Lån med medsøker - hva bør du vite

Lån med medsøker

Espen Flaa Nilsen | 4. oct 2021

Når du gjennomfører søknadsprosessen for et lån vil du nesten alltid bli spurt om du ønsker å søke med en medlåntaker eller medsøker. I mange tilfeller vil dette øke sannsynligheten for at du får innvilget et lån, men det er også noen viktige punkter som er verdt å merke seg før man påtar seg ansvaret som medsøker. Vi skal derfor gå gjennom hva det betyr å være medsøker og hvordan dette vil påvirke en lånesøknad.

Før du oppgir noen som en medlåntaker er det viktig at du vet hva dette innebærer. Mange blander nemlig sammen det å være kausjonist og det å være medlåntaker når man skal søke om lån. Selv om du i begge tilfeller stiller en sikkerhet for lånet, er dine juridiske forpliktelser forskjellig i de to tilfellene.

Forskjellen må medlåntaker og kausjonist

Dersom du skal søke om et lån er det vanlig at banken ber om kausjonist, spesielt om du søker om et stort beløp er dette helt normalt. En kausjonist tar ikke opp lånet i eget navn, men er ansvarlig for å dekke avdragene dersom låntaker ikke evner å gjøre dette selv. Det er typisk å stille som kausjonist dersom egne barn eller nær familie skal søke om boliglån, men ikke har tilstrekkelig økonomi til å få lånet på egen hånd. Mange kausjonister stiller også sikkerhet i egen bolig som en del av vilkårene for at barna skal få innvilget sitt første lån.

Spesielt i Norge som har svært høye boligpriser, men lav rente er dette en vanlig strategi for at barna skal komme seg inn på boligmarkedet. Da stiller foreldre sikkerhet i egen bolig eller hytte ovenfor banken, men står ikke som medlåntakere bare kausjonister.

Skal du derimot søke som medlåntaker eller medsøker er det viktig at du vet hva dette innebærer. Du stiller ikke lenger bare sikkerhet for lånet, men er fra et juridisk perspektiv like ansvarlig for lånet som de som tar opp lånet. I praksis betyr dette at du også tar opp et lån og er like ansvarlig som barna for lånebeløpet. Dette betyr at dersom de ikke betaler avdragene i henhold kan banken kreve at du dekker disse, eventuelt at de krever tvangssalg av private eiendeler for å dekke inn lånet. Vi anbefaler derfor at du tenker deg godt om før du godtar å stille som medlåntaker, og kun stiller som medsøker der du er sikker på at motparten vil gjøre opp lånet på egenhånd.

Søk lån med medsøker

Når bankene skal innvilge en lånesøknad er det en rekke krav som stilles til den som søker om lånet. Du kan derfor si at det er et aldri så lite nåløye som må passeres før man eventuelt kan se pengene på konto. Faktorer som spiller en viktig rolle er blant annet alder, inntekt, betalingshistorikk og eksisterende belåningsgrad.

Dersom man ikke oppfyller alle disse kravene er det en fare for at banken gir avslag på søknaden din. Det er her muligheten for å søke sammen en medsøker kommer inn i bildet. Dersom du søker med en medsøker er det deres kombinerte økonomi som vil legges til grunn for søknaden. Dette betyr at du øker sannsynligheten din for å få innvilget lånet.

Det er gjerne aktuelt dersom man selv har lav inntekt, eller høy eksisterende gjeld at man stiller ytterligere sikkerhet med en medsøker. Som vi nevnte ovenfor er det da viktig at den som stiller som medsøker setter seg godt inn i hva dette innebærer og hvilken effekt dette vil ha på privatøkonomien fremover. Man stiller ikke bare sikkerhet, men er med på å ta opp et lån som betyr at også du vil få en økt belåningsgrad i perioden lånet er aktivt.

Hva er fordelene med en medsøker?

Først og fremst kommer fordelene med en medsøker til syne når det er snakk om høye lånebeløp man ønsker å søke om. Dette gjelder derfor spesielt boliglån og eventuelt maksbeløp hos forbrukslån. Disse er gjerne vanskeligere å få innvilget og en medsøker vil derfor øke sannsynligheten betraktelig. Fordi man er to stykker som søker sammen vil den samlede inntekten som presenteres for banken være betydelig høyere enn om du søker alene. Da er det også en økt sannsynlighet for at banken ser tilstrekkelig betalingsevne og innvilger lånet.

