Alt om corona

Se mer
påvist smittet 116 000 +407
innlagt106 -8
døde 757
påvist smittet 157 000 000+831.3K
døde 3 270 000 +13.8K
Se mer

Nordens utvikling over smittede

Nordens utvikling over døde

Nasjonale tiltak

Forbud nasjonalt

Private sammenkomster

Regjeringen anbefaler at maksimalt ti personer samles på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i et leid lokale. På private sammenkomster utendørs, er grensen maks 20 deltakere.

Arrangementer

Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.Les mer

MMaks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune

Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene

idretts- og fritidsaktiviteter

Det er forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Restauranter, kafeer, barer

Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00

Gjelder til inntil videre Oppdatert: 13.04.21

PÅBUD nasjonalt

Isolasjon

Personer som har testet positivt for covid-19 skal i isolasjon.

Det innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, inkludert personer i samme husstand. Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av eget rom og bad dersom det er mulig.Les mer

Hjemmeisolering kan avsluttes 10 dager etter symptomdebut dersom vedkommende har vært feberfri, uten bruk av febernedsettende preparater, i minst 24 timer.

Personer som har fått påvist smitte, men som ikke har symptomer, kan avslutte isoleringen 10 dager etter positiv test.

Personer med «sannsynlig covid-19» skal isoleres fram til prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan isoleringen avbrytes.

Smittekarantene

Personer som har vært i nærkontakt med en smittet person, eller som senere får påvist smitte, skal i smittekarantene. Les mer

Med nærkontakt menes kontakt med en smittet person med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Påbudet gjelder dersom du har vært i nærkontakt med en smittet person senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene på covid-19. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

Personer som er i karantene skal holde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, og kan bare forlate hjemmet eller oppholdsstedet dersom de kan unngå nærkontakt med andre mennesker. Det innebærer å unngå kollektivtransport, arbeidsplass, skole og barnehage hvor andre oppholder seg.

Ankomst Norge

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.Les mer

Alle innreisende til Norge må teste seg for covid-19 på grensen. Utenlandske reisende må også fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge. Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen. Alle innreisende må i karantene i ti dager.

Mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Reglene for innreise til Svalbard skjerpes. Det kreves negativt prøvesvar på koronatest tatt senest 24 timer før avreise. Testen må være gjennomført på fastlandet. Alle unødvendige reiser til Svalbard frarådes.

Krav om avstand på arrangementer

Det er påbudt med en arrangør som sørger for at smittevernreglene overholdes på alle arrangementer på offentlig sted. Les mer

Arrangøren skal sørge for at deltakerne kan holde minst en meters avstand i alle retninger til mennesker man ikke bor med. Det innebærer at det skal være minst ett sete mellom deltakere på samme rad i tilfeller hvor det er fastmonterte seter. Personer i samme husstand kan sitte nærmere hverandre.

Det er ikke lov å gjennomføre aktiviteter som krever mindre enn en meters avstand mellom deltakerne.

I tillegg er det pålagt å registrere kontaktopplysninger til alle som er til stede, dersom det er nødvendig for å ha oversikt over alle deltakere for bruk til en eventuell smittesporing. Dette gjelder også serveringssteder.

Gjelder inntil videre Oppdatert: 13.04.21

Anbefalinger nasjonalt

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.Les mer

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Avstand

Det anbefales å holde minst 1 meters avstand til alle man ikke bor med. Alle bør begrense sosiale kontakter mest mulig.Les mer

Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

Hygiene

Helsemyndighetene anbefaler alle å vaske hender eller bruke håndsprit regelmessig, og hoste i albuekroken eller i et papir som skal kastes. God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, inkludert covid-19.

Testing

Alle som utvikler symptomer på covid-19 eller mistenker at de er smittet anbefales å testes.Les mer

Som hovedregel skal alle som har testet seg holde seg hjemme til prøvesvaret foreligger. Det innebærer å holde seg hjemme fra skole og jobb og ikke oppsøke kollektivtransport eller andre offentlige steder. Dersom prøvesvaret er negativt, og allmenntilstanden god, kan man gå tilbake til jobb og skole.

Fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for aktiviteten.Les mer

Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.

Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand.

Munnbind

Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av munnbind i alle situasjoner hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Gjester i private hjem

Dey anbefales maks to gjester på besøk.Les mer

Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangementer

Regjeringen fraråder deltakelse på kulturarrangementer, kurs/konferanser og tros- og livssynsseremonier utenfor egen kommune. Arrangører oppfordres til å avlyse arrangementer som samler personer fra flere kommuner. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, med unntak av begravelser.

