Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer
Min side Logg ut

Kort oppsummert:

Regjeringen har lovet milliarder mer til kollektivtrafikk og bompengekutt, til klimatiltak og redusert eiendomsskatt. Men hvem må ta regninga? Slik vil du merke det nye statsbudsjettet.

Oversikten over hva som kommer fram i Statsbudsjettet 2020 oppdateres fortløpende.

Dyrere og billigere

Se hvilke endringer som vil gjøre innhugg i lommeboka di - eller sørge for at sparekontoen vokser - til neste år. Swipe mot venstre.

Dyrere strøm:

* El-avgiften prisjusteres med 1,9 prosent.

* Dette innebærer en økning fra 15,83 øre per kilowattime i 2019, til 16,13 øre per kilowattime i 2020.

Dyrere flyturer:

* Flypassasjeravgiften prisjusteres. En økning på 2 prosent gjør at lav sats - reiser innad i Europa - går opp fra 75 til 76,5 kroner per passasjer.

* Den høye satsen på reiser utenfor Europa går opp fra 200 til 204 kroner.

Dyrere godteri:

* Regjeringen prisjusterer sukkeravgiften med 1,9 prosent.

* Sjokolade- og sukkervarer kjøpt fra utenlandske nettbutikker avgiftslegges fra første krone.

Dyrere alkohol:

* Regjeringen foreslår å øke avgiftene på alkohol med 2 prosent.

* Dette gjelder vin og likør fra 4,7 til 22 prosent alkohol og sterkere drikke som brennevin.

* For alkohol i butikk på 4,7 prosent eller lavere, justeres avgiftene på de letteste alkoholvariantene opp med 2 prosent, mens resten justeres opp med 1,9 prosent.

* I praksis utgjør endringen i underkant av 1 kroner per liter for alkohol.

Dyrere tobakk:

* Avgifter på tobakk opp settes opp med 1,9 prosent fra 2020 - på linje med den generelle prisjusteringen.

* 100 gram rulletobakk blir 5 kroner dyrere fra og med neste år, mens 100 gram snus vil koste 2 kroner mer.

Dyrere netthandel:

* Regjeringen foreslår å fjerne 350-kronersgrensa. Det vil si at det ikke lenger vil være avgiftsfritak ved import av varer med verdi under 350 kroner. Tiltaket er ment å bidra til bedre konkurransevilkår for norske butikker.

Dyrere legebesøk:

* Regjeringen foreslår å øke egenandelstak 1 og 2 med 91 kroner hver til henholdsvis 2460 og 2176 kroner. Altså må du betale 91 kroner mer til lege i 2020, før frikortet slår inn.

Dyrere å glemme legetime:

* Fra 2020 blir det dyrere å glemme legetimer.

* Altså må du betale 91 kroner mer til lege i 2020, før frikortet slår inn.

Dyrere briller:

* Regjeringen foreslår kutt til svaksynte barn, ved å innføre en fast sats på 1.200 kroner for ordinære briller, og en fast sats på 2.400 kroner for ekstra tilpassede briller fra 1. mars 2020.

Dyrere reisevei?:

* Regjeringen vil øke bunnbeløpet i reisefradraget med anslått prisvekst.

* Regjeringen foreslår å øke gebyret for pasienter som ikke møter til poliklinisk time ved sykehus med 351 kroner, til 1053 kroner.

Dyrere tannregulering:

* Regjeringen vil fjerne støtten til tannregulering til barn som er kosmetisk begrunnet og ikke har betydning for tannhelsen.

* Omleggingen fører trolig til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering årlig reduseres fra 30.000 til 20.000.

Dyrere barnehage:

* Fra 1. januar 2020 blir maksprisen på en barnehageplass 3135 kroner per måned. Per i dag er maksprisen for barnehage 3040 kroner per måned.

Billigere luksusbil:

* En BMW M2 Competition med 410 hester, som i dag koster rundt én million kroner, blir hele 160.000 kroner billigere. Andre biler blir dyrere.

* Les mer om endringene her.

Dyrere au pair:

* Regjeringen foreslår å øke gebyrene for søknad om arbeid, au pair og permanent opphold på utlendingsfeltet.

Billigere å se på NRK?:

* NRK-linsensen forsvinner 1. januar 2020. Fra da skal NRK finansieres over skatteseddelen.En husstand med to skattytere vil betale om lag det samme som tidligere, dersom de betalte lisens.

Mer i barnetrygd:

* Barnetrygden skal øke med 3600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Det skjer fra 1. september 2020.

