Hva er og hvordan får man et grønt boliglån?

Hva er og hvordan får man et grønt boliglån?

Espen Flaa Nilsen | 8. mai 2021

Bankene ser stadig etter nye måter å bruke sin innflytelse på forbrukerne til noe positivt, og en av de nyeste satsingene har vært såkalte grønne boliglån.

Men selv om det kan høres praktisk ut med et grønt boliglån, så er navnet lite forklarende.

Vi skal derfor se litt nærmere på hva et grønt boliglån er for noe, og hvordan du kan få tilbud om et slikt lån.

Hensikten med et grønt boliglån er å fremme et økt fokus på energieffektive boliger, energitap på eldre boliger står nemlig for store deler av forbruket i norske husholdninger.

Dette forbruker kan inkludere elektrisk oppvarming, fyring i peisen og lignende for å holde boligen varm. Energieffektive boliger har bedre isolerte løsninger, holder bedre på varmen og krever derfor mindre forbruk. Alt dette bidrar med å holde utslippene oppe og behovet for energi høyt.

Nettopp derfor har bankene utviklet et slikt boliglån som en gulrot for de som velger å fornye boligene sine, eller satse på en bolig med lavt energiforbruk.

Les mer: Alt du trenger å vite om lån

Hva er grønt boliglån?

Grønt boliglån er en finansieringsløsning for kjøp av bolig med energimerking A eller B. Boliger som oppnår A eller B merking er mer energieffektive og derfor bedre for miljøet.

På denne måten kan bankene bidra til økt fokus på miljøvennlige boligløsninger og gjøre det gunstig å investere i fremtidsrettede varmeløsninger fremfor tradisjonell fyring med ved og olje.

Hva betyr A og B energimerking?

Hensikten med energimerking av boligene er å gi en indikasjon på energistandarden til en bolig, primært oppvarmingssystemet. Skalaen for energimerking går fra A til G, hvor A er den mest effektive.

Faktorer som moderne isolasjon i vegger og vinduer, vegger mot nabo og bruk av energieffektive varmepumper eller solvarme vil gi positivt utslag på energimerkingen.

I praksis betyr det at boligen krever mindre forbruk av energi (strøm, fyring, etc) Nedenfor kan du se typiske karakteristikker ved energimerking A og B.

 • A: Boligen er utstyrt med varmepumpe eller bruker solenergi, i tillegg har boligen god isolasjon i vegger og rundt vinduer som forhindrer varmetap.
 • B: Boligen har enten varmepumpe eller benytter solenergi og/eller har isolasjon og vinduer som er bedre enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil alder på bolig, størrelse på boligen og type bolig påvirke energimerkingen.

grønt boliglån

Slik går du frem for å få et grønt boliglån

Skal du kjøpe en ny bolig med energimerking A eller B kan du søke om grønt boliglån.

Dette er lån som vil gi gunstigere rente som belønning for at man velger en miljøvennlig bolig. Først og fremst må du finne den aktuelle energimerkingen på boligen du har til hensikt å kjøpe.

Denne vil du oftest finne i boligannonsen eller i salgsprospektet. Noen kommuner har også gjort det mulig å bruke energiportalen.no til å søke opp boligen din.

Når du har fått bekreftet at boligen oppnår A eller B på energiskalaen kan du ta kontakt med de aktuelle bankene som tilbyr grønt boliglån. I Norge tilbyr blant annet Nordea, DNB, Sparebanken Vest og Sparebank 1 Gruppen grønt boliglån i dag. Husk å hente inn tilbud fra flere banker slik at du kan sammenligne vilkårene og velge det lånet som er gunstigst for din privatøkonomi.

Om du allerede har kjøpt bolig med energimerking A eller B kan du også ta kontakt med banken angående en refinansiering til grønt boliglån. Da vil ditt eksisterende lån bli byttet ut med et grønt boliglån og de vilkårene som følger dette lånet.

Har du mye gjeld? Benytt deg av en refinansiering.