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Høyere utdanning

Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner

Fysisk besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner må avklares med institusjonen i forkant, og ansatte må avklare smittestatus for de besøkende.Les mer

Pårørende eller andre som har luftveissymptomer, er i karantene eller er smittet av covid-19, kan som hovedregel ikke komme på besøk. Personer som har vært i områder utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikten, anbefales å ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

Alle besøkende anbefales å utføre god håndhygiene og holde avstand til ansatte, pasienter og beboere. Besøkende oppfordres til å ikke oppholde seg i fellesarealer, men gå direkte til og fra rommet til vedkommende.

Helse- og omsorgsinstitusjoner bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages.

Gjelder inntil videre Oppdatert: 13.04.21

Tiltak i Oslo

Forbud i Oslo

Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to personer til stede utover egen husstand, men likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede. Dette gjelder tilsvarende i hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem.Les mer

Begrensingen gjelder også for personer som møtes i større grupper andre steder, for eksempel på skole eller og barnehage.

Forbudet gjelder imidlertid ikke der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Med private sammenkomster menes sosial omgang med familie, venner, klassekamerater, lagkamerater og kolleger i private hjem og hager.

Sammenkomster utendørs på offentlig sted

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster på offentlig sted der det er mer enn ti personer til stede. Det vil si tilfeller hvor det er avtalt at man skal møtes på offentlige steder som i parker, skogen, lekeplasser og lignende.

Arrangementer

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Kultur og fritid

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Svømmehaller, badeland, spa-anlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Gallerier og kunstutsalg
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

Treningssentre og idrett

Treningssentrene i Oslo kommune er pliktig til å holde stengt. Det må også svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng.

Servering

Alle serveringssteder må stenge, med unntak av for take-away.

Skjenkestopp. Det er forbudt for serverings- og skjenkesteder i Oslo kommune å skjenke alkohol. Det gjelder uavhengig av dag og tidspunkt.

Butikker

Alle butikker må holde stengt, med unntak for:

 • Matbutikker (inkl. kiosker, helsekost og andre som i hovedsak omsetter matvarer.)
 • Apotek
 • Bensinstasjoner
 • Utsalgsteder for dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossist-delen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
Gjelder til 29.04.21 Oppdatert: 13.04.21

PÅBUD i Oslo

Munnbind

I Oslo er bruk av munnbind påbudt ved trengsel og når du ikke kan holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Hjemmekontor

I Oslo kommune er det påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Påbudet gjelder for arbeidsgivere med tilholdssted i Oslo kommune. Innbyggere i Oslo som har arbeidssted i andre kommuner, må følge denne kommunens retningslinjer.

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

Videregående skole og voksenopplæringen i hele Oslo skal ha heldigital undervisning.

Ungdomsskole Forsterket rødt nivå fra 19. april

Barnehager og barneskoler: Rødt nivå

Gjelder til 29.04.21 Oppdatert: 13.04.21

Anbefalinger for Oslo

Begrens antall kontakter

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Unngå reiser

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Testing og karatene

Det anbefales at befolkningen i de kommunene som er utsatt for den muterte smittevarianten vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Trening og fritid

Fritidsaktiviteter og idrett er åpent for barn opp til og med ungdomsskolealder, både innendørs og utendørs, men cuper og kamper vil fremdeles være forbudt.Les mer

Nå kan også fritidsklubbene igjen åpne for ungdom i videregående skole og eldre, men med et maksantall på 20 ungdommer i denne aldersgruppen. For barn og ungdom i barne- og ungdomsskolealder videreføres fritidsklubbtilbudet som tidligere uten antallsbegrensning.

Åpent for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisering svømmetrening for barn og unge til og med ungdomsskolealder, profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Åpent for trening og organiserte fritidsaktiviteter fra ungdom innendørs, til og med 19 år.

Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes.

Gjelder inntil videre Oppdatert: 13.04.21

Reiseråd

UD fraråder reiser

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekrav.

Innenlandsreiser

Regjeringen fraråder også alle unødvendige reiser innenlands. Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder. 23.januar uttalte Erna Solberg at reiser til hytta kan anses om en unødvendig reise.Les mer

Dersom du likevel velger å reise, anbefaler Folkehelseinstituttet følgende forholdsregler i ti dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte:

 • Redusere antall kontakter.
 • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.
 • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene
 • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.