Kutt i eiendomsskatt:

* Den maksimale eiendomsskatten kommunene kan ta, reduseres ytterligere, ned til 4 promille.

Mer til studenter:

* Planen om å trappe opp til elleve måneders studiestøtte fullføres. Opptrappingen har skjedd gradvis de siste årene.

Billigere familiegjenforening:

* Regjeringen foreslår å redusere gebyret for familiegjenforening med personer med fluktbakgrunn frem til innvilget permanent opphold med 25 prosent.

Billigere SFO:

* Det settes et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt.

Helt konge:

* Er du konge eller dronning i Norge? Da får du og din ektefelle 435.000 kroner mer å rutte med enn i 2019.

Er du kronprins eller kronprinsesse? Da øker apanasjen med 362.000 kroner fra i fjor.


DETTE BLIR BILLIGERE OG DYRERE:

Se hvilke endringer regjeringen har lagt fram som vil gjøre innhugg i lommeboka di til neste år.

Skatter og avgifter

Regjeringen fjerner 350-kronersgrensa, legger om finansieringen av NRK og øker avgifter på alkohol og tobakk. Swipe mot venstre.

Dyrere alkohol:

* Regjeringen foreslår å øke avgiftene på alkohol med 2 prosent.

* Dette gjelder både vin og likør fra 4,7 prosent og opptil 22 prosent alkohol og sterkere drikke som brennevin.

* Når det gjelder alkohol som selges i butikk på 4,7 prosent eller lavere, justeres avgiftene på de letteste alkoholvariantene opp med 2 prosent, mens resten justeres opp med 1,9 prosent.

* I praksis utgjør endringen i underkant av 1 kroner per liter for alkohol.

Dyrere tobakk:

* Med ett unntak settes samtlige avgifter på tobakk opp med 1,9 prosent fra 2020 - altså følger man den generelle prisjusteringen.

* 100 gram rulletobakk blir 5 kroner dyrere fra og med neste år, mens 100 gram snus vil koste 2 kroner mer.

Dette går pengene til:

* Regjeringen foreslår å fjerne 350-kronersgrensa. Det vil si at det ikke lenger vil være avgiftsfritak ved import av varer med verdi under 350 kroner. Tiltaket er ment å bidra til bedre konkurransevilkår for norske butikker.

Dette går pengene til:

* NRK-linsensen forsvinner 1. januar 2020. Fra da skal NRK finansieres over skatteseddelen.En husstand med to skattytere vil betale om lag det samme som tidligere, dersom de betalte lisens, ifølge Siv Jensen.

Dette går pengene til:

* Regjeringa foreslår et tilskudd på vel 5,7 milliarder kroner til NRK i 2020. Fordi merverdiavgiftsplikten for NRK er foreslått videreført, blir det totale tilskuddet på 6,4 milliarder kroner.

Dette går pengene til:

* Den maksimale eiendomsskatten kommunene kan ta, reduseres ytterligere, ned til 4 promille.SKATTER OG AVGIFTER:
Regjeringen foreslår å fjerne den såkalte 350-kronersgrensa. Det vil si at det ikke lenger vil være avgiftsfritak ved import av varer med verdi under 350 kroner.

Klima og miljø

Regjeringen setter av 7 milliarder kroner til klimatiltak. Swipe mot venstre.

Dette går pengene til:

* 1,8 milliarder skal brukes på fornybarsatsing

* 1,4 milliarder går til miljø og klima

* 3,3 milliarder på klima og skog

* 520 millioner kroner går til bærekraftig hav.

Dette går pengene til:

* 700 millioner kroner settes av til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

Dette går til utlandet:

* 500 millioner kroner til klimatilpasningstiltak i utviklingsland.

* 100 millioner til klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse

* 100 millioner til matsikkerhet, fiskeri og landbruk

Dette går til utlandet:

* 50 millioner til bærekraftig havbruk

* 200 millioner til klimatilpasning i det grønne klimafondet

* 50 millioner til FNs tilpasningsfond

KLIMATILTAK:
Forskere har i flere år advart om at verden trolig vil oppleve millioner av klimaflyktninger og lovløse tilstander med mennesker på jakt etter mat og vann, dersom man ikke lykkes med å bremse klimaendringene. I år vil regjeringen sette av 500 millioner, av pengene som går til klimatiltak, til klimatilpasningstiltak i utviklingsland.

Helse og Beredskap

Sjokkøkning i sykehusgebyr, mindre til tannreguleringer, mer til eldremat, fastleger og bygging av ny redningsbase. Swipe mot venstre.

Styrker fastlegeordningen:

* Regjeringen foreslår å bruke rundt 350 millioner kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen. Tiltakene vil bli klare i en handlingsplan som er varslet klar våren 2020.

