Grossistene tar mer enn Rema og Rimi

Det er verken produsenter eller detaljister, men mellomleddene som stikker av med en stadig større del av matbudsjettet ditt. Bønder, Rimi og Rema tar en stadig mindre del av kaka, mens Norske Meierier tar mer.

Det viser en ny undersøkelse utført av forsker Marit Strand ved Statens Institutt for forbruksforskning (Sifo). Hun har tatt for seg 30 av våre mest brukte matvarer innen meieri, kjøtt og frukt/grønt, og undersøkt utviklingen i prisene fra ledd til ledd fra 1983 til 1994.

Konklusjonen er entydig, grossist-og bearbeidingsleddet tar en stadig økende del av kaka i forhold til tidligere.

- Det er ikke tvil om at detaljister tar en mindre andel enn tidligere, men det skulle også bare mangle, med den rasjonalisering som bransjen har foretatt. Spørsmålet er om de har redusert andelen sin nok, sier forskningsleder Eivind Stø i SIFO.

Norske Meierier tar mer

For meierivarene konkluderer undersøkelsen med at Norske Meierier tar en stadig økende andel av utsalgsprisen. Butikkene får stadig mindre, mens bøndene fikk mer fra 1983 til 1989, men har siden fått redusert sin andel igjen.

Administrerende direktør Einar Enger i Norske Meierier avviser å kommentere rapporten før han får lest den grundig.

Av kjøttvareprisene får bøndene stadig mindre, mens en stadig større andel også her går til mellomleddene. Også detaljistene har redusert sin andel fra 1989 til 1994, særlig på varer som kjøttdeig og røkte kjøttpølser, fordi disse stadig blir brukt som lokkevarer med lave tilbudspriser fra detaljistene.

- Det som kanskje overrasket meg mest var å finne ut at detaljistene har redusert sin andel av utsalgsprisen på for eksempel kjøttdeig, fra 17 til 9 prosent fra 1989 til 1994. Dermed blir også bøndenes andel av utsalgsprisen mye større enn for andre kjøttvarer, sier Marit Strand.

Dyrt i nord

For frukt og grønnsaker er det ikke foretatt undersøkelser over flere år, men Marit Strand har sammenliknet omsetningsleddenes marginer gjennom fem uker i 1994 og 1995. Her varierer alle leddenes andel av utsalgsprisen svært fra vare til vare og fra årstid til årstid.

Undersøkelsen bekrefter at det er store prisforskjeller på frukt og grønt mellom sør og nord, men Marit Strand understreker at det er større prisforskjeller innenfor de enkelte byene enn det er mellom sør og nord i landet.