Smittevernråd for reiser

Dersom du velger å reise gjelder fremdeles smittevernrådene om å holde deg hjemme hvis du er syk, opprettholde god håndhygiene og holde avstand til andre.

Folkehelseinstituttet oppfordrer også til følgende:

Tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene.

Husk reiseforsikring og undersøk på forhånd om denne gjelder dit du skal reise.

Planlegg reisen slik at du unngår smittespredning mellom steder. Dette kan for eksempel være å begrense reiser hvor du har nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder.

Disse rådene gjelder for personer i risikogrupper og deres pårørende:

Personer i risikogrupper bør være ekstra oppmerksomme på de generelle smitteverntiltakene.

For personer med klart forhøyet risiko må det gjøres en individuell vurdering av om reise bør gjennomføres, og av hvem de kan reise med.

Dersom det er økt smitte i et område/land, bør de med lett forhøyet risiko vurdere om de skal dra på ferie-/fritidsreise dit, mens personer med høyere risiko for alvorlig forløp bør unngå alle reiser til slike områder/land.

Du som risikoperson bør spesielt vurdere hvor tett du vil være på andre i reisefølget som du normalt ikke har nærkontakt med, hvor mange du vil reise sammen med og om det er mulig å ha eget soverom og toalett på reisen.

Gjelder til: 15.05.21 Oppdatert: 13.03.21

Når kan du få vaksine?

Hvor gammel er du?

Har du en underliggende sykdom?

Er du helsepersonell?

Ingen data sendes over til Dagbladet, alt skjer kun på din datamaskin.

Vaksiner

Det er foreløpig tre vaksiner som er godkjent og tatt i bruk i Norge: Pfizer/BioNTech, Moderna. og Astrazeneca.

Norge startet vaksineringen 27. desember 2020. Nasjonale og lokale myndigheter er nå i full gang med å vaksinere den norske befolkningen. Vaksineringen tar utgangspunkt i en prioriteringsliste som Folkehelseinstituttet har utarbeidet.

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå:

 1. Beboere på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper.
 2. Personer over 85 år og utvalgte helsepersonellgrupper.
 3. Personer i alderen 75–84 år.
 4. Personer i aldersgruppen 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.
 5. Personer mellom 55 og 64 år med underliggende sykdommer.
 6. Personer mellom 45 og 54 år med underliggende sykdommer.
 7. Personer mellom 18 og 44 år med underliggende sykdommer.
 8. Personer i alderen 55–64 år.
 9. Personer i alderen 45–54 år.
Oppdatert: 17.02.21

ASTRAZENECA, UNIVERSITETET I OXFORD

 • Type: Viral vektor - ikke replikerende
 • Status: Ferdig
 • Godkjenning: Godkjent i Norge og EU 29. januar. Ikke anbefalt til eldre over 65 år.
 • Foreløpig målt effektivitet: 90 prosent effektiv.
 • Norge får: forventet i underkant av 200 000 doser i februar, fordelt på tre leveranser
 • Vaksinasjon: To doser med fire ukers mellomrom. Les mer

  Kan oppbevares ved to til åtte grader i opptil seks måneder. Det er foreløpig usikkert om det vil gis halv eller hel dose som 1. dose. Studier fra Lancet, viser at vaksinen har størst effekt om det blir gitt en halv dose først, og en full dose etterpå.

 • Rapporterte bivirkninger: Ifølge Lancet , var det kun to av 24 000 deltakere som opplevde alvorlige bivirkninger av vaksinen. Fra andre studier som har fulgt opp deltakerne seks uker etter siste dose, var smerter på injeksjonsstedet, hodepine og slapphet blant de vanligste.

BIONTECH, PFIZER

 • Type: mRNA
 • Status: Ferdig
 • Godkjenning: Godkjent i EU og Norge 21. desember 2020
 • Foreløpig målt effektivitet: 95% beskyttelse mot mild sykdom. Les mer

  Full effekt skal inntreffe i løpet av en til to uker etter andre dose. Det er foreløpig usikkert om vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom eller smittespredning. Varigheten av vaksinen er heller ikke kartlagt, ifølge FHI.

 • EU har avtale om: 300 millioner doser. I november sa selskapet at de skulle levere 100 millioner doser globalt innen 2020. I desember modereres tallet til 50 millioner.
 • Vaksinasjon: To doser med tre ukers mellomrom. Les mer

  I følge FHI, må vaksinedosene transporteres og lagres ved 75 minusgrader inntil de leveres ut for transport til den enkelte kommune. Etter uttak fra ultrafryser, har vaksinedosene en holdbarhet på bare fem døgn.