Dette gir en større trygghet for banken og du kan derfor oppnå lavere rentekostnad på lånet, noe som igjen vil bety at du kan redusere de totale kostnadene dine og spare penger på lånet.

I de fleste søknaden oppgir du medsøker direkte i søknaden. Husk å krysse av på at du ønsker å søke sammen en medsøker. Deretter oppgir du den nødvendige personalia inkludert alder, inntekt, bosted osv. Når dette er gjort sender du bare inn søknaden som vanlig.

Medsøkers ansvar i søknadsprosessen

Når du søker om lån sammen en medsøker er det viktig at dere begge setter dere godt inn i tilbudet presentert av banken. Som medsøker bistår du ikke bare en venn eller familie med å oppfylle kravene, du søker på lik linje som låntaker gjør. Dette betyr at du vil være like ansvarlig for lånet som det primære låntaker er. Skulle du være uheldig og oppleve at låntaker tar pengene og forsvinner, vil dette i praksis si at banken kan forfølge dine private eiendeler for å få igjen pengene sine.

Vi anbefaler derfor at du kun stiller som medsøker for nær familie eller venner som du har full tillit til at kommer til å innfri lånet i sin helhet. Det er en stor økonomisk forpliktelse å være medsøker og du bør derfor ikke ta lett på ansvaret dette medfører.

Lån med medsøker eller medlåntaker

Tips til deg som skal være medsøker på et lån

Skal du være medsøker på et lån bør du stille noen krav til låntaker. Dette fordi det ikke bar er låntaker som påtar seg en juridisk forpliktelse, men du også. Vi har derfor utarbeidet noen viktige punkter du bør gå gjennom før du samtykker til å være medsøker på et lån for noen andre.

  • Utarbeide en nedbetalingsplan - Som et utgangspunkt kommer alle lån med en nedbetalingsplan, men du bør be om at låntaker utarbeider en systematisk plan for hvordan de har tenkt å innfri lånet og hvor raskt du kan komme ut av medsøker ansvaret.
  • Sett opp et budsjett - Krev å få framlagt et budsjett av den som skal søke om lånet med deg som medsøker. Du vil da raskt kunne se om de faktisk har mulighet til å betjene lånet, eller om du påtar deg en risiko.
  • Les vilkårene for lånet nøye - Når du signerer et gjeldsbrev er dette en bindende kontrakt mellom dere som låntaker og banken. Du bør derfor lese kontrakten nøye, inkludert det i ‘liten skrift’.

Spørsmål og svar

Hvem kan være medsøker?

I utgangspunktet kan alle være medsøker, men det er lite hensiktsmessig å søke sammen noen som har dårligere økonomi enn du selv har.

Hvorfor bør man søke med noen andre?

Dette øker sannsynligheten for at du får innvilget søknaden din og du kan oppnå et større lånebeløp dersom du har en medsøker.

Jeg søkte med medsøker, men fikk avslag?

En medsøker er ingen garanti for at lånet blir innvilget, men øker sannsynligheten betraktelig. Dersom du fortsatt får avslag er dette fordi banken har vurdert deres kombinerte økonomi som utilstrekkelig.

Hvem er ansvarlig for lånet når du søker sammen medsøker?

Dere er begge juridisk ansvarlige for lånet, nettopp derfor er det viktig at dere setter dere grundig inn i detaljene og på forhånd avtaler hvordan lånet skal betjenes.

Hvem får pengene som utbetales?

I bankens øyne er dere juridisk ansvarlig begge to, men lånet utbetales fortsatt til det kontonummer som dere har oppgitt i søknaden deres.

I denne artikkelen
  • Forskjellen må medlåntaker og kausjonist
  • Søk lån med medsøker
  • Hva er fordelene med en medsøker?
  • Medsøkers ansvar i søknadsprosessen
  • Tips til deg som skal være medsøker på et lån