Sjokkøkning i sykehusgebyr:

* Regjeringen foreslår å øke gebyret for pasienter som ikke møter til poliklinisk time ved sykehus med 351 kroner, til 1053 kroner.

* I dag er gebyret 702 kroner.

Slutt på regulering:

* Regjeringen foreslår å fjerne støtten til tannregulering til barn som er kosmetisk begrunnet og ikke har betydning for tannhelsen. Den statlige støtten dekker i dag en mindre andel av inngrepet.

Nytt stor-sykehus:

* Regjeringen foreslår oppstartbevilgning til Nye Oslo Universitetssykehus.

* Konkret foreslås en samlet låneramme på 29 milliarder 2020-kroner, med 100 millioner kroner i 2020.

* Dermed legges det opp til at helse Sør-Øst og Olso universitetssykehus gå i gang med bygging av et nytt stort akuttsykehus på Aker og et komplett regionssykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

Dette går pengene til:

* 400 millioner kroner over fire år til å bygge eller renovere kjøkken på eksisterende sykehjem og omsorgsboliger

* 150 millioner kroner over kommunerammen skal gå til opptrappingsplanen for rus

Dette går pengene til:

* 29 millioner til gatehospitalet i Bergen

* En ny redningsbase skal etableres i Troms. Lokalisering er ikke klarlagt, men det blir trolig Tromsø eller Bardufoss

HELSE OG BEREDSKAP:

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å følge opp Helsedirektoratets forslag om å fjerne støtten til tannregulering til barn som er kosmetisk begrunnet og ikke har betydning for tannhelsen.

Justis

Det har vært få lekkasjer fra statsbudsjettet 2020 om hva regjeringen vil gjøre for å bekjempe kriminalitet. Her er det vi vet. Swipe mot venstre.

Dette går pengene til:

* 150 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri

* Regjeringen vil gjennomføre politireformen. Målet om to politifolk per 1000 innbyggere skal nås i 2020

Dette går pengene til:

Regjeringen vil tilføre politiet og UDI midler til nye Schengen-systemer for grense- og territorialkontroll. Tiltaket innebærer bedre verktøy for å avdekke og forebygge kriminalitet, ID-juks og ulovlig migrasjon

Dette går pengene til:

Regjeringen legger til rette for fortsatt økt politidekning. Med budsjettforslaget kan det ansettes nyutdannede fra Politihøgskolen i 2020. I tillegg økes bevilgningen for å dekke helårsvirkningen av ansettelsene av nyutdannede i 2019.

JUSTIS:

Norsk politi styrkes med om lag 350 millioner kroner i 2020 sammenlignet med inneværende år. Mer penger skal sørge for økt politidekning og nye verktøy som skal avdekke kriminalitet.

- Målet om to politifolk per 1000 innbyggere skal nås i 2020, leste kong Harald opp under trontalen forrige uke.

Bil, bom og vei

- Framover skal vi bygge ut og vedlikeholde infrastrukturen som aldri før, har samferdselsminister Jon Georg Dale lovet. Dette viser statsbudsjettet. Swipe mot venstre.

Dette går pengene til:

* 1,4 milliarder til reduksjon av bompenger

* 300 millioner til reduserte kollektivpriser i de store byene

* 250 millioner til bedre kollektivtrafikk utenfor de store byene

Dette går pengene til

* 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier.

* 100 millioner kroner til elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Stjørdal.

* 50 millioner kroner skal brukes til å bygge om fem togvogner til sovevogner


BOM:

Bompengeopprøret holdt på å sprenge regjeringen i sommer. Bompengebråket som en stund splittet regjeringspartiene, endte med å samle dem i et bomforlik. Samferdselsminister Jon Georg Dahle har lovet at bompengene skal ned med sju-åtte prosent. Det betyr økte subsidier fra staten.

Erna Solberg har varslet at regningen kommer på to milliarder.

Forsvar

USAs president Donald Trump har gått hardt ut og krevd at alle Nato-medlemmer bruker 2 prosent av BNP på forsvar. Oppfyller Norge kravet? Swipe mot venstre.

Dette går pengene til:

* Forsvarsbudsjettet øker med 2,4 milliarder friske kroner for å fullføre gjeldende langtidsplan for Forsvaret (LTP).

Dette går pengene til:

* Regjeringen har nå overført budsjettposter, blant annet pensjonsutgifter fra arbeidsdepartementet, til forsvarsbudsjettet.

