Hvor farlig er skredet?

Blir du begravd av skred er mulighetene for å overleve svært liten.  10 prosent av skredofrene blir drept momentant. Tette luftveier eller store fysiske skader er dødsårsaken.  Etter 15 minutter er overlevelsessjansen redusert til 70 prosent.  Etter 45 minutter er det bare 25 prosent som fortsatt er i live.  Etter to timer er overlevelsesmulighetene lik null, selv om spesielle forhold har gjort at enkelte er gravd fram i live mange timer etter raset. Skal du passere et skredfarlig område er det bare ett tips: Nemlig å la være!