Boliglån fra 100 000 kr til 30 000 000 kr - Laveste rente for juni 2022

Et boliglån er det viktigste skrittet på veien til å skaffe seg et eget sted å bo. Det er få land i verden hvor borgerne eier sin egen bolig som i Norge. Dette er et uttrykt mål i norsk politikk, noe det er bred enighet om. Søk boliglån gjennom en av våre samarbeidspartnere på denne siden. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Oppdatert 8.6.2022

For å realisere drømmen om egen bolig, er de aller fleste avhengig av finansiering. Den får de i form av et boliglån i banken.

Det er dog en rekke aspekter ved det å søke lån for å kjøpe bolig det er nødvendig å kjenne til. Spesielt viktig er det for førstegangskjøpere å sette seg inn i disse. Men også mer erfarne boligkjøpere kan ha nytte av å friske opp eller aktualisere kunnskapene sine før de går ut på boligmarkedet på jakt etter en ny bolig.

Velg ønsket lånebeløp:

kr
100 000 kr 30 000 000 kr
Bank/lånetilbyder
Lånesum
Effektiv rente
Alder
Utbetaling

Alt du bør vite om boliglån - en oversikt

Et boliglån er et pantesikret lån. Banken som gir deg det, vil sette som vilkår at de får sikkerhet i den boligen du kjøper. Her legges i hovedsak verdien på boligen som grunn.

Typisk for boliglån sammenliknet med lån uten sikkerhet er at det har lavere nominell rente og lang nedbetalingstid.

Du kan lese mer om lån uten sikkerhet her

Du vil ikke få lån til hele kjøpesummen. Banken vil ha sin sikkerhet innen 85 % av boligens verdi. Det er også det meste du kan regne med å få i lån når du skal kjøpe bolig.

De resterende 15 % må du skaffe til veie selv. Det er det vi kaller egenkapita_l Som regel bruker vi oppsparte midler til det. Kan du skaffe til veie annen sikkerhet, som for eksempel pant i foreldres bolig, er det mulig å få _lån utover 85 % av prisen eller verdien på boligen.

Du søker om boliglån før du inngår en kjøpekontrakt. Selgeren vil uansett se at du har finansieringen i orden.

Det er vanlig å søke boliglånet i den samme banken man har bankkontoen sin. Det kan ofte lønne seg å sjekke andre mulige långivere. Noen ganger kan du få lavere boliglånsrente fra andre enn det den faste banken din kan gi. Har du boliglån fra før kan det ofte lønne seg å snakke med flere banker å se om du kan få en lavere rente gjennom å flytte boliglånet. Hvor mye du kan låne kan i noen tilfeller variere litt fra bank til bank.

Det finnes også enkelte spesielle låneordninger du kan undersøke du kommer inn under. De vanligste eksemplene på disse er boliglån for unge, grønt boliglån og startlån,

Hvis du skal bytte bolig eller bygge fra grunnen av, bør du lese deg opp på henholdsvis mellomfinansiering og byggelån.

Du kan også søke om lån til fritidsbolig eller hytte. Det er stort sett de samme betingelsene for det som for vanlige boliglån.

Søk boliglån her

Sammenlign flere banker for å få det beste boliglånet

Før du søker om boliglån

For mange er søknaden om boliglån den største finansielle beslutningen man foretar seg i løpet av livet. Boligen er antakelig den største verdien du besitter, og den skal nedbetales i løpet av de neste 30 årene. Det blir derfor en stund til du kan kalle den din.

Av den grunn har det stor betydning at du gjør grundig forarbeid før du setter i gang.

Når du ser etter ditt fremtidige hjem bør du ha en klar ide om beliggenhet, størrelse, standard og pris.

Beliggenhet

Med beliggenhet tenker vi på om det er viktig for deg å bo sentralt, og kanskje spare en del på transport, eller om du vil bo et sted med færre aktiviteter.

Dernest kan du sjekke om du vil ha alt du trenger i nærheten, som butikker, skole og barnehage, eller liknende. Kanskje du heller ikke vil bo for langt unna familien din?

