Kan man få lån til depositum? Når man skal leie leilighet

Kan man få lån til depositum? Når man skal leie leilighet

Espen Flaa Nilsen | 17. oct 2021

Dersom du skal leie en leilighet eller et hus må du mest sannsynlig ut med et depositum. Dette skal fungere som en sikkerhet for utleier, men er også et beløp du får tilbake igjen dersom kontrakten avsluttes på en skikkelig måte. Det vanligste er at slike depositum tilsvarer tre måneders leie, men for noen kan dette bety at det fort utgjør betydelige summer.

For å slippe å spare opp et slikt beløp kan det derfor være lukrativt å låne det av banken. Fordelen er at selv om du betaler ned på det hos banken, vil du få igjen pengene i etterkant. Med andre ord er det bare rentekostnaden som koster deg noe, ettersom du får igjen pengene når leieforholdet avsluttes.

Hvordan fungerer depositum?

Når du skal leie hus eller leilighet vil utleier mest sannsynlig kreve et depositum. Størrelsen på disse varierer fra utleier til utleier, men tilsvarer i de fleste leieforhold to eller tre ganger leiebeløpet. Dette betyr at dersom du skal betale 18.000,- i husleie per måned, vil depositumet mest sannsynligvis være på 36.000,- eller 54.000,- For de fleste utgjør dette en betydelig sum og mange har derfor behov for å låne pengene av banken.

Fordelen med depositumslån er at pengene settes inn på en depositumskonto. Denne disponerer verken utleier eller leieboer fritt, noe som betyr at pengene står trygt i banken. Det er vanlig at det står oppgitt i leiekontrakten hvor dette depositumet skal innbetales og hvilken bank som huser kontoen. Du får riktignok igjen det aktuelle depositumet etter at leieforholdet avsluttes, men du må fortsatt betale rentekostnader på lånet underveis i leieperioden din.

Finn det billigste depositumslånet

Et depositumslån er strengt tatt et forbrukslån med nytt navn. Bankene stiller ingen krav til sikkerhet for beløpet og du må derfor påregne noe høyere rente enn f.eks. et boliglån. Selv om det er snakk om usikret gjeld vil mange banker tilby deg en lavere rente enn tradisjonelle forbrukslån. Grunnen til dette er at det er forbundet en lavere risiko med depositumslån som står fastlåst på en konto, sammenlignet med forbrukslån som du fritt kan disponere etter eget ønske.

Siden usikret gjeld er svært kostbart vil det være lønnsomt å sammenligne flere tilbud og velge det rimeligste. Da vil en låneagent komme godt med. Her kan du gratis og helt uforpliktende be om lån fra flere banker samtidig uten at du trenger fylle ut mer enn én søknad. Du mottar alle tilbudene på samme plattform og kan dermed enkelt sammenligne de forskjellige tilbudene i ro og fred.

Dette sikrer deg god oversikt over hva de forskjellige bankene tilbyr og du kan deretter fritt velge det lånet som passer din privatøkonomi best. På denne måten sikrer du din egen betjeningsevne, men forsikrer også at du får et konkurransedyktig tilbud og dermed ikke betaler mer enn nødvendig.

Vilkår for å få et depositumslån

Som med alle andre former for lån stilles det også krav til deg som skal søke om et depositumslån. Fordelen er at det gjerne er relativt små beløp som derfor utgjør en lav risiko både for deg og banken. Det er verdt å merke seg at vilkår og betingelser kan variere noe fra bank til bank, men i de aller fleste stiller følgende krav:

 • Være fylt 18 år
 • Skattemessig bosatt i Norge
 • Kunne vise til fast inntekt
 • Låne opptil 3x måneders leie
 • Nedbetale lånet innen 5 år.

I snitt betaler de fleste ned depositumslånet sitt innen to år, noe som gjør at de sparer inn en del på rentekostnader. Gjennomsnittlig ligger renten på et depositumslån på rundt 14% og det er derfor å regne som et kostbart lån å sitte med. Du bør derfor forsøke etter beste evne å betale det ned så raskt som mulig og unngå at lånet løper i en full nedbetalingsperiode. Da reduserer du rentekostnaden og sparer penger som heller kan brukes til andre ting eller sparing.

Pass på dette før du betaler inn ditt depositum

Når du skal inngå et leieforhold er det noen ting du bør passe på slik at det foregår innenfor trygge rammer og du som leietaker er sikret dine rettigheter. Vi har derfor samlet noen viktige punkter du bør passe på at er på plass før du betaler inn depositum til kontoen og starter leieforholdet ditt.

 • Egen depositumskonto - Før du betaler inn depositumsbeløpet er det viktig at du undersøker hvordan konto beløpet går til. Det skal nemlig være en egen depositumskonto som verken du eller utleier fritt kan disponere. Om ikke dette er opprettet kan dette kreves før du betaler inn depositumet.
 • Depositum og konto oppgitt i kontrakten - Du bør også forsikre deg om at både det aktuelle depositumsbeløpet og kontonummer dette skal innbetales til er gjort rede for i kontrakten. På denne måten kan du vise til dette ved en eventuell avslutning av leieforhold om utleier ikke tilbakebetaler i henhold til avtale.
 • Depositum ikke overstiger 3x husleie - Normen for depositum er at det skal tilsvare 3x husleie. Dersom utleier krever et høyere beløp enn dette kan du stille spørsmål til hvorfor, samt hva dette skal dekke. Mange opplever at depositum blir benyttet til oppussing av boligen i etterkant etter påstått skade fra utleier sin side, så vær obs og dokumenter eventuelle skader og mangler.
 • Ha alt skriftlig - Selv om utleier fremstår hyggelig kan ting endre seg underveis. Det er derfor viktig at du uansett av personlig inntrykk forsikrer deg om at alle avtaler blir gjennomført skriftlig. Leiekontrakt, depositum og lignende skal alltid kunne dokumenteres skriftlig for å sikre deg som leietaker i etterkant.

Vanlige spørsmål og svar

Hva er et depositum?

Et depositum er et sikkerhetsbeløp som de fleste utleiere krever fra sine leietakere. Dette skal dekke eventuelle skader og manglende leie som påløper i leieperioden og ved avsluttelse av leieforholdet.

Hvor kan man søke om depositumslån?

En rekke banker tilbyr depositumslån. Mange kan også få tilbud om et slikt lån gjennom fagforeningen dersom de er medlem i en slik organisasjon.

Hva er renten på lånet mitt?

Ettersom et depositumslån i prinsipp er et forbrukslån er renten på slike lån relativt høy. Hver bank vil gjennomføre en individuell vurdering der de fastsetter den aktuelle renten på ditt lån. Denne vil så fremkomme av det endelige tilbudet du får fra banken.

Får man tilbake depositumet?

Så lenge ikke leiligheten eller huset er påført skade og slitasje utover det vanlige vil man få returnert hele depositumet. Eventuelt vil man få tilbakeført det som er til overs etter at skader er gjenopprettet.

I denne artikkelen
 • Hvordan fungerer depositum?
 • Finn det billigste depositumslånet
 • Vilkår for å få et depositumslån
 • Pass på dette før du betaler inn ditt depositum