Hvordan får man mellomfinansiering?

Hvordan får man mellomfinansiering? Alt du trengeer å vite

Espen Flaa Nilsen | 14. jul 2021

Vanligvis vil man forsøke å selge sin eksisterende bolig før man kjøper en ny. Da har man pengene tilgjengelig og banken vil enkelt og greit flytte et lån fra en bolig til en annen. Men ting går ikke alltid slik man forventer og noen ganger finner man drømmeboligen uten at man i utgangspunktet hadde tenkt til å flytte, eller fått solgt sin eksisterende bolig.

Da kan mellomfinansiering være et godt alternativ. Dette vil tillate deg å kjøpe drømmeboligen først og deretter selge eksisterende bolig etterpå. Du vil da sitte med to boliger og to boliglån for en kort periode. Heldigvis betyr ikke dette at du trenger betale dobbelt opp i hele perioden. Med mellomfinansiering kan du nemlig velge om du ønsker å betale avdrag, eller bare betale rentene frem til du har solgt og omgjort til vanlig boliglån.

Dette gjør at du kan vurdere egen økonomi og deretter velge den fleksibiliteten du selv ønsker. I denne artikkelen skal vi derfor se litt nærmere på hva mellomfinansiering egentlig er fornoe, samt når det lønner seg å benytte mellomfinansiering.

SØK BOLIGLÅN HER

Hva er mellomfinansiering?

I prinsippet er et mellomfinansieringslån det samme som et kortsiktig nedbetalingslån. Eneste forskjellen er at det benyttes ved kjøp og salg av bolig, når du ønsker å kjøpe før du har solgt. Fordelen med et slikt lån er som vi nevnte ovenfor at du har fleksibiliteten til å velge om du ønsker betale fulle avdrag, eller bare rentekostnaden i perioden. Dette gir deg fleksibiliteten til å kjøpe et nytt hus før du har solgt det gamle, dersom du skulle komme over drømmehuset og trenger økonomisk fleksibilitet.

Denne løsningen er også aktuell for deg som har solgt huset ditt, men ikke mottatt oppgjør enda. Du vil da motta et kortsiktig lån i banken som finansierer boligkjøpet frem til du får oppgjøret fra kjøper fra megler. Mange vil oppleve at mellomfinansiering har noe høyere rente enn boliglånet ditt og det er på grunn av den kortsiktige tidshorisonten. Dette er kortsiktig lån og bankene vil derfor ta høyere rente for å gjøre det lønnsomt å låne ut pengene. Heldigvis vil renten gå ned igjen på boliglån nivå så snart gammel bolig er solgt og mellomfinansieringen er løst opp.

Hvordan fungerer mellomfinansiering?

Mellomfinansiering fungerer som midlertidig finansiering slik at du har tilstrekkelig finansiering til å kjøpe ny bolig før du har solgt den gamle. Dette er slik at det ikke skal bli en unødvendig stor belastning økonomisk å eie to boliger samtidig i en kort periode. Det er viktig å merke seg at under mellomfinansieringen sitter du med to parallelle lån. Du vil ha mellomfinansieringslånet som dekker finansieringen for ny bolig, men du vil også ha det gamle boliglånet frem til oppgjør for boligen kommer inn og løser opp dette.

Du må forvente at rentekostnaden på gjelden knyttet til mellomfinansiering vil være noe høyere enn på boliglånet. Heldigvis vil både mellomfinansieringslånet og det gamle boliglånet bli slettet når oppgjør for boligsalget kommer inn. Da vil du kun sitte igjen med et nytt langsiktig boliglån knyttet til den nye boligen din.

Hva skjer dersom oppgjøret blir mindre enn ventet?

Risikoen ved å kjøpe ny bolig før du har solgt den gamle, er at du aldri helt vet hva den endelige salgssummen på gammel bolig vil bli. Det er derfor en fare for at du får solgt den for mindre enn først forventet og oppgjøret dermed blir redusert tilsvarende. Da er det godt å vite at dette ikke vil ha noen fatal påvirkning for ditt nye boligkjøp.