Størrelse på boligen

Hvor stor bolig du trenger, avhenger gjerne av familiestørrelsen. Dersom det er påregnelig med en familieforøkelse i nær framtid, kan det være fornuftig å investere i en litt større bolig enn det aktuelle behovet tilsier. Et ekstra rom kan komme godt med.

Når du har bestemt deg for hvor du vil bo og hvor stor bolig du trenger, er tiden inne for å gå på visninger i området. Boliger som er til salgs kan du se finne ved å slå opp i finn.no eller besøke lokale eiendomsmeklere.

Analyser boligprospektene

Det er når du ser boligen du får et inntrykk av standarden. Du bør alltid sjekke om det er behov for oppussing eller oppgradering etter at du har flyttet inn. Det vil være en ekstra kostnad du må ha rom for. Ellers kan en billig leilighet fort bli en mye mer kostbar affære enn du hadde tenkt deg.

Du kan finne ut mye ved å lese salgsoppgaven, men du bør også sjekke ut en del selv. Litt maling her og der koster ikke mye. De potensielle kostnadsfellene er badet og kjøkkenet når du ser på leiligheter. Ved kjøp av hus kan det være alderen på det elektriske anlegget og tilstanden på kjeller og loft i tillegg. Ta gjerne med deg en ekspert på visningene.

Prisen på boligen, eller hvor høyt lån du er i stand til å betale, er både det første og det siste spørsmålet du må ta stilling til.

Har du ikke pengene til drømmeboligen, må du renonsere på enkelte punkter. Det kan være at du må kjøpe i et mindre attraktivt strøk, og at du må nøye deg med en litt mindre bolig enn du hadde tenkt deg. Kanskje det også må bli leilighet, og ikke hus, i første omgang.

Det er viktig å ha et realistisk syn på hvor mye du kan klare å betale og hvor høyt lån du kan få før du setter i gang. Banken vil nok ha en mening om hvor høyt lån du kan klare, men det er du som faktisk skal betale det. Lag en oversikt over dine vanlige inntekter og utgifter, så ser du hvor mye det er igjen å betale boliglånet ditt med. Mange opplever at de må endre livsstil etter at de har tatt opp boliglån. Det kan nok bli mindre til restaurantbesøk og reiser enn før.

Et lite tips: Gjennom hele låneperioden kan det lønne seg å sjekke boliglån hos flere banker og dermed flytte boliglånet. Da kan du oppnå en lavere rente og dermed spare penger.

før du søker om boliglån

Borettslag, selveier eller enebolig?

Det er forskjellige boligtyper med tanke på finansiering. Hver av disse har sine særtrekk du må være oppmerksom på når du kjøper.

Borettslag

Borettslagsleiligheter regnes som de mest økonomiske boligene, og er et vanlig valg for førstegangskjøpere i byene.

Det du skal være oppmerksom på her, er at det hefter en fellesgjeld på disse. Fellesgjeld er gjeld som hele borettslaget er ansvarlig for, og som betales ned gjennom felleskostnadene.

Når banken beregner hvor høyt lån de kan gi , vil de regne inn fellesgjelden. Boligens verdi tilsvarer da kjøpesummen pluss fellesgjelden. Fellesgjelden vil oppta en del av sikkerheten. Det betyr at du ikke vil få lån til 85 % av kjøpesummen hvis det er høy fellesgjeld.

Selveierleilighet

En selveierleilighet vil gi deg større uavhengighet av borettslaget. Du behøver for eksempel at du ikke behøver å spørre styret i borettslaget før du leier ut. Den vil også ha lavere eller ingen fellesgjeld. Ved kjøpet må du imidlertid være oppmerksom på at det kommer en dokumentavgift til staten i tillegg til kjøpesummen. Denne avgiften utgjør 2.5 % av prisen. Den må du ta høyde for når du legger inn bud.