  FHI skriver også at personlig innkalling til vaksinering, og bekreftelse på oppmøte, vil være det mest hensiktsmessige for å hindre svinn og sikre riktig bruk.

 • Rapporterte bivirkninger: Smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber. Les mer

  Informasjonen er hentet fra studier der deltagere er fulgt opp seks uker etter andre dose. De fleste bivirkningene oppstod en til to dager etter vaksinasjon, og gikk over etter noen dager. Sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

MODERNA

 • Type: mRNA
 • Status: Ferdig
 • Godkjenning: Godkjent i EU og Norge 6. januar 2021
 • Foreløpig målt effektivitet: 95% beskyttelse mot mild sykdom, og 100% beskyttelse mot alvorlig sykdom. Les mer

  FHI understreker at det ikke er vist at vaksinen beskytter mot smittespredning, eller hvor lenge effekten vil vare. Sannsynligvis er dette flere måneder.

 • EU har bestilt: 160 millioner doser
 • Vaksinasjon: To doser med fire ukers mellomrom. Les mer

  Moderna kan oppbevares ved to til åtte grader i opptil 30 dager. I frosset tilstand (-25 °C til -15 °C) er vaksinen holdbar i seks måneder.

 • Rapporterte bivirkninger: Smerter på injeksjonsstedet, tretthet, frysninger, hodepine, muskelsmerter og feber Les mer

  Dette er basert på studier som fulgte opp deltakere seks uker etter siste dose. FHI opplyser om at sjeldne bivirkninger ikke kan utelukkes.

JOHNSON & JOHNSON

 • Type: Viral vektor – ikke replikerende
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Ikke søkt om betinget godkjenning i Europa, men vaksinen er under løpende vurdering i EMA.
 • Foreløpig målt effektivitet: 66% mot coronasymptomer, 85% mot alvorlige symptomer.
 • EU har bestilt: 400 millioner doser
 • Vaksinasjon: 1 dose
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

CUREVAC

 • Type: mRNA
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Ikke søkt
 • Foreløpig målt effektivitet: Ukjent
 • EU har avtale om: Inntil 405 millioner doser
 • Vaksinasjon: To doser med 28 dagers mellomrom
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

CANSINO

 • Type: Ikke-replikerende viral vektor
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Ikke søkt
 • Foreløpig målt effektivitet: Ukjent
 • EU har bestilt: Ukjent
 • Vaksinasjon: Én dose
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

NOVAVAX

 • Type: Protein Subunit
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Ukjent
 • Foreløpig målt effektivitet: Ukjent
 • EU har bestilt: Ukjent
 • Vaksinasjon: To doser med 21 dagers mellomrom
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

SANOFI / GSK

 • Type: Subenhet
 • Status: Fase 2
 • Godkjenning: Ikke søkt
 • Foreløpig målt effektivitet: Ukjent
 • EU har bestilt: 300 millioner doser
 • Vaksinasjon: To doser med 21 dagers mellomrom
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

11. desember meldte Sanofi og GlaxoSmithKline (GSK) at deres vaksinekandidat ikke er tilstrekkelig effektiv hos eldre. Dermed har de besluttet å videreutvikle vaksinen og deretter igangsette nye teststudier.

Dette er et hardt tilbakeslag for vaksineprodusentene, som tidligere forventet å få vaksinen på markedet innen juni 2021. Nå mener de at vaksinen kan ventes å være på markedet tidligst mot slutten av 2021.

MEDICAGO INC.

 • Type: Virus-lignende partikkel
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Ukjent
 • Foreløpig målt effektivitet: Ukjent
 • EU har bestilt: Ukjent
 • Vaksinasjon: To doser med 21 dagers mellomrom
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent

ANHUI ZHIFEI LONGCOM

 • Type: Subenhet
 • Status: Fase 3
 • Godkjenning: Ukjent
 • Foreløpig målt effektivitet: Ukjent
 • EU har bestilt: Ukjent
 • Vaksinasjon: Tre doser. Andre dose blir tatt etter 28 dager, tredje etter 56 dager.
 • Rapporterte bivirkninger: Ukjent
Kilder: Vi tar forbehold om feil i tiltakene, og at nyere råd og tiltak kan være gitt av regjeringen eller enkelte kommuner.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer