring og den viktige voksenrollen

KOSTHOLD OG BEVEGELSE: ... er alfa og omega i en god barnehage! Foto: NTB Scanpix
KOSTHOLD OG BEVEGELSE: ... er alfa og omega i en god barnehage! Foto: NTB Scanpix Vis mer

Hva skal du se etter når du velger barnehage?

Alt i alt er det mye å tenke på når man skal velge barnehage; skal den være offentlig eller privat, stor eller liten, med eller uten mat ... Spørsmålene er mange, og det er ikke lett å vite hva som er det beste valget. Likevel er det noen kriterier som kan være verdt å ha i bakhodet og som absolutt kan være indikatorer på hvor god/dårlig barnehagen er.

Her er noen spørsmål du bør tenke på før du velger barnehage for barnet ditt i år:

1. Et tilstedeværende og aktivt personale: gå på besøk i barnehagen og observer hvordan personalet er sammen med barna! Spør om de deler barna i grupper og hvordan de sikrer god bemanning gjennom hele dagen.

2. Stabilitet: Er det stabilitet i personalgruppen eller er det mangeutskiftinger ? Har barnehagen høyt eller lavt sykefravær?

3. Pedagogisk personale: Hvor mange barnehagelærere er det ansatt i barnegruppene, og er det ansatte med annen pedagogisk bakgrunn?

4. Barnehagens profil: Stemmer barnehagens profil med det som er dine ønsker for barnet? Stemmer profilen med ditt barns behov?

5. Verdisyn: Hva er barnehagens verdisyn (sjekk barnehagens årsplan). Verdisynet er retningsgivende for hvordan de ansatte møter barna og foreldrene.

6. Samarbeid med foreldrene: Har barnehagen en god plan for dette?

7. Spør naboen/venner: Hør med naboer og venner om hvilke erfaringer de har med barnehagen. Har den ellers et godt renommé?

8. Uteaktiviteter: Er barnehagen opptatt av at barna skal være aktive og være ute regelmessig? Hvordan er de fysiske utearealene, turmulighetene og sikkerheten?

9. Matservering: Hvilken mat serveres i barnehagen? Må de ha med egen matpakke eller er det en fullkostbarnehage?

Dette er annonsørinnhold, og gjort tilgjengelig i samarbeid med Dagbladets kommersielle avdeling. Se våre annonsørretningslinjer eller kontakt oss på annonse@dagbladet.no for å få vite mer.