Enebolig

Enebolig eller eget hus er mer selvstendige eierformer enn leiligheter. Men du må betale dokumentavgift ved kjøp. Du er også ansvarlig for kostnader som eller dekkes av fellesutgiftene, Det inkluderer kommunale avgifter og husforsikring.

søke boliglån

Søknad om boliglån

Du vet hva slags bolig du vil ha, og du har en klar ide om hvor høyt lån du er villig til å ta.

Tiden er inne for å sende en søknad til banken. Det kan noen ganger lønne seg å søke flere steder for å se om noen banker er villige til å strekke seg lenger på lånerammen, eller kan tilby en lavere nominell rente.

Det er enkelt å søke om boliglån:

 1. I bankenes formularer fyller du ut personalia og økonomiske opplysninger. Det siste omfatter inntekter, utgifter og gjeld du har fra før.
 2. Deretter fører du opp en finansieringsplan. Her skal du skrive opp lånet du søker om, og hvordan du skal skaffe til veie egenkapital. Du kan som nevnt ikke få lån til mer enn 85 % det boligen kjøpes for.
 3. Det kan være greit å legge ved en salgsoppgave på en bolig du er interessert i å by på. Da har banken noe mer konkret å forholde seg til når de vurderer lånet ditt.
 4. Banken vil så foreta en kredittvurdering av deg. Det betyr at de sjekker likningsopplysninger, gjeldsregistre, og om du har betalingsanmerkninger. Deretter tar de en beslutning om hvor høyt lån de kan gi.
 5. Lånet utbetales ikke før du har en kjøpekontrakt, men du får et finansieringsbevis. Det er det som er utgangspunktet for din videre søken på boligmarkedet.
Søk boliglån her

Budrunde og kjøp

Budrunden i forbindelse med kjøp av bolig er en vitenskap i seg selv.

Du har et finansieringsbevis som setter den øvre rammen for hva du kan by. Det behøver imidlertid ikke eiendomsmekleren som styrer budrunden vite noe om. Teoretisk kan han presse budene opp til grensen på finansieringsbeviset ditt slik at du betaler mer enn du egentlig burde for boligen. I stedet kan du henvise til banken for hvert bud du avgir. De vi kunne bekrefte at budet er innenfor det du har fått tilsagn om.

Ha is i magen på budrundene. Vær forsiktig med å la deg rive med når budene går oppover. Det er alltid andre boliger du kan by på.

Når du får tilslaget vil eiendomsmegleren som har salget invitere til et kontraktsmøte.Kjøper og selger undertegner en kjøpekontrakt hvor det også avtales dato for overtakelse og oppgjør av kjøpesummen.

Banken skal selvsagt ha en kopi av denne før de betaler ut lånet.

Du må undertegne lånepapirene og et samtykke til pantsettelse. Dette kan du normalt gjøre med BankID.

Det er eiendomsmegleren som ordner den juridiske overføringen med sletting av eksisterende pant og tegning av nye.

kjøpe bolig med boliglån

Kravet om egenkapital

Selv om egenkapitalkravet ikke hadde vært lovfestet, ville banken likevel krevd at det ble stilt egenkapital ved kjøp av bolig.

Grunnlaget for at boliglån har så lavere nominell rente enn forbrukslån og andre lån uten sikkerhet, er at banken er ganske sikker på å få igjen pengene sine selv om du skulle slutte å betale.De kan da kreve at boligen selges, og at boliglånet tilbakebetales av salgssummen.

Det er imidlertid alltid en risiko for at boligen kan falle i verdi, Det var det som skjedde på slutten av 1980-tallet da mange boliger ble solgt med tap.

Dersom banken må begjære tvangssalg, påløper det også en rekke saksomkostninger og renter som skal dekkes ved salget.

Det er derfor nødvendig for banken å ha en viss margin.

Dessuten er kravet om egenkapital nå også stadfestet i den såkalte Boliglånsforskriften.

