Grønt billån - lån til elbil - Oppdatert 2022

Hva er et grønt billån?

Espen Flaa Nilsen | 2. aug 2021

Norge har lenge vært i verdenstoppen for antall miljøvennlige biler som blir solgt. Ordtaket ‘look to Norway’ har vært synonymt med hvordan et samfunn raskt kan tilpasse seg overgangen fra fossilt brennstoff til elektriske biler. Da er det ingen overraskelse at Norge ligger i toppen når det gjelde markedsandel på elbiler.

Gunstig finansiering og lave gebyrer har gjort at stadig flere nordmenn velger å gå til innkjøp av elbil når bilparken skal skiftes ut. Når det i tillegg har kommet stadig flere spreke alternativer fra merker som Mercedes, Tesla, Audi og Porsche har nok ikke gjort valget noe vanskeligere.

Overgangen til biler med høyere miljøgevinst har gjort at også finansieringsinstitusjoner tilbyr gunstigere vilkår på lån. Som et virkemiddel for å nå myndighetenes mål om at alle nye biler solgt etter 2025 skal være nullutslippsbiler har gunstig finansiering kommet godt med. Det er her et grønt billån kommer inn i bildet. Grønt billån eller klimalån som det også kalles er et lån som tilbyr spesielt gunstige lånevilkår. Kravet fra banken er et pengene går til kjøp av en miljøvennlig bil som oppfyller visse noen kriterier.

Søk grønt billån her

Hva betyr et grønt billån?

Tanken bak et grønt billån er at du som kunde skal bli belønnet med de beste vilkårene på finansiering om du velger miljøvennlige biler. Derfor har bankene utarbeidet en liste med kriterier som må oppfylles før du kan få innvilget et grønt billån. Disse skal sikre at pengene går til biler med nullutslipp og som bidrar til å nå regjeringens mål innen miljøpolitikk.

For å gjøre det enda mer attraktivt er det også fritak fra en rekke offentligere avgifter og gebyrer dersom du velger en såkalt nullutslippsbil. Dette betyr at man kan kjøpe en helt ny EL-bil av høyere kvalitet til samme prisen som man får en eldre diesel eller bensin bil.

Tilbudet om grønt billån gjør det også mulig for finansieringsforetakene å gjøre mer miljøvennlige valg i utlånsporteføljen sin. Dette har blitt svært attraktivt da både investorer og myndigheter har et økt fokus på bærekraft og miljøvennlig virksomhet.

Sammenlign tilbydere av grønne billån

Hvem tilbyr grønne billån?

Stadig flere banker kaster seg på trenden med å tilby miljøvennlige billån. I Norge var blant annet S’banken, NAF, Santander Consumer Bank og DNB finansieringsinstitusjonene som var raskt ute med å tilby denne typen finansiering. Trenden ser ut til å fortsette og stadig flere både nasjonale og lokale finansieringsinstitusjoner begynner å tilby klimavennlige billån til sine kunder.

Blant annet har Sparebanken Øst gjennom sitt datterselskap AS Financiering tatt opp kampen med de store aktørene på nettopp billån. Dette betyr at det fort kan være mye å spare på kostnadene ved å sammenligne tilbud fra flere banker samtidig. Noen mindre aktører er gjerne villige til å tilby gunstige vilkår for å kapre kunder fra de større tilbyderne.

Uansett hvordan lån du søker om anbefaler vi at du innhenter tilbud fra flere banker. Fordelen med dette er at dersom to banker har tilnærmet like tilbud kan du bruke dette til videre forhandlinger. På denne måten kan du gjerne bli kvitt etableringsgebyrer eller andre omkostninger som banken er villig til å ofre for å kapre deg som kunde. Det mest effektive er å sende ut søknaden gjennom en låneagent, på denne måten kan du sende den samme søknaden til flere banker samtidig. Dette gjør at bankene må konkurrere om å tilby det beste tilbudet, fremfor at du må søke om innvilget lån hos hver enkelt bank. Som låntaker sikrer dette deg de beste markedsmessige vilkårene og laveste kostnadene tilgjengelig.

Søk grønt billån her

Hvorfor ønsker bankene å tilby grønne billån?

Når kommunikasjonsrådgiver hos DNB Vidar Korsberg Dalsbø ble forespurt om hvorfor bankene ønsker å tilby grønne lån forklarte han at denne typen finansiering har blitt etterspurt av kundene. Både finansieringsinstitusjonene og kundene har blitt mer miljøbeviste og har derfor etterspurt finansiering for nettopp miljøvennlige alternativer.

DNB er blant selskapene som stadig utvider sin portefølje av grønne produkter som en del av sin strategi om økt samfunnsansvar. Dette hjelper kundene med å ta gode langsiktige valg, men det hjelper også banken i å skape en langt mer bærekraftig og fornybar portefølje på utlån. Det er derfor en vinn-vinn for begge parter at bankene tilpasser låne virksomheten sin og tilbyr grønne låneprodukter.

Hvilke kriterier stilles for at man kan bruke grønt billån?

For å passe på at grønt billån kun benyttes til biler som faktisk er miljøvennlige har bankene utarbeidet en rekke kriterier som må oppfylles for å få innvilget en søknad om grønt lån. Det er riktignok noe variasjon i hva de forskjellige aktørene krever, du bør derfor sette deg godt inn de forskjellige aktørenes kriterier og velge den som passer din hensikt best.

Selv om det kan være noe variasjon i kriteriene er det også noen gjennomgående krav som alle bankene stiller. Dette er generelle tiltak som sørger for at bilen er tilnærmet nullutslipp og oppfyller kravene innenfor både Paris-avtalen og myndighetens mål om nullutslipp fra motorisert trafikk i Norge. Følgende kriterier er gjennomgående hos alle bankene:

  • Bilen må ha utslipp mindre enn 120g/km (bensin, diesel med filter, hybrid varianter)
  • Elbiler
  • Etanolbil E85
  • Natur- og biogass drevne biler.
Søk grønt billån her

Spørsmål og svar

Er det bare EL-biler som kan få grønt billån?

Nei, alle biler som oppfyller kravene om mindre utslipp enn 120/km kan benytte seg av grønt billån.

Hvilken rente får mitt grønne lån?

Du er sikret en gunstig rente, men den endelige renten vil være basert på en individuell vurdering av din privatøkonomi. Du kan derfor oppleve å motta varierende tilbud fra forskjellige banker.

Hvem kan søke om klimavennlig finansiering?

Alle som har til hensikt å kjøpe en bil som oppfyller kravene om grønt lån kan søke om klimavennlig finansiering. Det vil være opp til hver enkelt bank å vurdere om kriteriene er oppfylt i henhold til sin lånevirksomhet.

Hvilke banker tilbyr grønt lån i Norge?

Stadig flere banker i Norge tilbyr miljøvennlig finansiering. De som var tidligst ute var NAF, DNB, S’banken og etterhvert Sparebanken Øst. Det ser ut som trenden fortsetter og stadig flere sparebanker og lokale finansforetak tilbyr nå grønne produkter.

I denne artikkelen
  • Hva betyr et grønt billån?
  • Hvem tilbyr grønne billån?
  • Hvorfor ønsker bankene å tilby grønne billån?
  • Hvilke kriterier stilles for at man kan bruke grønt billån?