Hva er avdragsfrihet? Alt du trenger å vite - Juni 2021

Hva er avdragsfrihet?

Christoffer Liven | 5. jun 2021

Skulle du havne i en økonomisk knipe kan avdragsfrihet være et nyttig verktøy. Riktignok er det viktig å merke seg at avdragsfrihet ikke er det samme som betalingsfrihet, men dette skal vi komme nærmere inn på senere i artikkelen. Det kan være flere årsaker til at avdragsfrihet kan være en aktuell løsning, men oftest benyttes det etter uforutsett tap av inntekt.

Når du opplever brått tap i inntekt kan det fort bli vanskelig å innfri vilkårene for gjeld man har utestående, men det er viktig å huske at gjelden ikke stopper opp. Du må derfor selv ta kontakt med banken og søke om avdragsfrihet. På denne måten kan du unngå betalingsanmerkninger og få en mer fleksibel økonomi i en bestemt tidsperiode. Vi skal nå se litt nærmere på hva avdragsfrihet er og hvordan dette fungerer i praksis.

Slik fungerer avdragsfrihet på boliglånet eller andre lån

Som vi nevnte tidligere er det viktig å skille mellom avdragsfrihet og betalingsfrihet. Mange forveksler de to løsningene og det kan fort få katastrofale konsekvenser for økonomien. I utgangspunktet er det avdragsfrihet, ikke betalingsfrihet de aller fleste norske banker tilbyr sine kunder. Får du innvilget avdragsfrihet trenger trenger du kun betale rente og gebyrer på lånet ditt i den bestemte perioden. Du trenger derfor ikke betale avdrag og vil få lavere månedlige kostnader. Dette kan gi den nødvendige fleksibiliteten i hverdagen som man trenger for å komme seg gjennom en utfordrende periode.

Feilen mange gjør er at de tror avdragsfrihet betyr betalingsfrihet, altså at man ikke trenger betale noe som helst til banken i den bestemte perioden. Det er svært viktig at man merker seg forskjellen på de to, da man ellers fort kan oppleve at det kommer uforutsette kostnader når rentene forfaller på lånet. Om du ikke betaler renter og gebyrer i en avdragsfri periode vil dette vurderes som mislighold og føre til straffegebyrer og eventuelt betalingsanmerkninger.

Så mye koster avdragsfrihet

Når du søker om avdragsfrihet er det viktig å merke seg at lånet ikke løper som vanlig, men at nedbetalingsperioden blir forlenget med tilsvarende periode som avdragsfriheten. Som et eksempel på dette tar vi utgangspunkt i et boliglån på 3 millioner kroner med 30 års nedbetalings. Av den opprinnelige lånesummen gjenstår 2.778.977 kroner fordelt over 27 år. Renten på lånet er 2,14% nominell, 2,2% effektiv rente.

Søker du om 6 måneder avdragsfrihet på dette lånet vil du få ca 6.450,- mer å rutte med i perioden. Men dette er ikke penger du slipper å betale, du bare utsetter betaling til banken med 6 måneder. I tillegg til dette må du fortsatt betale rente hver måned som gjør at lånet i praksis løper 6 måneder ekstra uten at du betaler ned noe som helst. Dette utgjør en økt rentekostnad på lånet ditt i sin helhet.

Etter at de 6 månedene med avdragsfrihet er over vil du oppleve et økt terminbeløp som skal dekke inn perioden du ikke betalte ned på lånet ditt. I vårt eksempel vil terminbeløpet øke med 156,- hver måned som utgjør en ekstra kostnad på 49.608,- om lånet løper i resterende 26 år. Av dette vil 12.123,- være økte rentekostnader.

Avdragsfrihet på lån betyr at du i en periode ikke betaler avdrag på lånet

Bli kvitt dyr kredittkortgjeld med avdragsfrihet

Dersom du har en belåningsgrad på 60% eller lavere kan du oppnå svært gunstige vilkår på din avdragsfrihet. Da kan det fort lønne seg å søke om avdragsfrihet og heller benytte de frigitte midlene til å nedbetale dyr forbruksgjeld. Spesielt kredittkort og forbrukslån vil det være lønnsomt å kvitte seg med raskest mulig. Noen tusen kroner ekstra på lånet hver måned kan raskt halvere nedbetalingsperioden for lånet og spare deg inn mye i rentekostnader.

I de aller fleste tilfeller vil dette være mer lønnsomt enn å f.eks. bake forbrukslånet inn i boliglånet ditt. Dette vil kun gjøre at du oppnår dårligere vilkår på boliglånet uten at du får noe særlig igjen for det. Fokuser derfor på nedbetaling av gjelden raskest mulig, fremfor å blande den inn i kompliserte refinansieringer.