Det er der tallet 15 % kommer fra. Bakgrunnen for at myndighetene valgte å regulere dette, var dels å sikre forsvarlig bankdrift, Det var også et forsøk på å stoppe prisstigningen på boliger ved at bare de som hadde tilstrekkelig egenkapital kunne kjøpe.

I Oslo gjelder også spesielle regler for sekundærboliger. Hvis du allerede har en bolig og vil kjøpe en til i Oslo må du godtgjøre at du kan stille 40 % i egenkapital. Formålet med denne regelen var å forhindre spekulasjon i boligmarkedet, og dermed ytterligere prisstigning,

Den vanligste måten å dekke egenkapitalen på er å bruke oppsparte midler. Sparing over tid med BSU er en spesielt god ordning i så måte. Den gir både god rente og skattefradrag underveis,

Mange ordner også egenkapital ved hjelp fra foreldre eller forskudd på arv.

Dersom noen kan stille tilleggssikkerhet, er det også mulig å få finansiering utover 85 % av verdien på boligen. Det er helt vanlig for foreldre som ønsker å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet å stille med pant i boligen. Det fordrer selvfølgelig at de har en godt nedbetalt bolig selv.

Oversikt over bankene med lavest nominell rente - September 2021

BankNominell rente fraMin. alderMax.alderMax belåningsgrad %Max avdragsfrihetMax løpetid (år)Produktnavn
Etne Sparebank1,11810075030"Him te Etne" - lånet
Himla Banktjenester (Fana Sparebank)1,321810075330Boliglån innenfor 75 %
Nybygger.no (Sparebanken Øst)1,331810075230Boliglån 75%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres1,31810085530Grønt lån bolig/ fritidsbolig til eget bruk (Krav om energikarakter A)
Bulder Bank (Sparebanken Vest)1,3618100551030Boliglån innenfor 55 %
SpareBank 1 SMN1,351810085530Grønt førstehjemslån
NORDirekte (Skagerrak Sparebank)1,418100701030Boliglån inntil 70 %
Høland og Setskog Sparebank1,391810085530Grønt Boliglån spesial
Bulder Bank (Sparebanken Vest)1,461810060030Boliglån innenfor 60 %
SpareBank 1 Ringerike Hadeland1,491810085530Grønt Boliglån
Oppdalsbanken1,51810060030Grønt boliglån
LillestrømBanken1,51810085530Grønt boliglån
Bulder Bank (Sparebanken Vest)1,551810065030Boliglån innenfor 65 %
Bulder Bank (Sparebanken Vest)1,551810055030Rammelån innenfor 55 %
Landkreditt Bank AS1,551810075530Grønt Boliglån
Vekselbanken1,551810075530Grønt bustadlån
Vekselbanken1,551810075530Grønt oppussingslån
Fana Sparebank1,551810075530Grønt Boliglån 75 %
NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE1,5518100851030Grønt Boliglån
SpareBank 1 SMN1,551810085530Grønt boliglån 85 %
Selbu Sparebank1,551810060530Boliglån
Bulder Bank (Sparebanken Vest)1,61810060030Rammelån innenfor 60 %
Bulder Bank (Sparebanken Vest)1,611810070030Boliglån innenfor 70 %
NORDirekte (Skagerrak Sparebank)1,618100601030Boligkreditt/Rammelån 60%
SpareBank 1 Modum1,591810085030Grønt boliglån
Sparebanken Vest1,5918100851030Grønt Boliglån
Etne Sparebank1,61810075025Grønt lån
SpareBank 1 SR-Bank1,591810075530Grønt Boliglån 75%
SpareBank 1 Sørøst-Norge1,591810085530Grønt Boliglån
Sparebanken Øst1,591810085530Grønt boliglån

Kilde: Finansportalen, 01.09.2021

Søk lån her å få tilbud fra flere banker

Noen spesielle typer boliglån

De fleste tar et vanlig boliglån i banken sin med nedbetalingstid fra 20 til 30 år. Det er ikke stor forskjell mellom disse lånene, men det er greit å sjekke rentenivået. Søk gjerne flere steder for å se om det er noen som kan gi deg høyere lån eller bedre rente enn de øvrige.