Hvordan søke om grønt boliglån i 4 enkle steg

Selve søknadsprosessen for et grønt boliglån er både rask og enkel. Den eneste forskjellen fra et tradisjonelt boliglån er at du først må kunne dokumentere energimerkingen på boligen. Denne informasjonen vil du finne i salgsoppgaven på bygget, eller du kan ta kontakt med den aktuelle megleren som selger boligen.

 1. Kartlegg energimerkingen på den aktuelle boligen.
 2. Søk en eller flere banker om grønt boliglån.
 3. Sammenlign tilbudene, og velg det som har gunstigste vilkår.
 4. Signere gjeldsbrevet med BankID.

Når gjeldsbrevet er signert vil ditt nye lån tre i kraft og du kan nyte godt av en lav markedsrente som belønning for at du har valgt en energieffektiv bolig. Bedre blir det ikke!

Krav for å få grønt boliglån

Skal du søke om et grønt boliglån er det noen krav du må oppfylle først. Kravene varierer noe fra bank til bank, men i listen nedenfor har vi samlet de med gjennomgående kravene som bankene stiller for at du skal kvalifisere til et grønt boliglån.

 • Belåningsgrad på boligen er 75% eller lavere (rentesatsen er høyere ved 85%).
 • Boligen må oppnå energiklasse A eller B.
 • Hus bygget etter 2017 (TEK17 Standard) må oppnå energiklasse A.
 • Boligen må befinne seg i Norge.
 • Du er skattemessig bosatt i Norge.
 • Har norsk personnummer, eller D-nummer.

De aller fleste bankene krever også at du kan fremvise den aktuelle energimerkingen som et krav for at søknaden skal godkjennes.

Et alternativ til grønt boliglån

Bor du i en bolig som ikke har energiklasse A eller B, finnes det fortsatt noen attraktive tilbud.

Stadig flere banker tilbyr såkalte oppgraderingslån med svært gode vilkår. Dette er lån som kan benyttes til oppgradering av bolig slik at den oppnår A eller B klassifisering.

Når du har oppnådd den nødvendige klassifiseringen kan du deretter søke om å refinansiere gjelden og få den omklassifisert til et grønt boliglån.

Dette vil være gunstig våre for økonomien og husets vedlikehold.

Et energieffektivt hus holder nemlig bedre på varmen og krever mindre forbruk gjennom året.

Dette vil gi mindre forbruk av strøm og/eller ved som igjen gir bedre økonomi og lavere kostnader knyttet til boligen. Spesielt i land som Norge hvor vi har svært varierende årstider vil det være lønnsomt for de aller fleste å gjennomføre en oppgradering av boligen sin om de sitter på hus med lav energiklasse (C-G på skalaen).

Lite kostbare oppgraderinger kan inkludere installasjon av varmepumpe, eller utskifting av eldre vinduer.

Spørsmål og svar

Hva er grønt boliglån?

Grønt boliglån er en finansieringsløsning for kjøp av bolig med energimerking A eller B.

Hva er forskjellen på grønt boliglån og vanlig boliglån?

Grønt boliglån er et tilbud for energieffektive boliger med lavere omkostninger og effektiv rente enn tradisjonelle boliglån.

Hvor mye kan man søke om i grønt boliglån

Bankene vil gjennomføre en individuell vurdering, men hensiktsmessig kan man søke om 75% av boligens markedsverdi.

Hva er energimerking?

Energimerking er en skala fra A-G som beskriver hvor energieffektiv en bolig er. Dette er knyttet til isolasjon, kostnadseffektiv oppvarming og lignende kriterier.

Hvilke banker tilbyr grønt boliglån?

I Norge tilbyr de aller fleste nasjonale bankene, samt sparebankene grønt boliglån til sine kunder.

I denne artikkelen
 • Hva er grønt boliglån?
 • Hva betyr A og B energimerking?
 • Slik går du frem for å få et grønt boliglån
 • Hvordan søke om grønt boliglån i 4 enkle steg
 • Krav for å få grønt boliglån
 • Et alternativ til grønt boliglån