* Med nye investeringer kommer forsvarsbudsjettet nå opp i 1, 8 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

* Norge forpliktet seg på NATO-toppmøtet i Wales i 2014 til å «ha som mål å bevege seg mot» å bruke 2 prosent av BNP til forsvar, og beveger seg i så måte i riktig retning, men ligger fortsatt et stykke unna.

* Kystvakten får en åttende besetning i Ytre kystvakt. En besetning er mannskapet som trengs for å operere et kystvaktskip.

FORSVAR:

Forsvarsbudsjettet øker med 2, 4 milliarder friske kroner for å fullføre gjeldende langtidsplan for forsvaret (LTP). Regjeringen har nå overført budsjettposter, blant annet pensjonsutgifter fra arbeidsdepartementet, til forsvarsbudsjettet.

Forskning og teknologi

Det skal være enkelt og lønnsomt å velge grønt, heter det i Statsbudsjettet 2020. Swipe mot venstre.

Dette går pengene til:

* 60 millioner kroner til bygging av undervisnings- og forskningslokaler ved det nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS) på Ullandhaug, ifølge Stavanger Aftenblad.

Dette går pengene til:

* 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Center i Trondheim, som skal være et ledende senter for havromsteknologi.

FORSKNING OG TEKNOLOGI:

I 2020 legges det opp til å bruke mer enn 1 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) til forskning og teknologiutvikling.

I alt foreslår regjeringen å sette av nesten 39 milliarder til forskning og utvikling, noe som utgjør 1,03 prosent av anslått BNP for neste år.

Utdanning

Billigere SFO, flytting av skoler og økt støtte til forebygging av hat er noe av det regjeringen vil bruke penger på i 2020. Swipe mot venstre.

Dette går pengene til:

* * Planen om å trappe opp til elleve måneders studiestøtte fullføres. Opptrappingen har skjedd gradvis de siste årene. På fjorårets statsbudsjett fikk studentene én ekstra uke med stipend, og hadde da støtte i ti måneder og tre uker av året.

Dette går pengene til:

* Nye læreplaner i skolen gir behov for nye læremidler. I forslaget til statsbudsjett for neste år setter regjeringen av 250 millioner kroner til dette.

Dette går pengene til:

* Det settes et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt. Dette koster staten 58 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er snaut 140 millioner kroner.

Dette går pengene til:

* Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra neste skoleår. Det koster 21 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er 50,4 millioner kroner.

* 50 nye millioner til å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole.

Dette går pengene til:

* Opp mot 50 millioner kroner til forprosjektering av campus og samling av NTNU på Gløshaugen.

* Økt støtte til styrking av opplæringstilbud som driver forebygging av hat, som 22. juli-senteret og Dembra.

UTDANNING:

Billigere og (for noen) gratis SFO, mer penger for å bidra til at flere med innvandrerbakgrunn fullfører videregående skole og økt støtte til forebygging av hat.

Kultur

Slik blir kulturtilbudet forbedret der du bor. Swipe mot venstre.

Dette går pengene til:

* 35 millioner kroner til oppstart av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

* Bryggens museum i Bergen får 16 millioner kroner til oppgraderinger.

Dette går pengene til:

* Støtten til dataspillutvikling økes fra 30 til 40 millioner kroner.

Dette går pengene til:

* 25 millioner kroner til mangfold, integrering og likestilling ved ulike prosjekter på kulturfeltet. Regjeringen foreslår at 5 millioner av disse kronene skal brukes på en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet.

Mer penger til dataspill:

– Dette har jeg gledet meg til. Mitt ønske er at alle som har en nysgjerrig og leken spiller eller spillutvikler i magen, skal ha spillerom til å utvikle seg, teste egne grenser og få utløp for sin kreativitet. Skaperkraften må fram, og den skal vi få fram med denne strategien, sa kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) da hun lanserte regjeringens dataspillstrategi i september.

Arbeidslivet

Nytt eldreombud, styrket tilbud for varslere og milliondryss til bransjeprogrammer. Dette betyr statsbudsjettet for landets arbeidere. Swipe mot venstre.

Her blir det kuttet:

* Regjeringen fortsetter de såkalte ostehøvelkuttene gjennom avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE) også neste år.

Her blir det kuttet:

* Fra 2015 har driftsbudsjettene til statlige virksomheter blitt slanket med 10 milliarder kroner. For neste år foreslås det nye kutt på 0,5 prosent av driftsbudsjettene.

Her blir det kuttet:

* Samlet er effekten av ABE-reformen beregnet til 1,7 milliarder kroner i 2020.