Sjekk også om du kan få litt gunstigere lån gjennom avtaler som er inngått av fagforeningen din eller gjennom pensjonsordninger.

Det er likevel noen boliglån med spesielle særtrekk du bør kjenne til. Det gjelder:

 • Boliglån for unge
 • Grønt boliglån
 • Kommunens startlån for vanskeligstilte
 • Mellomfinansiering ved kjøp av ny bolig
 • Byggelån

La oss se litt nærmere på disse.

Boliglån for unge

Er du 34 år eller yngre, har bankene et tilbud til deg.

Boliglån for unge er boliglån med noe lavere nominell rente enn det som gjelder for bankens ordinære utlån til kjøp av bolig. Hvor mye denne rabatten utgjør, varierer fra 0,25 % til 0.5 %.

Grunnlaget for disse spesielle fordelene for unge, er selvfølgelig at banken ønsker å kapre deg i starten av livsfasen. Den er kjent med at bankkunder i Norge er relativt lojale, og sjelden skifter bankforbindelse etter at de har tatt opp boliglån og etablert lønnskonto i samme bank. Når du får boliglån ønsker nemlig banken at du oppretter brukskonto samme sted for enklere overføring av det månedlige terminbeløpet på lånet.

Noen banker setter som betingelse at det er ditt første boliglån, et såkalt førstehjemslån. Andre åpner for at du også kan bruke det til din neste bolig.

Dersom det er et par som søker, holder det at den yngste av søkeren oppfyller alderskravet for boliglån for unge.

Et kvart prosentpoeng lavere nominell rente betyr ganske mye når vi snakker om boliglån på kanskje flere millioner kroner. Det er i alle fall en god grunn til å skynde seg å kjøpe sin første bolig før man fyller 35 år. Har du først fått lånet, beholder du rentefordelen selv om du passerer 35 år under nedbetalingsperioden. Du kan imidlertid ikke uten videre ta det med deg til neste bolig.

Hvor du kan få det beste boliglånet for unge varierer til enhver tid. Ofte oppgis det en “fra”-rente, slik at du faktisk må søke før du får vite hvilke betingelser du får.

Et lite tips til deg som er under 34 år og LO-medlem er at du bør sjekke ut LO-favør. Det er et samarbeid mellom fagorganisasjonen og en utvalgt bank som resulterer i særlig gode lånetilbud til unge.

Grønt boliglån

Energivennlige løsninger prioriteres på så mange områder, nå også for boliglån. Grønne boliglån har lavere nominell rente enn andre boliglån.

Det er ikke noe standard konsept for grønne boliglån, men de fleste banker praktiserer det slik at du får noe lavere rente dersom boliglånet er til kjøp av en bolig med energimerke A eller B.

Det vil gjerne fremkomme av salgsprospektet om boligen du ser på har et slikt merke..Kravene for å få det er at oppvarmingen skjer ved hjelp av varmepumpe eller solenergi, og at boligen ellers har god isolering.

Du kan få en slik energimerking av din egen bolig ved å registrere den på nettstedet enerigmerke.no og oppgi type bolig, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte.

Det er også mulig å søke grønt lån til refinansiering eller ytterligere opplåning av boligen dersom du fyller vilkårene.

I den forbindelse nevner vi også at du kan søke støtte til energisparende utbedringer av boligen fra Enova.

Startlån

Startlån er en låneordning hvor spesielt vanskeligstilte skal få hjelp til å kjøpe egen bolig.

Startlån er et samarbeid med kommunene og Husbanken. Lånet er ikke ment å konkurrere på det ordinære lånemarkedet, og du vil ikke få det dersom du kvalifiserer til boliglån i en vanlig bank.

Startlånet har markedets beste nominelle renter og kan i noen tilfeller også brukes til å betale egenandelen.

