Boliglån uten egenkapital - råd og tips - Juni 2021

Kan man få boliglån uten egenkapital?

Christoffer Liven | 4. jun 2021

Dersom du har vurdert å kjøpe egen bolig vil de aller fleste av oss ha behov for et boliglån, men for mange er kravene for et slikt lån svært høye. Når du skal søke om boliglån stilles det nemlig krav om minimum 15% egenkapital før du kan kjøpe. Dette betyr for de aller fleste at det vil ta flere år med sparing før man oppfyller dette kravet. I en økonomisk utfordrende hverdag kan det fort bli svært vanskelig å sette tilside tilstrekkelig med penger hver måned.

Da kan det være godt å vite at det heldigvis finnes alternativer. Ikke bare finnes det noen unntak på selve regelen om 15% egenkapital, men det finnes også flere tiltak du kan iverksette og løsninger som kan vurderer for å oppnå egenkapitalkravet eller få boliglån uten egenkapital uten å måtte spare i flere år. Det er disse løsningene vi skal ta en nærmere titt på i denne artikkelen.

Søk boliglån her

Hva er egenkapital?

Først og fremst må vi avklare hva egenkapital egentlig er for noe. Egenkapital er enkelt og greit penger du har spart selv. Dette er penger som enten står på sparekonto, er investert i likvide midler eller står på en BSU konto. Som hovedregel i boliglånsforskriften kan bankene låne deg inntil 85% av den totale kjøpesummen. Dette betyr at du må selv spare opp 15%, pluss du må dekke alle kostnader knyttet til boligkjøpet.

Disse kostnadene inkluderer blant annet dokumentavgift til staten (2,5% av kjøpesummen), tinglysingsgebyr og lignende kostnader. Heldigvis vil alle boliger solgt ha en pris inkl kostnader, denne finner du gjerne under salgsprisen eller i prospektet. Skulle du være i tvil om hva den endelige prisen havner på kan du alltid ta kontakt med megler som skal selge boligen.

Et eksempel på dette er om du skal kjøpe en bolig med salgspris på 2 millioner kroner. Da kan du låne 1,7 millioner kroner (85% av 2 millioner) fra banken din, og ha et behov for 300.000,- i egenkapital. I tillegg til de 2 millionene kommer kostnadene knyttet til kjøpet. Dokumentavgift som utgjør 2,5% av kjøpesummen vil havne på 50.000,- du vil med andre ord ikke bare trenge 300.000,- men 350.000,- som egenkapital for å dekke både egenkapital til bolig, og kostnadene knyttet til salget. De aller fleste bankene har praktiske lånekalkulatorer som raskt vil vise deg hvor mye du kan få i lån og hvor mye egenkapital du vil trenge.

Alternativer til egenkapital

Det kan være flere årsaker til at du ikke har tilstrekkelig egenkapital til å gjennomføre et boligkjøp slik du selv måtte ønske. Da kan det være godt å vite at det likevel finnes løsninger som kan hjelpe deg. For mange er kjøp av bolig den største investeringen de gjør gjennom livet, da er det viktig at dette gjennomføres på en slik måte at privatøkonomien ikke får en belåningsgrad som er vanskelig å betjene. Vi skal derfor se nærmere på fire alternativer som kan gjøre det mulig å kjøpe bolig uten nok egenkapital.

Få gode råd og tips til hvordan du kan få boliglån uten egenkapital

Kausjonist

Den vanligste måten å komme unna kravet om egenkapital er ved å søke med en kausjonist. En kausjonist er en person som gir sin garanti overfor banken at de vil betale lånet ditt dersom du ikke lenger klare betjene dette. Det er gjerne foreldre som stiller som kausjonist når barna skal kjøpe sin første bolig. I Norge er det realkausjon som er den vanligste løsningen, her vil banken ta tilleggssikkerhet i boligen/fritidsboligen til kausjonist. Det er derfor viktig at både låntaker og kausjonist setter seg godt inn i hva dette innebærer før de signerer en låneavtale med banken.

