Hva er boligkreditt? Alt du trenger å vite

Hva er boligkreditt? Alt du trenger å vite

Christoffer Liven | 10. sep 2021

Når du har betalt ned tilstrekkelig på boliglånet ditt kan banken gi deg en økt fleksibilitet i form av boligkreditt, som også gjerne markedsføres som rammelån eller fleksilån. Dette er en kredittramme på inntil 60% av boligens verdi som du fritt kan disponere slik du vil. På denne måten kan du disponere verdier låst i boligen uten at du trenger å søke om et nytt lån eller benytte annen kreditt. Du kan derfor nyte godt av lav rente og økt fleksibilitet i privatøkonomien din.

Fordeler med boligkreditt

 • Du kan med sikkerhet i boligen låne penger til det du vil, uten behov for å opprette et nytt lån.
 • Overfør penger fra boliglånet til egen brukskonto uten at du trenger å søke om lån, eller blir ilagt gebyrer.
 • Velg selv hvor mye du ønsker å nedbetale på lånet.
 • Du blir kun belastet rente for beløpet du har brukt til en hver tid.

Hvordan fungerer boligkreditt?

Boligkreditt er en fleksibel kredittramme for deg som har betalt ned store deler av boliglånet ditt. Du kan få innvilget inntil 60% av verdien på boligen din og fritt benytte den innvilgede kreditt rammen når du har behov. Så lenge du befinner deg innenfor den godkjente kredittrammen står du helt fritt til å disponere beløpet slik du selv måtte ønske uten at det påløper gebyrer eller du trenger å søke om utbetaling.

Du betaler kun renter på det beløpet du har benyttet og kan betale tilbake dette slik du selv ønsker. Uttak og innskudd fra boligkreditten styrer du enkelt i nettbanken der du kan overføre fra boliglånet til brukskonto, eller betale tilbake et benyttet beløp. Hos de fleste bankene er minimumsbeløpet for boligkreditt 100.000,- og maksimal nedbetalingsperiode på gjelden er 10 år. Dette gjør at du kan få en svært fleksibel økonomi og boligkreditten kan i mange tilfeller fungere som en ekstra bufferkonto dersom uforutsette kostnader skulle dukke opp.
Søk boliglån her

Slik opparbeider du deg boligkreditt

Som et utgangspunkt kan alle med en belåningsgrad på under 60% søke om å få boligkreditt på sin bolig. Allikevel er det verdt å merke seg at det sjeldent er lønnsomt å søke om boligkreditt dersom du har en belåningsgrad som er rett under 60%. Årsaken til dette er at den kombinerte belåningsgraden mellom boligkreditt og boliglån ikke kan overstige 60%. Dette betyr at du kun vil få et marginalt beløp innvilget i form av boligkreditt, frem til du har nedbetalt ytterligere på boligen din.

Vi anbefaler derfor at du har 50% eller lavere belåningsgrad før du benytter deg av boligkreditt. Selv da bør du sjeldent benytte boligkreditt til rent forbruk eller uten en nedbetalingsplan. Mange banker anbefaler også at du tar en samtale med din rådgiver før du eventuelt benytter deg av boligkreditt til forbruk. Da vil banken kunne hjelpe deg å sette opp en nedbetalingsplan og sørge for at du ikke pådrar deg unødvendig høye rentekostnader.

Dette kan du bruke boligkreditt til

I utgangspunktet kan du bruke boligkreditt til hva enn du måtte ønske, men det er sjeldent anbefalt at du bruker det til forbruk. Derimot vil det være gunstig å bruke boligkreditt til tiltak som kan gi en økt verdi på boligen eller til investeringer. Grunnen til dette er at boligkreditt er en svært kostnadseffektiv måte å låne penger på. I de fleste tilfeller vil du ha en løpende rente rundt samme nivå som et boliglån.

Dette betyr at dersom du kan få høyere avkastning i aksjemarkedet vil du langsiktig tjene på å investere din boligkreditt. Tilsvarende kan det være lurt å gjennomføre oppussing og investering i boligen som gir merverdi dersom du har tenkt å selge i nærmeste fremtid. Da vil du få en rimelig finansiering av noe som gir meravkastning i fremtiden. Det viktige å huske på dersom du skal investere med hjelp av boligkreditt er at du må ha en prosentvis avkastning høyere enn rentekostnaden på lånet ditt. Vi har derfor samlet noen punkter nedenfor som boligkreditt kan være godt egnet til å finansiere:

 • Langsiktige investeringer som aksjefond (indeksfond)
 • Oppussing av egen bolig som gir meravkastning (ikke dekorative endringer)
 • Egenkapital til utleie eller fritidsbolig.
 • Kjøp av ny bil (pass på å aktivt nedbetale på lånet for at det skal lønne seg)
 • Andre lav risiko investeringer som vil gi en avkastning høyere enn rentekostnaden.

Ting du ikke bør bruke boligkreditt til

Selv om boligkreditt er en svært billig finansiering er det noen ting det ikke er anbefalt å bruke et slikt lån til. Det er nemlig viktig å huske at dette er finansiering med sikkerhet i boligen din, du bør derfor unngå svært risikable investeringer eller rent forbruk i stor skala. Dersom du påtar deg mer gjeld enn du klarer betjene kan dette fort gå utover egen bolig og i verste fall ende med et tvangssalg. Nedenfor har vi derfor samlet noen ting du ikke bør benytte boligkreditt som finansiering til:

 • Høy risiko investeringer i selskaper og enkeltaksjer
 • Ferieturer og forbruk
 • Obligasjoner og investeringer som gir en lavere avkastning enn rentekostnaden din.
Søk boliglån her

Spørsmål og svar om boligkreditt

Hvem kan få boligkreditt?

Alle som har en belåningsgrad på boligen sin under 60% av totalverdien kan søke om å få innvilget boligkreditt hos banken sin. Man vil da kunne få boligkreditt for differansen mellom gjenstående boliglån og 60% belåning.

Hvordan fungerer boligkreditt?

Boligkreditt fungerer som en fleksibel kredittramme der banken har sikkerhet i boligen din og du fritt kan disponere beløpet innenfor rammen innvilget.

Hvor mye kan jeg få i boligkreditt?

Du kan få inntil 60% av boligens verdi innvilget i boligkreditt. Dersom du fortsatt har gjenstående gjeld vil dette måtte trekkes fra den totale ramme kreditten du kan få innvilget. I praksis betyr dette at om du i dag har en belåningsgrad på 40% vil du maksimalt få tildelt 20% boligkreditt.

Hva er renten på boligkreditten min?

Renten på boligkreditt varierer noe fra bank til bank, men du kan forvente at den ligger noen prosentpoeng høyere enn markedsrenten for boliglån. Dette fordi det er en økt risiko for banken da du fritt kan disponere og bruke beløpet slik du måtte ønske på forbruk.

I denne artikkelen
 • Fordeler med boligkreditt
 • Hvordan fungerer boligkreditt?
 • Slik opparbeider du deg boligkreditt
 • Dette kan du bruke boligkreditt til
 • Ting du ikke bør bruke boligkreditt til