Grupper som kan vurderes som kandidater til startlån er, i henhold til Husbanken, barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig. Unge i etableringsfasen hører altså ikke med her, med mindre de samtidig kommer inn under en av de andre gruppene.

Det er kommunen der boligen du søker lån til som skal avgjøre din søknad om startlån. Ta kontakt med denne for å høre om du kan være en aktuell kandidat for et startlån.

Kommunen kan også i helt spesielle tilfeller gi et tilskudd i tillegg til lånet.

Mellomfinansiering

Når du har en bolig hvor du fortsatt ikke har betalt boliglånet, og du vil kjøpe en ny bolig, oppstår et problem.

Du vil sitte med to boliglån i tidspunktet fra du har kjøpt din nye bolig og til du har solgt den gamle. Det er de færreste av oss som kan klare på betjene to boliglån på en gang.

På den annen side er det lite praktisk først å selge din nåværende bolig før du kjøper en ny. Da har du jo ikke noe sted å bo i mellomtiden.

Bankene har her en løsning de kaller mellomfinansiering.Den muliggjør at du får kjøpe en ny bolig før du har kjøpt den gamle. Det vil tegnes sikkerhet for det nye boliglånet i begge boligene.

Som oftes kan du velge å kun betale renter på mellomfinansieringen. Renten på denne vil være høyere enn det er på det vanlige boliglånet.Når du har solgt den gamle boligen, innfris mellomfinansieringen og du sitter igjen med ett ordinært boliglån.

Det dyrt å sitte med to boliger, så det er viktig å gjennomføre salget så fort som mulig. Men dette er altså et lån som gjør det mulig for deg å bytte bolig når behovet tilsier det.

Byggelån

Dersom du vil bygge huset ditt fra grunnen av, er det i første omgang et byggelån du trenger.

Det kan være litt vanskelig å beregne den endelige prisen på en bolig du bygger selv.. Du må også ha de nødvendige tillatelser i orden før du begynner i å bygge.

Et byggelån fungerer som et rammelån. Det vil si at du ikke får utbetalt lånet direkte til din konto. Lånet betales i stedet ut til leverandører og håndverkere etterhvert som arbeidet skrider fram.

Banken vil også være aktivt medvirkende under hele byggeprosessen, og komme på jevnlige befaringer for å se progresjonen.

Byggelånet har høyere nominell rente enn et vanlig boliglån. Du kan imidlertid velge å kun rentebetjene det så lenge byggingen foregår.

Når huset er ferdigstilt, vil byggelånet kunne omgjøres til et vanlig boliglån.

Betjening av boliglånet

Du har nå fått boliglånet ditt, og er den lykkelige eier av din egen bolig.

Boliglånet skal selvfølgelig betales, Renter og avdrag forfaller hver måned. Men samtidig opparbeider du betydelig formue i boligen. Boligprisene har jo stort sett gått oppover de siste tiårene.

Dette åpner også nye muligheter for deg. Med større verdi i boligen kan du bruke den som sikkerhet for nye lån eller refinansiering av gamle.

Men anse deg ikke for helt ferdig med boliglånet i det du har fått det innvilget. Du bør sjekke markedet årlig for bedre tilbud med lavere nominell rente. Det kan hende at banken har glemt deg når renten settes ned på nye lån.

Dersom du utbedrer boligen din slik at den får energimerking, er det fortsatt mulig å få omgjort lånet ditt til grønt boliglån.

Du kan også vurdere å binde renten din for en kortere eller lengre periode. Du får da fast i stedet for flytende rente, som er det vanlige.

Lånet ditt vil da ikke påvirkes av endringer i rentemarkedet i denne perioden. Du får med det en mer forutsigelig betalingssituasjon den tiden du har bundet det for..

Ettersom et rentehopp på to prosent (eller høyere) kan utgjøre svært mye, kan det være gode grunner for å slippe flytende rente. Men samtidig har du altså risikoen for at du vil betale mer enn markedsrenten.

Lån til fritidsbolig

Lån til fritidsbolig eller hytte følger stort sett det samme mønsteret som boliglån.