Forskudd på arv

Selv om det kan være vanskelig å snakke om, så er forskudd på arv et alternativ til egenkapital. For noen familier passer det godt økonomisk at barna får et forskudd på arven sin, det kan være at fremtidig beskatning og lignende vil minske utbyttet i fremtiden og et forskuddsoppgjør vil derfor gagne de begunstigede. Noen vil også havne i et arveoppgjør dersom noen du sto nær dessverre har gått bort nylig. I et land der stadig flere har en god økonomi har det blitt svært vanlig at f.eks. besteforeldre testamenterer pengesummer til barnebarn fremfor foreldre slik at disse kan få nødvendig startkapital i livet.

Kjøpe bolig med andre

Det er gjerne store summer det snakkes om når man skal kjøpe bolig. Da kan det ofte være lettere å dele denne kostnaden med andre. Mange velger derfor å kjøpe bolig sammen kjæreste, ektefelle, venner eller familie. På denne måten kan man fordele kostnadene på flere samtidig som man oftest får innvilget et høyere boliglån. Dersom du velger å kjøpe sammen noen andre er det svært viktig at dere setter dere godt inn i eierbrøken og lager en skriftlig samboerkontrakt. Denne vil komme svært godt med i fremtiden dersom det skulle være spørsmål om å selge.

Statlig støtte

Skulle du befinne deg i en situasjon der det er svært vanskelig med sparing, eller ikke har noen egnet kausjonist kan du søke om statlig støtte. Dette kommer i form av et startlån. Et slikt lån stilles fra boligbanken og er et statlig tiltak for deg som har hatt langvarige økonomiske problemer, eller av ulike årsaker ikke kan oppnå et lån i private banker. Den letteste måten å få ytterligere informasjon om dette tiltaket er å ta kontakt med din kommune, eller søke gjennom kommunens hjemmeside. Det er ikke mulig å søke direkte hos boligbanken, man må henvises fra sin respektive kommune først.

Unntaksregelen

Det er i boliglånsforskriften at finanstilsynet har stilt krav overfor bankene om hvilke krav som skal oppfylles før man kan få innvilget et boliglån. Blant annet er det her retningslinjene om maksimalt 85% belåning blir angitt. Allikevel har bankene muligheten til å avvike fra dette kravet på opptil 10% av sine årlige søknader om boliglån. Dersom du kan fremlegge en ryddig økonomi, noe egenkapital og betalingsevne overfor banken kan det derfor fortsatt være mulig å få en søknad om lån innvilget, selv uten tilstrekkelig egenkapital.

Søk boliglån her

Spørsmål og svar

Hvor mye egenkapital trenger jeg?

Totalt vil det være behov for 17,5% av boligens kjøpesum for å oppfylle kravet om egenkapital, samt dekning av dokumentavgiften.

Kan man få boliglån med betalingsanmerkning?

De aller fleste banker vil avslå en søknad om boliglån dersom du har betalingsanmerkninger, dette fordi slike heftelser oftest er knyttet til dårlig betalingsevne og utgjør en økt risiko for banken.

Hvem kontakter jeg for å søke om startlån?

Du må henvises til boligbanken fra kommunen du er bosatt i. Ta derfor først kontakt med sosiale kontakten eller hjelpetelefonen til din kommune for videre henvisning.

Hvorfor må man ha egenkapital?

Kravet om egenkapital er beskrevet i boliglånsforskriften. Dette er retningslinjer stilt av Finanstilsynet overfor banker som driver med kredittvirksomhet i Norge og er et tiltak for å unngå økning i boligspekulasjon.

Hva er BSU?

BSU er en gunstig spareordning for deg mellom 16 og 34 år. Det er i praksis en spareordning, men der pengene øremerkes et fremtidig boligkjøp. Du kan spare 25.000 årlig og få 5000 tilbake på skatten hvert år. Renten på en slik konto er også svært gunstig sammenlignet med en vanlig sparekonto.

I denne artikkelen
  • Hva er egenkapital?
  • Alternativer til egenkapital
  • Kausjonist
  • Forskudd på arv
  • Kjøpe bolig med andre
  • Statlig støtte
  • Unntaksregelen