PASS PÅ AT ...

· ... forsikringen dekker den reisen du skal på. · ... forsikringen omfatter hele familien. · ... at du har ulykkesforsikring. · ... du kontakter forsikringsselskapet før du deltar i aktiviteter som forsikringen ikke dekker. F.eks. dykking eller hanggliding. HAR DU SJEKKET ... · ... hvor lenge reiseforsikringen din gjelder? · ... hva som er kravet til reisens lengde? · ... at ulykkesforsikring er inkludert? · ... at du ikke har dobbel avbestillingforsikring? · Hva om bagasjen blir forsinket? Har du betalt reisen med kredittkort, kan du ha krav på 2000 kroner hvis ikke bagasjen dukker opp til rett tid.