Avdragsfrihet for å investere?

Det er ingen hemmelighet at boliglån er svært billig finansiering å sitte med. De aller fleste har en boliglånsrente som ligger mellom 1,5-2,5% basert på belåningsgrad. Dersom du sitter med god økonomi og har mindre enn 60% belåningsgrad kan det derfor være gunstig å søke om avdragsfrihet og heller bruke pengene til noe som gir høyere avkastning. Så lenge det pengene benyttes til gir høyere avkastning enn rentekostnaden på lånet ditt vil du tjene penger på dette langsiktig.

Mange velger derfor å søke om 2-5 år med avdragsfrihet på lånet sitt når de når 60% belåningsgrad og benytter disse pengene til å investere i aksjer fremfor ytterligere nedbetaling på lånet. Så lenge det er lav rente slik som vi har i Norge vil dette være en lønnsom strategi for de fleste. Allikevel er det viktig å merke seg at man bør være litt ekstra nøye med pengebruken og ikke minst ha kontroll på det man investerer i slik at man ikke pådrar seg økonomiske problemer gjennom spekulasjon.

Tre risikofaktorer

Dersom du skal benytte avdragsfrihet til å investere er det viktig at du er klar over de potensielle risikofaktorene som følger med denne strategien. De tre faktorene du bør være oppmerksom på er: volatilitet i aksjemarkedet, stigende rente og boligprisfall. Skulle du oppleve stigende rente kan du bli tvunget til å innfri investeringer på et lite gunstig tidspunkt.

Likeså kan du oppleve et boligprisfall, da kan plutselig lånet ditt utgjøre en høyere belåningsgrad fordi verdien lånet er målt opp mot er lavere enn tidligere. Da kan mange oppleve mindre gunstige vilkår ettersom betingelsene for lånet endres. Til slutt er det verdt å merke seg at det er forbundet risiko med all investeringsvirksomhet, spesielt om belåning er benyttet. Da kan du fort tape store beløp som gjør at du taper opptjent egenkapital, eller må likvidere andre investeringer for å vedlikeholde gjelden din.

Avdragsfrihet til forbruk

Det siste alternativet er å søke om avdragsfrihet for å benytte det ekstra beløpet til forbruk. Noen kan bli fristet til å søke om avdragsfrihet for å bruke pengene til enkelt forbruk, eller kanskje til å reise på ferie. Selv om dette er rimeligere enn kredittkort og forbrukslån er det fortsatt ikke en anbefalt måte å bruke avdragsfrihet på.

I det lange løp vil det koste mer enn det smaker ettersom du bare utsetter kostnader, mens du fortsatt har rente på beløpet ditt. Vi anbefaler derfor ikke at man benytter avdragsfrihet til forbruk, men vi ønsker også å advare om at man bør ha god kjennskap til finansielle markeder før man eventuelt benytter avdragsfrihet til investeringer. Sett deg godt inn i vilkårene og avgjør om investeringene vil gi tilstrekkelig avkastning til å måles opp mot kostnaden på lånet ditt.

Spørsmål og svar

Hva er forskjellen på betalingsfrihet og avdragsfrihet?

Betalingsfrihet betyr at du ikke betaler noe som helst til banken, mens avdragsfrihet betyr at du slipper betale avdraget på lånet ditt. For sistnevnte må du fortsatt betale renter og gebyrer hver måned, men vil oppnå økt fleksibilitet i perioden.

Hvem kan få avdragsfrihet?

Alle kan søke om avdragsfrihet, men bankene vil ofte be om en begrunnelse dersom du har høy belåningsgrad. Ta derfor kontakt med banken din og forhør deg om mulighetene for avdragsfrihet i din situasjon.

Hvorfor bør man ha under 60% belåningsgrad?

Kunder som har 60% eller lavere belåning er sett på som lavere risiko av bankene. Du vil derfor ha mulighet til å søke om lenger avdragsfrihet og til bedre vilkår enn om du har høy belåningsgrad.

Hvorfor koster avdragsfrihet noe?

De fleste bankene har et gebyr for avdragsfrihet, men dette utgjør oftest et relativt lavt beløp. Det som gjør at avdragsfrihet koster penger er at rentene løper uten at du betaler ned på gjelden din. Dette blåser opp de totale kostnadene på lånet ditt om du ikke betaler ned ekstra i en tilsvarende lang periode.

I denne artikkelen
  • Slik fungerer avdragsfrihet på boliglånet eller andre lån
  • Så mye koster avdragsfrihet
  • Bli kvitt dyr kredittkortgjeld med avdragsfrihet
  • Avdragsfrihet for å investere?
  • Tre risikofaktorer
  • Avdragsfrihet til forbruk