Dette går pengene til

* 25 millioner kroner til å styrke Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, samt norsk deltakelse i EUs arbeidsmarkedsbyrå. I tillegg skal det etableres et lavterskeltilbud i nemnd for saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

Dette går pengene til

* Det opprettes et eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.

* 5 millioner kroner settes av til å utvide bransjeprogrammet i industri- og byggenæringen, 10 millioner til å utvikle et nytt bransjeprogram.

ARBEIDSLIV:

- Kjipt for folk flest. Brutalt for offentlig sektor og velferdsstaten, sier lederen av LO Stat om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Bistand

Økt støtte til sykdomsbekjempelse og utdanning i utviklingsland. Hit skal Norges bistandspenger sendes. Swipe mot venstre.

Dette går pengene til:

* Fondet Education Cannot Wait for utdanning for barn og unge i krise- og konfliktområder får 500 millioner kroner i økt støtte fra 2019 til 2022. Det er ikke kjent hva økningen vil utgjøre i 2020-budsjettet.

Dette går pengene til:

* Norge øker støtten til det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 20 millioner kroner i perioden 2020–2022. Det er ikke kjent hva økningen vil utgjøre i 2020-budsjettet.

BISTAND:

Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet med 3,6 prosent, fra 37,8 milliarder kroner i 2019 til 39,2 milliarder i 2020.
Menneskerettigheter, Klimatilpasning, nødhjelp, humanitær bistand og stabilisering av land i krise og konflikt trekkes alle fram som viktige satsingsområder.

Kongehuset

Konge- og kronprinsparet får 800 000 mer i apanasje, men kongehuset blir over 140 millioner kroner billigere neste år. Swipe mot venstre.

800 000 mer i apanasje:

* Konge- og kronprinsparet får til sammen 23 millioner - skattefritt i apanasje i 2020.

800 000 mer i apanasje:

* Kong Harald og dronning Sonja får en apanasje på 12 528 000 kroner. Det er en økning på 435 000 kroner fra i fjor.

* Kronprins Haakon og Mette-Marit får utbetalt 10 427 000 kroner. Det er en økning på 362 000 kroner fra 2019.

Ender med store kutt:

* På tross av økningen i midlene som går til de kongeliges private utgifter, forvaltning, drift og vedlikehold på private eiendommer, blir bevillingen til kongehuset langt mindre på statsbudsjettet for 2020.

Ender med store kutt:

* Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 291 millioner kroner til kongehuset i 2020 - mot 434 millioner kroner for statsbudsjettet for 2019.

Ender med store kutt:

* Hovedårsaken er at bevilgningen for 2019 «inkluderer 210,6 millioner kroner til sikringstiltak på de statlige og private kongelige eiendommene»- For statsbudsjettet 2020 er denne bevilgningen på 50 millioner kroner.

KONGEHUSET:

Konge- og kronprinsparet får betydelig mer penger i apanasje, samtidig som Kongehuset blir over 140 millioner kroner billigere neste år.Statsbudsjettet - kort forklart:

Regjeringen Solberg legger fram sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020 mandag 7. oktober klokka 10. Swipe mot venstre for å lære mer.

Statsbudsjettet:

* Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter.

* Det blir samtidig lagt fram et nasjonalbudsjett, som er en mengde anslag for hele den økonomiske utviklingen og styrende for rammene i statens eget budsjett.

* Etter at finansministeren har lagt fram regjeringens budsjettforslag og holdt finanstalen, jobber Stortingets komiteer og de ulike partigruppene videre med statsbudsjettet. Finanskomiteen samordner arbeidet.

* Innen 20. november avgir komiteen finansinnstillingen, som skal behandles i Stortinget innen en uke. Da gjennomføres også finansdebatten, årets kanskje viktigste debatt.

* Etter behandling av finansinnstillingen er inntekter og utgifter fordelt på de ulike rammeområdene. De andre komiteene kan da bare foreta omdisponeringer innenfor den vedtatte rammen.

* Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember.

Finansministeren:

* Finansministeren leder Finansdepartementet, som har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

* Departementet var ett av de fem opprinnelige departementene som ble etablert i 1814.

* Nåværende finansminister, siden 16. oktober 2013, er Siv Jensen (Frp).

Handlingsregelen:

* Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene.

* Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av oljefondet (Statens pensjonsfond utland) som den forventede realavkastningen av fondet. Denne var tidligere anslått til 4 prosent av fondets kapital.

* Regjeringen fikk i 2017 Stortinget med på å senke handlingsregelen fra 4 prosent til 3 prosent. Bakgrunnen for dette er lavere forventet avkastning av oljefondet.

Kilder: Dagbladet / Dinside / NTB