Hvis du leter etter fritidsbolig innenfor Oslo, må du imidlertid stille med 40 % i stedet for 15 % i egenkapital.

Dersom du vil kjøpe noe i et grisgrendt strøk, kan det hende at banken er litt tilbakeholdent, Den må vurdere markedsverdien og hvor vanskelig det eventuelt vil være på selge den videre.

Hvor mye du kan låne beror på flere faktorer

Inntekt er en viktig faktor for hvor mye du kan låne. De fleste banker opererer med at du kan låne 5 ganger inntekten din. Dette gjelder totalt lån inklusive studielån, smålån, kredittkort og forbrukslån .

Andre faktorer som teller inn er:

 • Du skal kunne betjene en renteoppgang på lånet, normalt rundt 5%
 • Som nevnt tidligere i artikkelen må du ha minimum 15 prosent egenkapital til boligkjøp

Gjennom å bruke tjenestene våre og søke gjennom våre samarbeidspartnere får du profesjonell hjelp under hele prosessen. Din søknad blir da sendt til flere banker slik at du får det beste tilbudet. Da er du sikret at du får et godt tilbud fra en bank som ønsker å ha deg som kunde. Dette vil samtidig sikre at du får en lavere nominell og effektiv rente enn det du muligens hadde klart å oppnå selv.

Søk boliglån gjennom en av våre samarbeidspartnere, tjenesten er uforpliktende og gratis.

Spørsmål og svar rundt boliglån

Hvor mye kan jeg låne?

Finanstilsynet sitt regelverk er tydelig og gyldig for alle. Regelen sier at samlede lån eller lånebeløp ikke skal overstige fem ganger brutto års inntaket.

Tjener du f.eks 500 000 kr i året, vil maksimalt kunne låne 5 x 500 000 kr = 2,5 millioner kroner.

Hvor mye egenkapital må jeg ha?

For kjøp av primærbolig er egenkaptial kravet 15%

For kjøp av sekundærbolig er kravet i Oslo er 40% og resten av landet er 25%.

Kan jeg søke lån sammen med andre?

Svaret er ja, du kan søke sammen med andre og den personen blir da medsøker. Dette vil medføre at dere sammen har en høyere brutto årsinntekt og dermed kan låne mer.

Hva er et finansieringsbevis?

Finansieringsbeviser viser hvor mye du kan låne. Med andre ort hvor mye banken bil gi deg i lån. Med et finansieringsbevis er du klar for en budrunde. Normalt sett er et finansieringsbevis gyldig i 3 måneder og kan ofte fornyes etter avtale med din bank eller banken som har gitt deg finansieringsbeviset. Det er alltid lurt å ha et gyldig finansieringsbevis gjennom hele boligkjøp prosessen.

Er det mulig å søke om 100% finansiering?

Det er mulig så lenge du kan stille med sikkerhet i bolig eller eiendom.

Hva er en finansagent?

En finansagent formidler lån på vegne av banken og fungerer slik som et bindeledd mellom bank og kunde. Når du sender inn en søknad til en finansagent, sender de denne videre til samtlige av sine samarbeidsbanker. Dette sparer deg for tid og du får det beste tilbudet blant flere banker og ofte lavere rente.

I denne artikkelen
 • Alt du bør vite om boliglån - en oversikt
 • Før du søker om boliglån
 • Beliggenhet
 • Størrelse på boligen
 • Analyser boligprospektene
 • Borettslag, selveier eller enebolig?
 • Borettslag
 • Selveierleilighet
 • Enebolig
 • Søknad om boliglån
 • Budrunde og kjøp
 • Kravet om egenkapital
 • Oversikt over bankene med lavest nominell rente - September 2021
 • Noen spesielle typer boliglån
 • Boliglån for unge
 • Grønt boliglån
 • Startlån
 • Mellomfinansiering
 • Byggelån
 • Betjening av boliglånet
 • Lån til fritidsbolig
 • Hvor mye du kan låne beror på flere faktorer