Det eneste som skjer er at du får litt større langsiktig lån på den nye boligen enn først forventet. Allikevel er det viktig å ikke være overoptimistisk når det gjelder salgssum på gammel bolig. Du bør heller være litt forsiktig med forventningene, slik at du ikke påtar deg mer gjeld enn du hadde tiltenkt eller har evne til å betjene langsiktig. Vi anbefaler derfor at du tar utgangspunkt i et “worst case” scenario når du skal beregne fremtidig finansiering. Her vil du regne deg frem til hva du minimum må ha for eksisterende bolig og hvordan dette vil påvirke din langsiktige finansiering.

Skulle du oppnå en høyere pris enn dette vil du bare få en positiv påvirkning på din nye gjeld og bli sittende igjen med mindre i lån enn ventet. Dette er en langt hyggeligere overraskelse enn f.eks. å bli sittende igjen med mer gjeld enn man har evnen til eller ønsker seg. Et nytt boligkjøp vil fort få en negativ innvirkning på privatøkonomien dersom du blir sittende med et stort lån som hemmer kjøpekraft eller handlingsrom i hverdagen.

Hva om ikke boligen blir solgt?

I Norge er det mulig å selge stort sett alle boliger - til riktig pris. Mange går derimot på den feilen at de forventer at salg av hus skal være noe som skjer svært fort. Slik er det ikke alltid. Noen ganger vil det være enkelt å selge et hus med god lokasjon, mens andre ganger vil det ta noe lenger tid. Du må derfor belage deg på at du kan bli sittende med mellomfinansiering i en periode dersom boligsalget ikke skjer med en gang.

De fleste bankene som tilbyr mellomfinansiering lar deg sitte med to lån i opptil et år. Dette gir tilstrekkelig rom for å selge boligen, men det betyr også at du har rentekostnaden på to parallelle lån i en lenger periode. Derfor er det viktig at du gjør deg godt kjent med kostnadene og forsikrer deg om tilstrekkelig betjeningsevne. Dersom salget skulle dra ut i mer enn 12 måneder kan du søke om utvidelse av mellomfinansieringen.

Skulle du bo i et område der du vet det er vanskelig å selge bolig, kan det være lurt å starte en salgsprosess før du går til innkjøp av ny bolig. Det er nemlig svært lite gunstig å sitte unødvendig lenge med mellomfinansiering da du oftest ikke betaler ned på lånet, men bare dekker inn rentekostnadene dine. Du bør derfor alltid forsøke å ha så kort mellomfinansieringsperiode som mulig.

SØK BOLIGLÅN HER

Spørsmål og svar

Hvordan får man mellomfinansiering?

Mellomfinansiering er et tilbud de fleste bankene kan tilby sine kunder. Allikevel bør du ta kontakt med din aktuelle bank og forhøre deg om mulighetene før du eventuelt går til innkjøp av ny bolig.

Hva er renten på et mellomfinansieringslån?

Renten varierer fra bank til bank, men vil i utgangspunktet ligge noe høyere enn på et boliglån. Det vil bli tatt en individuell vurdering fra banken og endelig rente fremkomme av lånetilbudet.

Hvordan fungerer mellomfinansiering?

Mellomfinansiering dekker kapitalbehovet knyttet til ny bolig i påvente av oppgjør fra den gamle boligen din. Dette gjør det mulig å kjøpe nytt hus før du har solgt det gamle.

Hvem kan få mellomfinansiering?

I utgangspunktet kan alle som oppfyller kravene om boliglån få innvilget et mellomfinansieringslån, men det er viktig at du har betjeningsevne til begge lånene. Ettersom du vil bli sittende med to parallelle lån i en periode kan dette fort bli kostbart.

Må man betale avdrag på et mellomfinansieringslån?

Nei, de fleste bankene tillater at du bare betaler rentekostnaden på mellomfinansieringslånet frem til det blir slettet og gjelden gjort om til et nytt boliglån etter oppgjør fra gammel bolig.

I denne artikkelen
  • Hva er mellomfinansiering?
  • Hvordan fungerer mellomfinansiering?
  • Hva skjer dersom oppgjøret blir mindre enn ventet?
  • Hva om ikke boligen blir solgt?